Vägstation E12, Tjällmo. Garagebyggnad, ovanför portarna texten "VÄGDISTRIKTETS GARAGE". Förrådsbyggnad till höger.

Vägdistriktet som avses är Aska vägdistrikt 1937-1943.

Share to