Vägstation BD2, Älvsbyn. Vägstationens huvudbyggnad med garage och kontor.

Huvudbyggnaden eventuellt från slutet 1930-talet/ början 1940-talet.

Share to