• INSTRUMENT FOR BLÆRESTENSOPERASJON. BLE BRUKT FOR Å GJØRE
ÅPNING INN TIL URINBLÆREN. ET PAR HØRER SAMMEN.
DEN ENE, "KVINNELIGE", HAR EN SPALTE I DEN DISTALE ENDE. DEN
ANDRE, "MANNLIGE", HAR EN FLAT KNOPP I DEN DISTALE ENDE SOM
KAN FØRES INN I DET ANDRE INSTRUMENTS SPALTE.
    Photo: Norsk Bergverksmuseum
  • INSTRUMENT FOR BLÆRESTENSOPERASJON. BLE BRUKT FOR Å GJØRE
ÅPNING INN TIL URINBLÆREN. ET PAR HØRER SAMMEN.
DEN ENE, "KVINNELIGE", HAR EN SPALTE I DEN DISTALE ENDE. DEN
ANDRE, "MANNLIGE", HAR EN FLAT KNOPP I DEN DISTALE ENDE SOM
KAN FØRES INN I DET ANDRE INSTRUMENTS SPALTE.
    Photo: Norsk Bergverksmuseum
  • INSTRUMENT FOR BLÆRESTENSOPERASJON. BLE BRUKT FOR Å GJØRE
ÅPNING INN TIL URINBLÆREN. ET PAR HØRER SAMMEN.
DEN ENE, "KVINNELIGE", HAR EN SPALTE I DEN DISTALE ENDE. DEN
ANDRE, "MANNLIGE", HAR EN FLAT KNOPP I DEN DISTALE ENDE SOM
KAN FØRES INN I DET ANDRE INSTRUMENTS SPALTE.
    Photo: Norsk Bergverksmuseum

CONDUCTEUR

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to