Vägstation AC14, Lycksele. Förrådsbyggnad. På lastkaj stationär motor, på vagnsunderlag, släpskopa.

Share to