• Arbeidd av eit fyreseggjort trestykke nederst, på utsida er der uthola so der er ein kant, og ein boge av tre med endane nedsett i tverrstykket. I denne bogen er innstemt tvo andre tverrfjøler. I det nedre tverrstykket er på utsida uthola noko so der vert ein kant nederst som holken eller tina, som ei skulde bære, kunde kvila på. I denne kanten er 2 hol med ei dubbel snørelykkja i. Orholingi er so stor at kanten er umlag 3 cm breid. På hi sida er dette ryggstykket litt uthola for ryggen. I dette tverrstykket er og eit hol i kvar ende til fatlebandet. Fatlebandet er ei 3 - 3,5 cm breid lærreim. Ho er skjøtt 3 stader. Bogen er brotna på eine sida ved den yverste tverrfjøli.
    Photo: Haugalandmuseet
  • Arbeidd av eit fyreseggjort trestykke nederst, på utsida er der uthola so der er ein kant, og ein boge av tre med endane nedsett i tverrstykket. I denne bogen er innstemt tvo andre tverrfjøler. I det nedre tverrstykket er på utsida uthola noko so der vert ein kant nederst som holken eller tina, som ei skulde bære, kunde kvila på. I denne kanten er 2 hol med ei dubbel snørelykkja i. Orholingi er so stor at kanten er umlag 3 cm breid. På hi sida er dette ryggstykket litt uthola for ryggen. I dette tverrstykket er og eit hol i kvar ende til fatlebandet. Fatlebandet er ei 3 - 3,5 cm breid lærreim. Ho er skjøtt 3 stader. Bogen er brotna på eine sida ved den yverste tverrfjøli.
    Photo: Haugalandmuseet

Meis

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to