Depåförråd VFAC (Vmo AC5, Vindeln). Förrådsbyggnad. Upplag av bränslefat.

Depåförråd. Inom vägförvaltningarna fanns oftast ett centralförråd, varifrån vägmästarområdena kunde rekvirera olika materiel, verktyg och redskap.

Share to