"Bergmanns sabler."

NTM: "Fra Sølvverkets gamle samling.

Bruktes av berghaldsvartene - vaktene. Senere fikk disse

vartere tittel og myndighet som politibetjenter og stod

under Politimesteren på Kongsberg mens de ble lønnet av

verket. Stillingen ble inndratt omkring 1900. Ennå i 1942

kom polititidende til politibetjenten i Saggrenda. Dette

politi hadde med alt det kriminelle innen verkets område og

avgav rapporter til verkets ledelse og til politiet.

Tidligere var det kroppsvisitasjon av verkets arbeidere når

disse forlot gruven. Ble en grepet i å ha sølv på seg, ble

han promte overlevert til politibetjenten til videre

forføyning. Når det gjaldt å oppklare et sølvtjuveri, ble

det politibetjentens oppgave."

Tidligere registrert sammen med BVM 507. Jf. denne.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to