Vägstation S2, Molkom, filial Skattkärr. Förrådsbyggnad (gaveln). Vid gaveln upplag av vägmärken, bland annat vägmärke "Hastighetsbegränsning upphör". Sandspridare, typ "Sprider" t...

Benämndes även Vmo S2b.

Share to