• Brigg VALKYRIEN.  Fartøyet sett fra styrbord side for styrbord halser med forre stagseil, fokk og forre mersseil, stagseil, stormersseil og mesan satt.  Norsk unionsflagg under gaffelen, signalflagg (fartøykjennetegn)  på stortoppen, Brasils flagg på fortoppen.  Åpne lenseporter  i styrbord side. Til venstre fartøyet vist aktenfra. Til høyre  mindre seilbåt  med kurs mot briggen.
    Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN

maleri

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to