Vägstation N7, Kungsbacka. Garageplan med kontors- och garagebyggnaden i fonden. Upplag av cementrör, sidoplog, hög med gatsten.

Share to