Ritning

Klippans församlingskyrka, Sankt Petri kyrka
Skiss detalj tak

Share to