Vägstation Z13, Gäddede. Bostadshus, eventuellt tjänstebostad för vägmästaren. Invid väg. (Vinterbild).

Share to