• Bebyggelse ved Teaterveien, Kannikgata, Musegata, Olav Vs gate, Jernbaneveien, Haakon VIIs gate, Prestegårds- bakken, St. Svithuns gate, Kannikbakken, Knud Holms gate, Ny Olavskleiv (nå: Arne Rettedals gate), Kongsgårdbakken, Torget, Nedre Strandgate, Skagen, Felthusalmenningen, Skagenkaien, Sundtebakken, Prostebakken, Urgata, Kirkegata, Valberggata, Skanse- gata, Skansekaien, Øvre Holmegate, Nedre Holmegate, Bådegata, Børehaugen, Norbøgata, Holmealmenningen, Havneringen, Østervåg, Breigata, Breialmenningen, Bakkesmauet, Finklasmauet, Netlandsmauet, Salvåger- gata, Steinkargata, Høleberggata, Sølvberggata, Arneageren, Søregata, Laugmannsgata, Nygata, Hospitalsgata, Klubbgata, Havneringen, Verksgata, Sangesandsgata, Nykirkebakken, ABCgata, Nytorget, Asylgata, Smedgata, Pedersbakken, Bergelandsgata, Vaisenhusgata, Brødregata, Hetlandsgata, Kirkebakken, Breibakken, Stiftelsesgata, Erichstrups gate, Kortegata, Birkelandsgata, Kongsgata...Foran og midt i bildet Jernbanestasjonen, bussterminalen, Breiavatnet, Domkirken, Kongsgård vg. skole...Øverst Natvigs Minne, Plentingen, Sølyst, Klasaskjæret, Engøy.
    Photo: Widerøe / Stavanger byarkiv

Sentrum med Breiavatnet

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to