Introduksjonsskinn med påskrifta:

Du blir i dag opptatt i Valdres Inner Wheel klubb, som er tilsluttet verdensorganisasjonen International Inner Wheel, en sammenslutning av rotarianeres hustruer/samboer eller andre kvinnelige pårørende. Vi er glad for å hilse deg velkommen blant oss, og håper du vil arbeide for å leve etter Inner Wheels idealer, som går ut på å vise større vennskap, forståelse og hjelpsomhet mot alle mennesker, uansett rase, klasse eller religion. Vi ser på det som en plikt til å komme til alle møtene, så sant ikke sykdom eller reiser hindrer oss i det. Når du ønsker å bli tatt opptatt i vår krets, tar vi det som et løfte om at du vil gå inn for våre formål, og vi ønsker deg av hjertet til lykke med opptagelsen. Måtte du få glede av nålen, og den få ære av deg. Juni 1994.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to