Vägstation Z13, Gäddede, filial Lidsjöberg. Bostadshus, eventuellt tjänstebostad. (Vinterbild).

Share to