Dricksglas

Under mynningsranden graverad och slipad bård med nedhängande blomtergirland.

Share to