• Prøvebok med 11 prøver. Tykke ullstoff med ruter og prikker. Det første stoffet er merket med en firkantet papirlapp festet med metallstifter hvor nummer er påskrevet for hånd. Grunnet påskriften "6008/1 o.s.v." er det antatt at de videre stoffene har samme kvalitetsnummer, men løpende designnummer fra nr. 1. Permene er trolig gjenbrukt og påskriften på permens innside gjelder derfor ikke stoffene i prøveboken. Flere andre bøker med samme påskrift inneholder helt andre stoffer. 

Stoff nr. 6008/1 (sort med gule ruter), 6008/2 (gul med sorte ruter), 6008/3 (sort med blå prikker), 6008/4 (sort med blå ruter), 6008/5 (blå med sorte ruter), 6008/6 (sort med røde ruter), 6008/7 (sort med røde prikker), 6008/8 rød med sorte ruter), 6008/9 (sort med grønne prikker), 6008/10 (sort med grønne ruter), 6008/11 (grønn med sorte ruter).
  Photo: Aasen, Magnhild / Vest-Agder-museet
 • Prøvebok med 11 prøver. Tykke ullstoff med ruter og prikker. Det første stoffet er merket med en firkantet papirlapp festet med metallstifter hvor nummer er påskrevet for hånd. Grunnet påskriften "6008/1 o.s.v." er det antatt at de videre stoffene har samme kvalitetsnummer, men løpende designnummer fra nr. 1. Permene er trolig gjenbrukt og påskriften på permens innside gjelder derfor ikke stoffene i prøveboken. Flere andre bøker med samme påskrift inneholder helt andre stoffer. 

Stoff nr. 6008/1 (sort med gule ruter), 6008/2 (gul med sorte ruter), 6008/3 (sort med blå prikker), 6008/4 (sort med blå ruter), 6008/5 (blå med sorte ruter), 6008/6 (sort med røde ruter), 6008/7 (sort med røde prikker), 6008/8 rød med sorte ruter), 6008/9 (sort med grønne prikker), 6008/10 (sort med grønne ruter), 6008/11 (grønn med sorte ruter).
  Photo: Aasen, Magnhild / Vest-Agder-museet
 • Prøvebok med 11 prøver. Tykke ullstoff med ruter og prikker. Det første stoffet er merket med en firkantet papirlapp festet med metallstifter hvor nummer er påskrevet for hånd. Grunnet påskriften "6008/1 o.s.v." er det antatt at de videre stoffene har samme kvalitetsnummer, men løpende designnummer fra nr. 1. Permene er trolig gjenbrukt og påskriften på permens innside gjelder derfor ikke stoffene i prøveboken. Flere andre bøker med samme påskrift inneholder helt andre stoffer. 

Stoff nr. 6008/1 (sort med gule ruter), 6008/2 (gul med sorte ruter), 6008/3 (sort med blå prikker), 6008/4 (sort med blå ruter), 6008/5 (blå med sorte ruter), 6008/6 (sort med røde ruter), 6008/7 (sort med røde prikker), 6008/8 rød med sorte ruter), 6008/9 (sort med grønne prikker), 6008/10 (sort med grønne ruter), 6008/11 (grønn med sorte ruter).
  Photo: Aasen, Magnhild / Vest-Agder-museet
 • Prøvebok med 11 prøver. Tykke ullstoff med ruter og prikker. Det første stoffet er merket med en firkantet papirlapp festet med metallstifter hvor nummer er påskrevet for hånd. Grunnet påskriften "6008/1 o.s.v." er det antatt at de videre stoffene har samme kvalitetsnummer, men løpende designnummer fra nr. 1. Permene er trolig gjenbrukt og påskriften på permens innside gjelder derfor ikke stoffene i prøveboken. Flere andre bøker med samme påskrift inneholder helt andre stoffer. 

Stoff nr. 6008/1 (sort med gule ruter), 6008/2 (gul med sorte ruter), 6008/3 (sort med blå prikker), 6008/4 (sort med blå ruter), 6008/5 (blå med sorte ruter), 6008/6 (sort med røde ruter), 6008/7 (sort med røde prikker), 6008/8 rød med sorte ruter), 6008/9 (sort med grønne prikker), 6008/10 (sort med grønne ruter), 6008/11 (grønn med sorte ruter).
  Photo: Aasen, Magnhild / Vest-Agder-museet
 • Prøvebok med 11 prøver. Tykke ullstoff med ruter og prikker. Det første stoffet er merket med en firkantet papirlapp festet med metallstifter hvor nummer er påskrevet for hånd. Grunnet påskriften "6008/1 o.s.v." er det antatt at de videre stoffene har samme kvalitetsnummer, men løpende designnummer fra nr. 1. Permene er trolig gjenbrukt og påskriften på permens innside gjelder derfor ikke stoffene i prøveboken. Flere andre bøker med samme påskrift inneholder helt andre stoffer. 

Stoff nr. 6008/1 (sort med gule ruter), 6008/2 (gul med sorte ruter), 6008/3 (sort med blå prikker), 6008/4 (sort med blå ruter), 6008/5 (blå med sorte ruter), 6008/6 (sort med røde ruter), 6008/7 (sort med røde prikker), 6008/8 rød med sorte ruter), 6008/9 (sort med grønne prikker), 6008/10 (sort med grønne ruter), 6008/11 (grønn med sorte ruter).
  Photo: Aasen, Magnhild / Vest-Agder-museet
 • Prøvebok med 11 prøver. Tykke ullstoff med ruter og prikker. Det første stoffet er merket med en firkantet papirlapp festet med metallstifter hvor nummer er påskrevet for hånd. Grunnet påskriften "6008/1 o.s.v." er det antatt at de videre stoffene har samme kvalitetsnummer, men løpende designnummer fra nr. 1. Permene er trolig gjenbrukt og påskriften på permens innside gjelder derfor ikke stoffene i prøveboken. Flere andre bøker med samme påskrift inneholder helt andre stoffer. 

Stoff nr. 6008/1 (sort med gule ruter), 6008/2 (gul med sorte ruter), 6008/3 (sort med blå prikker), 6008/4 (sort med blå ruter), 6008/5 (blå med sorte ruter), 6008/6 (sort med røde ruter), 6008/7 (sort med røde prikker), 6008/8 rød med sorte ruter), 6008/9 (sort med grønne prikker), 6008/10 (sort med grønne ruter), 6008/11 (grønn med sorte ruter).
  Photo: Aasen, Magnhild / Vest-Agder-museet
 • Prøvebok med 11 prøver. Tykke ullstoff med ruter og prikker. Det første stoffet er merket med en firkantet papirlapp festet med metallstifter hvor nummer er påskrevet for hånd. Grunnet påskriften "6008/1 o.s.v." er det antatt at de videre stoffene har samme kvalitetsnummer, men løpende designnummer fra nr. 1. Permene er trolig gjenbrukt og påskriften på permens innside gjelder derfor ikke stoffene i prøveboken. Flere andre bøker med samme påskrift inneholder helt andre stoffer. 

Stoff nr. 6008/1 (sort med gule ruter), 6008/2 (gul med sorte ruter), 6008/3 (sort med blå prikker), 6008/4 (sort med blå ruter), 6008/5 (blå med sorte ruter), 6008/6 (sort med røde ruter), 6008/7 (sort med røde prikker), 6008/8 rød med sorte ruter), 6008/9 (sort med grønne prikker), 6008/10 (sort med grønne ruter), 6008/11 (grønn med sorte ruter).
  Photo: Aasen, Magnhild / Vest-Agder-museet
 • Prøvebok med 11 prøver. Tykke ullstoff med ruter og prikker. Det første stoffet er merket med en firkantet papirlapp festet med metallstifter hvor nummer er påskrevet for hånd. Grunnet påskriften "6008/1 o.s.v." er det antatt at de videre stoffene har samme kvalitetsnummer, men løpende designnummer fra nr. 1. Permene er trolig gjenbrukt og påskriften på permens innside gjelder derfor ikke stoffene i prøveboken. Flere andre bøker med samme påskrift inneholder helt andre stoffer. 

Stoff nr. 6008/1 (sort med gule ruter), 6008/2 (gul med sorte ruter), 6008/3 (sort med blå prikker), 6008/4 (sort med blå ruter), 6008/5 (blå med sorte ruter), 6008/6 (sort med røde ruter), 6008/7 (sort med røde prikker), 6008/8 rød med sorte ruter), 6008/9 (sort med grønne prikker), 6008/10 (sort med grønne ruter), 6008/11 (grønn med sorte ruter).
  Photo: Aasen, Magnhild / Vest-Agder-museet
 • Prøvebok med 11 prøver. Tykke ullstoff med ruter og prikker. Det første stoffet er merket med en firkantet papirlapp festet med metallstifter hvor nummer er påskrevet for hånd. Grunnet påskriften "6008/1 o.s.v." er det antatt at de videre stoffene har samme kvalitetsnummer, men løpende designnummer fra nr. 1. Permene er trolig gjenbrukt og påskriften på permens innside gjelder derfor ikke stoffene i prøveboken. Flere andre bøker med samme påskrift inneholder helt andre stoffer. 

Stoff nr. 6008/1 (sort med gule ruter), 6008/2 (gul med sorte ruter), 6008/3 (sort med blå prikker), 6008/4 (sort med blå ruter), 6008/5 (blå med sorte ruter), 6008/6 (sort med røde ruter), 6008/7 (sort med røde prikker), 6008/8 rød med sorte ruter), 6008/9 (sort med grønne prikker), 6008/10 (sort med grønne ruter), 6008/11 (grønn med sorte ruter).
  Photo: Aasen, Magnhild / Vest-Agder-museet
 • Prøvebok med 11 prøver. Tykke ullstoff med ruter og prikker. Det første stoffet er merket med en firkantet papirlapp festet med metallstifter hvor nummer er påskrevet for hånd. Grunnet påskriften "6008/1 o.s.v." er det antatt at de videre stoffene har samme kvalitetsnummer, men løpende designnummer fra nr. 1. Permene er trolig gjenbrukt og påskriften på permens innside gjelder derfor ikke stoffene i prøveboken. Flere andre bøker med samme påskrift inneholder helt andre stoffer. 

Stoff nr. 6008/1 (sort med gule ruter), 6008/2 (gul med sorte ruter), 6008/3 (sort med blå prikker), 6008/4 (sort med blå ruter), 6008/5 (blå med sorte ruter), 6008/6 (sort med røde ruter), 6008/7 (sort med røde prikker), 6008/8 rød med sorte ruter), 6008/9 (sort med grønne prikker), 6008/10 (sort med grønne ruter), 6008/11 (grønn med sorte ruter).
  Photo: Aasen, Magnhild / Vest-Agder-museet
 • Prøvebok med 11 prøver. Tykke ullstoff med ruter og prikker. Det første stoffet er merket med en firkantet papirlapp festet med metallstifter hvor nummer er påskrevet for hånd. Grunnet påskriften "6008/1 o.s.v." er det antatt at de videre stoffene har samme kvalitetsnummer, men løpende designnummer fra nr. 1. Permene er trolig gjenbrukt og påskriften på permens innside gjelder derfor ikke stoffene i prøveboken. Flere andre bøker med samme påskrift inneholder helt andre stoffer. 

Stoff nr. 6008/1 (sort med gule ruter), 6008/2 (gul med sorte ruter), 6008/3 (sort med blå prikker), 6008/4 (sort med blå ruter), 6008/5 (blå med sorte ruter), 6008/6 (sort med røde ruter), 6008/7 (sort med røde prikker), 6008/8 rød med sorte ruter), 6008/9 (sort med grønne prikker), 6008/10 (sort med grønne ruter), 6008/11 (grønn med sorte ruter).
  Photo: Aasen, Magnhild / Vest-Agder-museet
 • Prøvebok med 11 prøver. Tykke ullstoff med ruter og prikker. Det første stoffet er merket med en firkantet papirlapp festet med metallstifter hvor nummer er påskrevet for hånd. Grunnet påskriften "6008/1 o.s.v." er det antatt at de videre stoffene har samme kvalitetsnummer, men løpende designnummer fra nr. 1. Permene er trolig gjenbrukt og påskriften på permens innside gjelder derfor ikke stoffene i prøveboken. Flere andre bøker med samme påskrift inneholder helt andre stoffer. 

Stoff nr. 6008/1 (sort med gule ruter), 6008/2 (gul med sorte ruter), 6008/3 (sort med blå prikker), 6008/4 (sort med blå ruter), 6008/5 (blå med sorte ruter), 6008/6 (sort med røde ruter), 6008/7 (sort med røde prikker), 6008/8 rød med sorte ruter), 6008/9 (sort med grønne prikker), 6008/10 (sort med grønne ruter), 6008/11 (grønn med sorte ruter).
  Photo: Aasen, Magnhild / Vest-Agder-museet
 • Prøvebok med 11 prøver. Tykke ullstoff med ruter og prikker. Det første stoffet er merket med en firkantet papirlapp festet med metallstifter hvor nummer er påskrevet for hånd. Grunnet påskriften "6008/1 o.s.v." er det antatt at de videre stoffene har samme kvalitetsnummer, men løpende designnummer fra nr. 1. Permene er trolig gjenbrukt og påskriften på permens innside gjelder derfor ikke stoffene i prøveboken. Flere andre bøker med samme påskrift inneholder helt andre stoffer. 

Stoff nr. 6008/1 (sort med gule ruter), 6008/2 (gul med sorte ruter), 6008/3 (sort med blå prikker), 6008/4 (sort med blå ruter), 6008/5 (blå med sorte ruter), 6008/6 (sort med røde ruter), 6008/7 (sort med røde prikker), 6008/8 rød med sorte ruter), 6008/9 (sort med grønne prikker), 6008/10 (sort med grønne ruter), 6008/11 (grønn med sorte ruter).
  Photo: Aasen, Magnhild / Vest-Agder-museet
 • Prøvebok med 11 prøver. Tykke ullstoff med ruter og prikker. Det første stoffet er merket med en firkantet papirlapp festet med metallstifter hvor nummer er påskrevet for hånd. Grunnet påskriften "6008/1 o.s.v." er det antatt at de videre stoffene har samme kvalitetsnummer, men løpende designnummer fra nr. 1. Permene er trolig gjenbrukt og påskriften på permens innside gjelder derfor ikke stoffene i prøveboken. Flere andre bøker med samme påskrift inneholder helt andre stoffer. 

Stoff nr. 6008/1 (sort med gule ruter), 6008/2 (gul med sorte ruter), 6008/3 (sort med blå prikker), 6008/4 (sort med blå ruter), 6008/5 (blå med sorte ruter), 6008/6 (sort med røde ruter), 6008/7 (sort med røde prikker), 6008/8 rød med sorte ruter), 6008/9 (sort med grønne prikker), 6008/10 (sort med grønne ruter), 6008/11 (grønn med sorte ruter).
  Photo: Aasen, Magnhild / Vest-Agder-museet

Prøvebok

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to