• Laget av massivt tre med innfelt hest. Krok av jern i enden, antageligvis sekundær. Rester av lær festet med 3 spiker i enden, antagelig gammelt oppheng. Håndtaket er formet som en hest med man, hvite øyne, ører, og mule. Panneluggen er pent utskåret. Ett øre er ødelagt. Hesten har hale. Man og hale er malt svarte, og det går en svart strek langs ryggen til hesten fra man til hale. Denne er også svart. Halen er kort. Det er en sprekk mellom hesten og mangletreet. Rundt hesten er det innrisset skrift, og to små rosetter i karveskurd, diameter 1.5 cm. Relieff av hund foran hestens forbein. Hunden er malt i grågrønn farge. 

Det er 7 rosetter skåret ut på mangletreet. Hver rosett har sitt spesifikke mønster. Rosett 1,2,3,5,6 har blomstermønster. 4 og 7 har virvler. Annenhver rosett er malt med grågrønn, og annenhver med brun farge. Feltet rundt rosettene er malt svart, med noe utydelig dekor, og tallene 1808 mellom hver rosett fra 3. til 7. På motsatt side er bokstavene JSSS skåret inn. Mangletreet har et grønt felt utenfor det svarte, dette er skåret til en pen profil. Mangletreet bærer i det hele tatt preg av høy kvalitet på håndverket.
  Photo: Ringerikes museum
 • Laget av massivt tre med innfelt hest. Krok av jern i enden, antageligvis sekundær. Rester av lær festet med 3 spiker i enden, antagelig gammelt oppheng. Håndtaket er formet som en hest med man, hvite øyne, ører, og mule. Panneluggen er pent utskåret. Ett øre er ødelagt. Hesten har hale. Man og hale er malt svarte, og det går en svart strek langs ryggen til hesten fra man til hale. Denne er også svart. Halen er kort. Det er en sprekk mellom hesten og mangletreet. Rundt hesten er det innrisset skrift, og to små rosetter i karveskurd, diameter 1.5 cm. Relieff av hund foran hestens forbein. Hunden er malt i grågrønn farge. 

Det er 7 rosetter skåret ut på mangletreet. Hver rosett har sitt spesifikke mønster. Rosett 1,2,3,5,6 har blomstermønster. 4 og 7 har virvler. Annenhver rosett er malt med grågrønn, og annenhver med brun farge. Feltet rundt rosettene er malt svart, med noe utydelig dekor, og tallene 1808 mellom hver rosett fra 3. til 7. På motsatt side er bokstavene JSSS skåret inn. Mangletreet har et grønt felt utenfor det svarte, dette er skåret til en pen profil. Mangletreet bærer i det hele tatt preg av høy kvalitet på håndverket.
  Photo: Ringerikes museum
 • Laget av massivt tre med innfelt hest. Krok av jern i enden, antageligvis sekundær. Rester av lær festet med 3 spiker i enden, antagelig gammelt oppheng. Håndtaket er formet som en hest med man, hvite øyne, ører, og mule. Panneluggen er pent utskåret. Ett øre er ødelagt. Hesten har hale. Man og hale er malt svarte, og det går en svart strek langs ryggen til hesten fra man til hale. Denne er også svart. Halen er kort. Det er en sprekk mellom hesten og mangletreet. Rundt hesten er det innrisset skrift, og to små rosetter i karveskurd, diameter 1.5 cm. Relieff av hund foran hestens forbein. Hunden er malt i grågrønn farge. 

Det er 7 rosetter skåret ut på mangletreet. Hver rosett har sitt spesifikke mønster. Rosett 1,2,3,5,6 har blomstermønster. 4 og 7 har virvler. Annenhver rosett er malt med grågrønn, og annenhver med brun farge. Feltet rundt rosettene er malt svart, med noe utydelig dekor, og tallene 1808 mellom hver rosett fra 3. til 7. På motsatt side er bokstavene JSSS skåret inn. Mangletreet har et grønt felt utenfor det svarte, dette er skåret til en pen profil. Mangletreet bærer i det hele tatt preg av høy kvalitet på håndverket.
  Photo: Ringerikes museum
 • Laget av massivt tre med innfelt hest. Krok av jern i enden, antageligvis sekundær. Rester av lær festet med 3 spiker i enden, antagelig gammelt oppheng. Håndtaket er formet som en hest med man, hvite øyne, ører, og mule. Panneluggen er pent utskåret. Ett øre er ødelagt. Hesten har hale. Man og hale er malt svarte, og det går en svart strek langs ryggen til hesten fra man til hale. Denne er også svart. Halen er kort. Det er en sprekk mellom hesten og mangletreet. Rundt hesten er det innrisset skrift, og to små rosetter i karveskurd, diameter 1.5 cm. Relieff av hund foran hestens forbein. Hunden er malt i grågrønn farge. 

Det er 7 rosetter skåret ut på mangletreet. Hver rosett har sitt spesifikke mønster. Rosett 1,2,3,5,6 har blomstermønster. 4 og 7 har virvler. Annenhver rosett er malt med grågrønn, og annenhver med brun farge. Feltet rundt rosettene er malt svart, med noe utydelig dekor, og tallene 1808 mellom hver rosett fra 3. til 7. På motsatt side er bokstavene JSSS skåret inn. Mangletreet har et grønt felt utenfor det svarte, dette er skåret til en pen profil. Mangletreet bærer i det hele tatt preg av høy kvalitet på håndverket.
  Photo: Ringerikes museum
 • Laget av massivt tre med innfelt hest. Krok av jern i enden, antageligvis sekundær. Rester av lær festet med 3 spiker i enden, antagelig gammelt oppheng. Håndtaket er formet som en hest med man, hvite øyne, ører, og mule. Panneluggen er pent utskåret. Ett øre er ødelagt. Hesten har hale. Man og hale er malt svarte, og det går en svart strek langs ryggen til hesten fra man til hale. Denne er også svart. Halen er kort. Det er en sprekk mellom hesten og mangletreet. Rundt hesten er det innrisset skrift, og to små rosetter i karveskurd, diameter 1.5 cm. Relieff av hund foran hestens forbein. Hunden er malt i grågrønn farge. 

Det er 7 rosetter skåret ut på mangletreet. Hver rosett har sitt spesifikke mønster. Rosett 1,2,3,5,6 har blomstermønster. 4 og 7 har virvler. Annenhver rosett er malt med grågrønn, og annenhver med brun farge. Feltet rundt rosettene er malt svart, med noe utydelig dekor, og tallene 1808 mellom hver rosett fra 3. til 7. På motsatt side er bokstavene JSSS skåret inn. Mangletreet har et grønt felt utenfor det svarte, dette er skåret til en pen profil. Mangletreet bærer i det hele tatt preg av høy kvalitet på håndverket.
  Photo: Ringerikes museum
 • Laget av massivt tre med innfelt hest. Krok av jern i enden, antageligvis sekundær. Rester av lær festet med 3 spiker i enden, antagelig gammelt oppheng. Håndtaket er formet som en hest med man, hvite øyne, ører, og mule. Panneluggen er pent utskåret. Ett øre er ødelagt. Hesten har hale. Man og hale er malt svarte, og det går en svart strek langs ryggen til hesten fra man til hale. Denne er også svart. Halen er kort. Det er en sprekk mellom hesten og mangletreet. Rundt hesten er det innrisset skrift, og to små rosetter i karveskurd, diameter 1.5 cm. Relieff av hund foran hestens forbein. Hunden er malt i grågrønn farge. 

Det er 7 rosetter skåret ut på mangletreet. Hver rosett har sitt spesifikke mønster. Rosett 1,2,3,5,6 har blomstermønster. 4 og 7 har virvler. Annenhver rosett er malt med grågrønn, og annenhver med brun farge. Feltet rundt rosettene er malt svart, med noe utydelig dekor, og tallene 1808 mellom hver rosett fra 3. til 7. På motsatt side er bokstavene JSSS skåret inn. Mangletreet har et grønt felt utenfor det svarte, dette er skåret til en pen profil. Mangletreet bærer i det hele tatt preg av høy kvalitet på håndverket.
  Photo: Ringerikes museum
 • Laget av massivt tre med innfelt hest. Krok av jern i enden, antageligvis sekundær. Rester av lær festet med 3 spiker i enden, antagelig gammelt oppheng. Håndtaket er formet som en hest med man, hvite øyne, ører, og mule. Panneluggen er pent utskåret. Ett øre er ødelagt. Hesten har hale. Man og hale er malt svarte, og det går en svart strek langs ryggen til hesten fra man til hale. Denne er også svart. Halen er kort. Det er en sprekk mellom hesten og mangletreet. Rundt hesten er det innrisset skrift, og to små rosetter i karveskurd, diameter 1.5 cm. Relieff av hund foran hestens forbein. Hunden er malt i grågrønn farge. 

Det er 7 rosetter skåret ut på mangletreet. Hver rosett har sitt spesifikke mønster. Rosett 1,2,3,5,6 har blomstermønster. 4 og 7 har virvler. Annenhver rosett er malt med grågrønn, og annenhver med brun farge. Feltet rundt rosettene er malt svart, med noe utydelig dekor, og tallene 1808 mellom hver rosett fra 3. til 7. På motsatt side er bokstavene JSSS skåret inn. Mangletreet har et grønt felt utenfor det svarte, dette er skåret til en pen profil. Mangletreet bærer i det hele tatt preg av høy kvalitet på håndverket.
  Photo: Ringerikes museum
 • Laget av massivt tre med innfelt hest. Krok av jern i enden, antageligvis sekundær. Rester av lær festet med 3 spiker i enden, antagelig gammelt oppheng. Håndtaket er formet som en hest med man, hvite øyne, ører, og mule. Panneluggen er pent utskåret. Ett øre er ødelagt. Hesten har hale. Man og hale er malt svarte, og det går en svart strek langs ryggen til hesten fra man til hale. Denne er også svart. Halen er kort. Det er en sprekk mellom hesten og mangletreet. Rundt hesten er det innrisset skrift, og to små rosetter i karveskurd, diameter 1.5 cm. Relieff av hund foran hestens forbein. Hunden er malt i grågrønn farge. 

Det er 7 rosetter skåret ut på mangletreet. Hver rosett har sitt spesifikke mønster. Rosett 1,2,3,5,6 har blomstermønster. 4 og 7 har virvler. Annenhver rosett er malt med grågrønn, og annenhver med brun farge. Feltet rundt rosettene er malt svart, med noe utydelig dekor, og tallene 1808 mellom hver rosett fra 3. til 7. På motsatt side er bokstavene JSSS skåret inn. Mangletreet har et grønt felt utenfor det svarte, dette er skåret til en pen profil. Mangletreet bærer i det hele tatt preg av høy kvalitet på håndverket.
  Photo: Bjørn Johnsen / Ringerikes museum
 • Laget av massivt tre med innfelt hest. Krok av jern i enden, antageligvis sekundær. Rester av lær festet med 3 spiker i enden, antagelig gammelt oppheng. Håndtaket er formet som en hest med man, hvite øyne, ører, og mule. Panneluggen er pent utskåret. Ett øre er ødelagt. Hesten har hale. Man og hale er malt svarte, og det går en svart strek langs ryggen til hesten fra man til hale. Denne er også svart. Halen er kort. Det er en sprekk mellom hesten og mangletreet. Rundt hesten er det innrisset skrift, og to små rosetter i karveskurd, diameter 1.5 cm. Relieff av hund foran hestens forbein. Hunden er malt i grågrønn farge. 

Det er 7 rosetter skåret ut på mangletreet. Hver rosett har sitt spesifikke mønster. Rosett 1,2,3,5,6 har blomstermønster. 4 og 7 har virvler. Annenhver rosett er malt med grågrønn, og annenhver med brun farge. Feltet rundt rosettene er malt svart, med noe utydelig dekor, og tallene 1808 mellom hver rosett fra 3. til 7. På motsatt side er bokstavene JSSS skåret inn. Mangletreet har et grønt felt utenfor det svarte, dette er skåret til en pen profil. Mangletreet bærer i det hele tatt preg av høy kvalitet på håndverket.
  Photo: Ringerikes museum

Mangletre

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to