Vägstation G7, Ingelstad. Vägstationens garageplan med nätstängsel och grind. Olika förrådsbyggnader. I fonden sorteringsverk, Svedala, utanför garagebyggnad. Tre manspersoner.

"Utgår 1961-11-01"

Share to