Vägstation Z8, Offerdal. Garage- och förrådsbyggnad. I bakgrunden förrådsbyggnad och bostadshus. På garageplan personbilar, spetsplog och sidoplog.

Garagebyggnaden eventuellt från slutet 1930-talet/ början 1940-talet.

Share to