• Bildet viser to menn kledd i skinn. Den ene ligger sovende på bakken med en hyrdestav ved siden av seg. Til høyre for ham står den andre på kne. Sistnevnte ser sint ut og holder høyre hånd opp mot tinningen. I bakgrunnen er det to oppmurte konstruksjoner (altere?) den ene med ild på, den andre uten. Fra det ene ser man overkroppen på en mann som med løftede armer løper vekk.

Motivet tolkes som Adam sørger over den døde Abel. Adam sees til høyre, Abel liggende på jorden foran ham. Alteret med ild representerer Abels ofring (1. Mos. 4,4-5); det andre er Kains alter. Den fjerne flyktende skikkelsen er Kain.
    Photo: Vest-Agder-museet
  • Bildet viser to menn kledd i skinn. Den ene ligger sovende på bakken med en hyrdestav ved siden av seg. Til høyre for ham står den andre på kne. Sistnevnte ser sint ut og holder høyre hånd opp mot tinningen. I bakgrunnen er det to oppmurte konstruksjoner (altere?) den ene med ild på, den andre uten. Fra det ene ser man overkroppen på en mann som med løftede armer løper vekk.

Motivet tolkes som Adam sørger over den døde Abel. Adam sees til høyre, Abel liggende på jorden foran ham. Alteret med ild representerer Abels ofring (1. Mos. 4,4-5); det andre er Kains alter. Den fjerne flyktende skikkelsen er Kain.
    Photo: Vest-Agder-museet

Maleri

2 comments

  • Høyre hånd, ikke venstre. Motivet er "Adam sørger over den døde Abel" - Adam t.h., Abel liggende på jorden foran ham. Alteret med ild på representerer Abels ofring, som var Herren velbehagelig (1. Mos. 4,4-5); det andre er Kains alter, og den fjerne flyktende skikkelsen er opplagt Kain.

  • Takk for din kommentar. Venstre hånd er rettet til høyre hånd, og tolkningen av motivet er tatt med i motivbeskrivelsen.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to