• Til venstre Laugmannsgt. 1, Norges bank, tidl. Ths. S. Falck. Til høyre Klubbhaven og I.O.G.T., Klubbgt..."Allerede i 1837 hadde klubselskabet planer oppe om å opføre en bygning i Bispegårdens hage - Klubbhagen - for en sum av 3609 spd. 80 sk., men planen blev utsatt til 1841 og da vilde bygningen kostet 4000 spd. 26. november samme år foreligger en ny meget vidløftig kalkyle på 4 tettskrevne foliosider. Det gjelder nu en større bygning enn tidligere og til et samlet beløp av 5706 spd. 36 skill. Dimensjonene skal være 40 alen lang, 20 alen bred med to tømmeretasjer på gråstens kjelleretasje. Selve tømmerbygningen blir 13 alen høi fra grunntømmeret til gesimsen. Av beløpet var 20 spd. regnet for gatedøren med lås, hengsler, vindu over, trappesten og øvrige forsiringer..Det har ikke vært mulig å finne tiden når arbeidet er begynt, men 10. oktober 1843 optas takst over bygningen som da ikke var ferdig. Den manglet gulver, lofter, dører, vinduer og bordklædning. Dimensjoenen er nu 31 alen lang, 19 alen bred, 12 1/2 alen høi. Taksten blev 1440,0 spd. 26. mars 1845 avholdes ny takst. Nu er huset helt ferdig. Det inneholder 13 tømrede værelser, kjøkken og spiskammer, 3 tømrede ganger, muret kjeller med ildsted, 41 fag vinduer og 8 kakkelovner = 3610 spd. Ved bygningens østre ende står en toetasjes bindingsverk bygning med et gammelt værelse og et ditto skråkammer samt 3 fag vinduer, 5 1/2 alen høi, 12 alen lang og 7 1/2 alen bred = 80 spd. Et plankeverk 95 1/2 alen langt og 3 1/2 alen høit som inneslutter hagen fra gaten = 70 spd. tilsammen 3760 spd., et temmelig avvigende tall fra kalkylen og man må efter dette kunne gå ut fra at det er den første plan der er kommet til endelig utførelse. Senere blev der bygget kjeglebane og kjeglebanehus i hagen på nedre side av Skolebekken med to broer over denne."..Fra: Det Stavangerske Klubselskab og Stavanger by i 150 år. Stavanger 1934. Forfatter: Trygve Wyller.
    Photo: Johannessen, Hakon (1880-1978) / Stavanger byarkiv

Stavanger Handelsforening (tidl. Klubben) i Kongsgata 10

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to