• Högertrafikomläggning i september 1967.
Korsningen Rådhustorget - Eriksgatan, i bakgrunden kv. Rehnschöld.

Polisbilen:  Volvo Duett.
    Photo: Anders Hilding / Landskrona museum

Högertrafikomläggning i september 1967. Korsningen Rådhustorget - Eriksgatan, i bakgrunden kv. Rehnschöld. Polisbilen: Volvo Duett.

Share to