• Ved høyre billedrand sees 3 bygninger som ligger parallelt - den ene bakenfor den andre med gavlen inn mot tunet til venstre. Ved venstre billedrand sees litt av et hus og et spilegjerde. På tunet er der 5 menn, 5 kvinner og en hest. To kvinner og en mann sitter ved et bord på tunet. 

Gårdsplass på sorenskrivergården i Setesdal på Klep i Hornnes. Det er sorenskriveren som står med stokk i hånden. Ved bordet sitter fullmektig Holst, samt Anne og Kathrine Frisak. Helt til venstre postbudet og kontoristen.
    Photo: Vest-Agder-museet
  • Ved høyre billedrand sees 3 bygninger som ligger parallelt - den ene bakenfor den andre med gavlen inn mot tunet til venstre. Ved venstre billedrand sees litt av et hus og et spilegjerde. På tunet er der 5 menn, 5 kvinner og en hest. To kvinner og en mann sitter ved et bord på tunet. 

Gårdsplass på sorenskrivergården i Setesdal på Klep i Hornnes. Det er sorenskriveren som står med stokk i hånden. Ved bordet sitter fullmektig Holst, samt Anne og Kathrine Frisak. Helt til venstre postbudet og kontoristen.
    Photo: Vest-Agder-museet

Fotografi

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to