• Vägarbete på Malmövägen i Örja.
    Photo: Anders Hilding / Landskrona museum

Vägarbete på Malmövägen i Örja.

Share to