Vägstation BD3, Gammelstaden och Depåverkstaden VFBD. Vägstationens garage- och kontorsanläggning till vänster. Till höger depåverkstaden (länsverkstaden). Framför byggnaderna olik...

Share to