• To etiketter på prøve:
2.
2det baand No 2.

Etikett i eske:
Baandet 2.   No.2.
Prøven tagen paa 1te Strosse
mod øster fra Gesenket. Baan-
det her er 7/8 Ltr. bret og Gangen
her der bestaar af Graaliviidt 
Kalkspadt, Flutzspadt, fortiden ind-
sprengt med ScheidErtz, er 2/8 Ltr.
8 tomer bred. Noget høyere op paa 
dette Baand var for en Tid siden 
et Druushull der i Øst og Vest
havde een Udstrekning af 6/8 Ltr.
i Længde, og 2/8 Ltr. i brede, paa
hvilket Sted saavel over som un-
der, som og i selve Drushullet, brød 
een mængde Gidiget Sølv, GlasErtz,
MiddilErtz og ScheidErtz
    Photo: Norsk Bergverksmuseum
  • To etiketter på prøve:
2.
2det baand No 2.

Etikett i eske:
Baandet 2.   No.2.
Prøven tagen paa 1te Strosse
mod øster fra Gesenket. Baan-
det her er 7/8 Ltr. bret og Gangen
her der bestaar af Graaliviidt 
Kalkspadt, Flutzspadt, fortiden ind-
sprengt med ScheidErtz, er 2/8 Ltr.
8 tomer bred. Noget høyere op paa 
dette Baand var for en Tid siden 
et Druushull der i Øst og Vest
havde een Udstrekning af 6/8 Ltr.
i Længde, og 2/8 Ltr. i brede, paa
hvilket Sted saavel over som un-
der, som og i selve Drushullet, brød 
een mængde Gidiget Sølv, GlasErtz,
MiddilErtz og ScheidErtz
    Photo: Norsk Bergverksmuseum

Bergart

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to