• Forsiden på "loggen" hadde i flere årganger et lite portertfoto av trolig en av arbeiderne.
    Photo: Haugalandmuseet
  • Forsiden på "loggen" hadde i flere årganger et lite portertfoto av trolig en av arbeiderne.
    Photo: Haugalandmuseet

Hefte

Forsiden på "loggen" hadde i flere årganger et lite portertfoto av trolig en av arbeiderne.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to