Sjöslag mellan svenska och Preussiska galärer 10 september 1759.

Share to