• Rosemalt kiste i furu. Opprinnelig fra Fjotland i Kvinesdal. Rundet lokk, vertikale sider. Fronten er delt i tre felter som alle er dekorert med en rundbue og danner tre portaler. Bueslagene hviler på pilastre med markert kapittel. Pilastrene er hver prydet med en hel og to halve hvirvelrosetter og 2 lanaktige felter. Samme dekorasjon sees på bueslagene. utenfor bueslaget er det i hvert av de 3 felter 2 hvirvelrosetter. I buefeltene er det på hvit grunn malt en urne med blader og tre blomster. Dekorasjonen er holdt i rødt, gult, grønt og sort. Lokket er delt i 2 felter. Hvert av dem har på rød bunn polykrome blomster og blad arrangert omkring en stor C-formet sving. Kortsidene er grønnsorte. En metallhåntak i hver side. På innsiden av kistelokket er det festet to delvis ødelagte håndskrevne plakater med religiøs tekst. Den ene er datert Bakke sogn 1809. Innvendig mangler leddiken, tydlige spor etter opprinnelig plassering. Umalt innside.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • Rosemalt kiste i furu. Opprinnelig fra Fjotland i Kvinesdal. Rundet lokk, vertikale sider. Fronten er delt i tre felter som alle er dekorert med en rundbue og danner tre portaler. Bueslagene hviler på pilastre med markert kapittel. Pilastrene er hver prydet med en hel og to halve hvirvelrosetter og 2 lanaktige felter. Samme dekorasjon sees på bueslagene. utenfor bueslaget er det i hvert av de 3 felter 2 hvirvelrosetter. I buefeltene er det på hvit grunn malt en urne med blader og tre blomster. Dekorasjonen er holdt i rødt, gult, grønt og sort. Lokket er delt i 2 felter. Hvert av dem har på rød bunn polykrome blomster og blad arrangert omkring en stor C-formet sving. Kortsidene er grønnsorte. En metallhåntak i hver side. På innsiden av kistelokket er det festet to delvis ødelagte håndskrevne plakater med religiøs tekst. Den ene er datert Bakke sogn 1809. Innvendig mangler leddiken, tydlige spor etter opprinnelig plassering. Umalt innside.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • Rosemalt kiste i furu. Opprinnelig fra Fjotland i Kvinesdal. Rundet lokk, vertikale sider. Fronten er delt i tre felter som alle er dekorert med en rundbue og danner tre portaler. Bueslagene hviler på pilastre med markert kapittel. Pilastrene er hver prydet med en hel og to halve hvirvelrosetter og 2 lanaktige felter. Samme dekorasjon sees på bueslagene. utenfor bueslaget er det i hvert av de 3 felter 2 hvirvelrosetter. I buefeltene er det på hvit grunn malt en urne med blader og tre blomster. Dekorasjonen er holdt i rødt, gult, grønt og sort. Lokket er delt i 2 felter. Hvert av dem har på rød bunn polykrome blomster og blad arrangert omkring en stor C-formet sving. Kortsidene er grønnsorte. En metallhåntak i hver side. På innsiden av kistelokket er det festet to delvis ødelagte håndskrevne plakater med religiøs tekst. Den ene er datert Bakke sogn 1809. Innvendig mangler leddiken, tydlige spor etter opprinnelig plassering. Umalt innside.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • Rosemalt kiste i furu. Opprinnelig fra Fjotland i Kvinesdal. Rundet lokk, vertikale sider. Fronten er delt i tre felter som alle er dekorert med en rundbue og danner tre portaler. Bueslagene hviler på pilastre med markert kapittel. Pilastrene er hver prydet med en hel og to halve hvirvelrosetter og 2 lanaktige felter. Samme dekorasjon sees på bueslagene. utenfor bueslaget er det i hvert av de 3 felter 2 hvirvelrosetter. I buefeltene er det på hvit grunn malt en urne med blader og tre blomster. Dekorasjonen er holdt i rødt, gult, grønt og sort. Lokket er delt i 2 felter. Hvert av dem har på rød bunn polykrome blomster og blad arrangert omkring en stor C-formet sving. Kortsidene er grønnsorte. En metallhåntak i hver side. På innsiden av kistelokket er det festet to delvis ødelagte håndskrevne plakater med religiøs tekst. Den ene er datert Bakke sogn 1809. Innvendig mangler leddiken, tydlige spor etter opprinnelig plassering. Umalt innside.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • Rosemalt kiste i furu. Opprinnelig fra Fjotland i Kvinesdal. Rundet lokk, vertikale sider. Fronten er delt i tre felter som alle er dekorert med en rundbue og danner tre portaler. Bueslagene hviler på pilastre med markert kapittel. Pilastrene er hver prydet med en hel og to halve hvirvelrosetter og 2 lanaktige felter. Samme dekorasjon sees på bueslagene. utenfor bueslaget er det i hvert av de 3 felter 2 hvirvelrosetter. I buefeltene er det på hvit grunn malt en urne med blader og tre blomster. Dekorasjonen er holdt i rødt, gult, grønt og sort. Lokket er delt i 2 felter. Hvert av dem har på rød bunn polykrome blomster og blad arrangert omkring en stor C-formet sving. Kortsidene er grønnsorte. En metallhåntak i hver side. På innsiden av kistelokket er det festet to delvis ødelagte håndskrevne plakater med religiøs tekst. Den ene er datert Bakke sogn 1809. Innvendig mangler leddiken, tydlige spor etter opprinnelig plassering. Umalt innside.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • Rosemalt kiste i furu. Opprinnelig fra Fjotland i Kvinesdal. Rundet lokk, vertikale sider. Fronten er delt i tre felter som alle er dekorert med en rundbue og danner tre portaler. Bueslagene hviler på pilastre med markert kapittel. Pilastrene er hver prydet med en hel og to halve hvirvelrosetter og 2 lanaktige felter. Samme dekorasjon sees på bueslagene. utenfor bueslaget er det i hvert av de 3 felter 2 hvirvelrosetter. I buefeltene er det på hvit grunn malt en urne med blader og tre blomster. Dekorasjonen er holdt i rødt, gult, grønt og sort. Lokket er delt i 2 felter. Hvert av dem har på rød bunn polykrome blomster og blad arrangert omkring en stor C-formet sving. Kortsidene er grønnsorte. En metallhåntak i hver side. På innsiden av kistelokket er det festet to delvis ødelagte håndskrevne plakater med religiøs tekst. Den ene er datert Bakke sogn 1809. Innvendig mangler leddiken, tydlige spor etter opprinnelig plassering. Umalt innside.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • Rosemalt kiste i furu. Opprinnelig fra Fjotland i Kvinesdal. Rundet lokk, vertikale sider. Fronten er delt i tre felter som alle er dekorert med en rundbue og danner tre portaler. Bueslagene hviler på pilastre med markert kapittel. Pilastrene er hver prydet med en hel og to halve hvirvelrosetter og 2 lanaktige felter. Samme dekorasjon sees på bueslagene. utenfor bueslaget er det i hvert av de 3 felter 2 hvirvelrosetter. I buefeltene er det på hvit grunn malt en urne med blader og tre blomster. Dekorasjonen er holdt i rødt, gult, grønt og sort. Lokket er delt i 2 felter. Hvert av dem har på rød bunn polykrome blomster og blad arrangert omkring en stor C-formet sving. Kortsidene er grønnsorte. En metallhåntak i hver side. På innsiden av kistelokket er det festet to delvis ødelagte håndskrevne plakater med religiøs tekst. Den ene er datert Bakke sogn 1809. Innvendig mangler leddiken, tydlige spor etter opprinnelig plassering. Umalt innside.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • Rosemalt kiste i furu. Opprinnelig fra Fjotland i Kvinesdal. Rundet lokk, vertikale sider. Fronten er delt i tre felter som alle er dekorert med en rundbue og danner tre portaler. Bueslagene hviler på pilastre med markert kapittel. Pilastrene er hver prydet med en hel og to halve hvirvelrosetter og 2 lanaktige felter. Samme dekorasjon sees på bueslagene. utenfor bueslaget er det i hvert av de 3 felter 2 hvirvelrosetter. I buefeltene er det på hvit grunn malt en urne med blader og tre blomster. Dekorasjonen er holdt i rødt, gult, grønt og sort. Lokket er delt i 2 felter. Hvert av dem har på rød bunn polykrome blomster og blad arrangert omkring en stor C-formet sving. Kortsidene er grønnsorte. En metallhåntak i hver side. På innsiden av kistelokket er det festet to delvis ødelagte håndskrevne plakater med religiøs tekst. Den ene er datert Bakke sogn 1809. Innvendig mangler leddiken, tydlige spor etter opprinnelig plassering. Umalt innside.
  Photo: Vest-Agder-museet

Kiste

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to