• Høyt glassrør i klart glass som sluttes av en smal horisontal kant. Selve røret har samme bredde fra nederst til øverst. Nederst går røret ut i en flat sokkel.

Gjenstanden kan være den ytre sylinder av et Jørgensens luftutviklingsapparat som brukes som VAF 13467, men har en helt annen konstruksjon enn denne.
    Photo: Vest-Agder-museet

Apotekutstyr

1 comment

  • Røret er ugradert og med en flens øverst, ikke helletut. Det tyder på at sylinderen er ment for oppbevaring, ikke måling. Den kan ha vært lukket med en glassplate. Slike glass har vært mye brukt, for eksempel til oppbevaring av preparater på sprit.
    Kan også ha vært brukt til oppsamling av gass. Da fylles sylinderen med vann, og settes opp ned i et kar med vann. Gassen fanges når den ledes inn, og bobler opp, slik at vannet fortrenges.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to