• Stor eihands tømmersvans, ein sagtype som vann innpass i norsk skogbruk i første halvdel av 1900-talet.  Breidda på bladet er minst i ytterspissen (5 centimeter), men aukar  bakover og og er breiast (12, 5 centimeter) cirka 25 centimeter framfor handtaket, slik at tanningslinja er noko bua. I den fremste enden av bladet er det eit  hol, truleg for at saga kunne hengast opp når den ikkje var i bruk.  Handtaket av tre er  festa til sagbladet i ein sliss med  tre gjennomgåande skruer. Handtaket har også eit hol for oppheng. Det er lakka, og lakken er delvis avsliten.
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Sag

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to