• Breigata litt til venstre i bildet. Deretter Valbergtårnet og Vågen med Strandkaien til høyre. ..Denne serien med flyfoto fra K. Harstad, har kommunen kjøpt av Johan Ottesens Fotoarkiv. ..Karl Harstad, som grunnla K. Harstad kunstforlag (Oslo Prospektkortfabrikk) i 1925, var den første sivile flyfotoprodusenten i Norge. Som postkortprodusent var Harstad opptatt av nhye produkttyper. I 1929 dannet han sammen med andre selskapet FotoFly og kjøpte fly i Tyskland. Selskapet skulle drive både passasjerflyging og fotograferin. I 1929 fotgraferte selskapet de fleste byene langs kysten av Norge, også i Rogaland. Postkortene med flyfotografi ble produsert med navnet Flyfoto, senere med navnet K. Harstad. En annen stor K. Harstad-postkortserie fra Rogaland skriver seg fra flyfotografering 1950-1951. Da fotograferte firmaet både byer og mindre tettsteder og bygder i fylket. Det er uvisst hvor omfattende K. Harstad sin flyfotoproduksjon var i Rogaland før firmaet ble nedlagt ved overgangen til bruk av fargefoto tidlig på 1960-tallet. Så langt man kan se av postkortsamlinger ved kulturverninstitusjonene og hos private, viser de aller fleste kortene byer og tettsteder, ikke enkelteiendommer og bedrifter.
    Photo: Harstad, Karl (K. Harstad kunstforlag ca. 1929-1960) / Stavanger byarkiv

Flyfoto av Stavanger Sentrum

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to