• Britt-Marie har endast haft tre ägare innan hon kom till museet. Första ägaren var en ingenjör i Näsby park. Båten är döpt efter dennes dotter. 
De två första ägarna använde båten i Stockholmstrakten och den senaste ägaren i Nyköpings skärgård.
Britt-Marie K-märktes av Sjöhistoriska museet 2012 (Dnr 389-2012-54)
Solöbåtarna ritades av konstruktören Einar Runius och byggdes vid Storebro bruk i Småland.
Storebro bruk var de första som byggde träbåtar industriellt i Sverige.
  Photo: Karlsson, Åke / Sjöhistoriska museet
 • Britt-Marie har endast haft tre ägare innan hon kom till museet. Första ägaren var en ingenjör i Näsby park. Båten är döpt efter dennes dotter. 
De två första ägarna använde båten i Stockholmstrakten och den senaste ägaren i Nyköpings skärgård.
Britt-Marie K-märktes av Sjöhistoriska museet 2012 (Dnr 389-2012-54)
Solöbåtarna ritades av konstruktören Einar Runius och byggdes vid Storebro bruk i Småland.
Storebro bruk var de första som byggde träbåtar industriellt i Sverige.
  Photo: Berglund-Thörnblom, Eva / Sjöhistoriska museet
 • Britt-Marie har endast haft tre ägare innan hon kom till museet. Första ägaren var en ingenjör i Näsby park. Båten är döpt efter dennes dotter. 
De två första ägarna använde båten i Stockholmstrakten och den senaste ägaren i Nyköpings skärgård.
Britt-Marie K-märktes av Sjöhistoriska museet 2012 (Dnr 389-2012-54)
Solöbåtarna ritades av konstruktören Einar Runius och byggdes vid Storebro bruk i Småland.
Storebro bruk var de första som byggde träbåtar industriellt i Sverige.
  Photo: Berglund-Thörnblom, Eva / Sjöhistoriska museet
 • Britt-Marie har endast haft tre ägare innan hon kom till museet. Första ägaren var en ingenjör i Näsby park. Båten är döpt efter dennes dotter. 
De två första ägarna använde båten i Stockholmstrakten och den senaste ägaren i Nyköpings skärgård.
Britt-Marie K-märktes av Sjöhistoriska museet 2012 (Dnr 389-2012-54)
Solöbåtarna ritades av konstruktören Einar Runius och byggdes vid Storebro bruk i Småland.
Storebro bruk var de första som byggde träbåtar industriellt i Sverige.
  Photo: Berglund-Thörnblom, Eva / Sjöhistoriska museet
 • Britt-Marie har endast haft tre ägare innan hon kom till museet. Första ägaren var en ingenjör i Näsby park. Båten är döpt efter dennes dotter. 
De två första ägarna använde båten i Stockholmstrakten och den senaste ägaren i Nyköpings skärgård.
Britt-Marie K-märktes av Sjöhistoriska museet 2012 (Dnr 389-2012-54)
Solöbåtarna ritades av konstruktören Einar Runius och byggdes vid Storebro bruk i Småland.
Storebro bruk var de första som byggde träbåtar industriellt i Sverige.
  Photo: Ohlsson, Hans-Lennart / Sjöhistoriska museet
 • Britt-Marie har endast haft tre ägare innan hon kom till museet. Första ägaren var en ingenjör i Näsby park. Båten är döpt efter dennes dotter. 
De två första ägarna använde båten i Stockholmstrakten och den senaste ägaren i Nyköpings skärgård.
Britt-Marie K-märktes av Sjöhistoriska museet 2012 (Dnr 389-2012-54)
Solöbåtarna ritades av konstruktören Einar Runius och byggdes vid Storebro bruk i Småland.
Storebro bruk var de första som byggde träbåtar industriellt i Sverige.
  Photo: Ohlsson, Hans-Lennart / Sjöhistoriska museet
 • Britt-Marie har endast haft tre ägare innan hon kom till museet. Första ägaren var en ingenjör i Näsby park. Båten är döpt efter dennes dotter. 
De två första ägarna använde båten i Stockholmstrakten och den senaste ägaren i Nyköpings skärgård.
Britt-Marie K-märktes av Sjöhistoriska museet 2012 (Dnr 389-2012-54)
Solöbåtarna ritades av konstruktören Einar Runius och byggdes vid Storebro bruk i Småland.
Storebro bruk var de första som byggde träbåtar industriellt i Sverige.
  Photo: Ohlsson, Hans-Lennart / Sjöhistoriska museet
 • Britt-Marie har endast haft tre ägare innan hon kom till museet. Första ägaren var en ingenjör i Näsby park. Båten är döpt efter dennes dotter. 
De två första ägarna använde båten i Stockholmstrakten och den senaste ägaren i Nyköpings skärgård.
Britt-Marie K-märktes av Sjöhistoriska museet 2012 (Dnr 389-2012-54)
Solöbåtarna ritades av konstruktören Einar Runius och byggdes vid Storebro bruk i Småland.
Storebro bruk var de första som byggde träbåtar industriellt i Sverige.
  Photo: Ohlsson, Hans-Lennart / Sjöhistoriska museet

Originalbåt

Share to