• Åkle med renning av lin, islett av ull. Sort bunn, mønster i kirsebærrødt og gulgrønt. Rombeformet midtrute sammensatt av åtte konsentriske felter - regnet innenfra: grønt, rødt, sort, grønt, rødt, sort, grønt, rødt.
Like innenfor borden er det øverst og nederst en halvrombe utformet etter lignende skjema, og i hvert hjørne er en kvart-rombe. Omkring midtromben er det seks ganske små kors, to grønne og fire røde, samt to små røde ruter med sort midte. Forøvrig er det ut over flaten jevnt fordelt små ruter, røde med sort eller grønn midte og grønne med røde ruter med grønt midtparti. Perlebord aller ytterst både øverst og nederst. Består av to stykker som er sydd sammen på midten.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • Åkle med renning av lin, islett av ull. Sort bunn, mønster i kirsebærrødt og gulgrønt. Rombeformet midtrute sammensatt av åtte konsentriske felter - regnet innenfra: grønt, rødt, sort, grønt, rødt, sort, grønt, rødt.
Like innenfor borden er det øverst og nederst en halvrombe utformet etter lignende skjema, og i hvert hjørne er en kvart-rombe. Omkring midtromben er det seks ganske små kors, to grønne og fire røde, samt to små røde ruter med sort midte. Forøvrig er det ut over flaten jevnt fordelt små ruter, røde med sort eller grønn midte og grønne med røde ruter med grønt midtparti. Perlebord aller ytterst både øverst og nederst. Består av to stykker som er sydd sammen på midten.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • Åkle med renning av lin, islett av ull. Sort bunn, mønster i kirsebærrødt og gulgrønt. Rombeformet midtrute sammensatt av åtte konsentriske felter - regnet innenfra: grønt, rødt, sort, grønt, rødt, sort, grønt, rødt.
Like innenfor borden er det øverst og nederst en halvrombe utformet etter lignende skjema, og i hvert hjørne er en kvart-rombe. Omkring midtromben er det seks ganske små kors, to grønne og fire røde, samt to små røde ruter med sort midte. Forøvrig er det ut over flaten jevnt fordelt små ruter, røde med sort eller grønn midte og grønne med røde ruter med grønt midtparti. Perlebord aller ytterst både øverst og nederst. Består av to stykker som er sydd sammen på midten.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • Åkle med renning av lin, islett av ull. Sort bunn, mønster i kirsebærrødt og gulgrønt. Rombeformet midtrute sammensatt av åtte konsentriske felter - regnet innenfra: grønt, rødt, sort, grønt, rødt, sort, grønt, rødt.
Like innenfor borden er det øverst og nederst en halvrombe utformet etter lignende skjema, og i hvert hjørne er en kvart-rombe. Omkring midtromben er det seks ganske små kors, to grønne og fire røde, samt to små røde ruter med sort midte. Forøvrig er det ut over flaten jevnt fordelt små ruter, røde med sort eller grønn midte og grønne med røde ruter med grønt midtparti. Perlebord aller ytterst både øverst og nederst. Består av to stykker som er sydd sammen på midten.
  Photo: Vest-Agder-museet

Åkle

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to