• Stavanger Madla bydel - mot NNØ. Del av byggefeltet Tvaraberget med Madla Idrettslag sitt klubbhus og fotballbane rett bak. Regimentveien går mellom. En del Revheimbruk i bakgrunnen...Regimentveien nærmest.Husene nærmest er bygd i tiden 1957-59. .Idrettsbanen.Revheimsveien går på tverrs lengre tilbake. Gårdene her er fra høyre: Ommund Revheim. Slåtthhaug sykehjem kom senere i dette området. Så kommer Andreas Nygård. Gården til venste i bildet tilhørte Erling Bjørnsen. Og nærmest i hjørnet er Einar Østebø. Noe lengre t.h. er Arne Revheim og Sverre Fløysvik. Ludvig Munthe noe høyere opp. ..Informant: Martin Wølstad / Madla Historielag
    Photo: Widerøe Flyselskap / Stavanger byarkiv

Revheim

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to