• 2 trakter: 1 i glass, 1 i metall. 1 holder: ringformet, stang m/skrue. Metall beholderen utenpå trakten har et siderør. Holderen ble satt fast i et stativ ved bruk. Varmtvannstrakten ble brukt til å filtrere løsninger som var oppvarmet. En flamme varmet opp vannet i siderøret.
    Photo: Vest-Agder-museet
  • 2 trakter: 1 i glass, 1 i metall. 1 holder: ringformet, stang m/skrue. Metall beholderen utenpå trakten har et siderør. Holderen ble satt fast i et stativ ved bruk. Varmtvannstrakten ble brukt til å filtrere løsninger som var oppvarmet. En flamme varmet opp vannet i siderøret.
    Photo: Vest-Agder-museet
  • 2 trakter: 1 i glass, 1 i metall. 1 holder: ringformet, stang m/skrue. Metall beholderen utenpå trakten har et siderør. Holderen ble satt fast i et stativ ved bruk. Varmtvannstrakten ble brukt til å filtrere løsninger som var oppvarmet. En flamme varmet opp vannet i siderøret.
    Photo: Vest-Agder-museet

Varmtvannstrakt

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to