Vägstation G7, Ingelstad. Förrådsbyggnad i två våningar. Arbete pågår med nytt tegeltak, byggnadsställningar på framsidan. Vägsladd till vänster.

"Utgår 1961-11-01"

Share to