• 2 celter (isøkser).

To saakaldte celter fundet ved jorddyrkning under en stor sten paa garden Alpen i Norum. Neppe forhistoriske eller middelalderske, skjønt typen er meget gammel.

Faløks som foreg. men falen længere og øksen tykkere og kortere.  Eggens bredde 6 cm, længde med fal 15 cm. Har formentlig ogsaa været isbide til at hugge isen av kvernekall og lign.

Kjøpt av Ole Alpen, Fardal.
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
  • 2 celter (isøkser).

To saakaldte celter fundet ved jorddyrkning under en stor sten paa garden Alpen i Norum. Neppe forhistoriske eller middelalderske, skjønt typen er meget gammel.

Faløks som foreg. men falen længere og øksen tykkere og kortere.  Eggens bredde 6 cm, længde med fal 15 cm. Har formentlig ogsaa været isbide til at hugge isen av kvernekall og lign.

Kjøpt av Ole Alpen, Fardal.
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to