VFW, Depåförråd (Vmo W6). Vy över garageplan. Förrådsbyggnader i bakgrunden, diverse väghållningsmaskiner runt omkring. I förgrunden lastbil Scania 1933, med VoV-nummer på dörren A...

Depåförråd. Inom vägförvaltningarna fanns oftast ett centralförråd, varifrån vägmästarområdena kunde rekvirera olika materiel, verktyg och redskap.

Share to