Vägstation W 6, Falun. Uppställning av olika väghållningsfordon och väghållningsmaskiner, nere vid sjön Varpan, bland annat lastbilar, luftkompressorer.

Share to