Vägstation R7, Götene. Vägstationens huvudbyggnad. Garagebyggnad (till vänster) hopbyggd med tvåvåningshus, eventuellt med bostad för vägmästaren i övervåningen, kontor i bottenvån...

Share to