• Enkelpipigt flintlåsgevär försett med kammarladdning, d.v.s. laddning sker från pipans kammarstycke. Kolv och stock är fernissade och helt odekorerade. Laddstock och rörkor finns inte. Pipan är rund med ståndsikte och ett kantigt korn. Kolvens bakplåt sitter fäst med tre skruvar. Sidoblecket är slätt helt utan dekor. Låsblecket är kullrigt, och hanens utsida är den enda detalj på geväret som är dekorerad, en stiliserad bladranka. Pipan har fem räfflor samt har en innerdiameter på ca. sex m.m.
Vapnet är, förmodligen under första halvan av 1900-talet, omändrat från mynningsladdning till kammarladding. Man har tagit av pipan längst bak och ersatt med en kammarladdningsfunktion som går att vinkla ut och ladda vid sidan om vapnet, och sedan sätta tillbaka igen efter laddning. Stocken är är avkortad, eller kraftigt ombyggd, rörkoren borttagna, varbygel och remfästen utbytta, och likaså bakplåt och sidoplåt. Kalibern är ändrad från 13 m.m. till ca. 6 m.m. genom s.k. reling, d.v.s. man har fört in ett räfflat pipämne i den gamla slätborrade pipan.
Inskrivet i huvudkatalog 1974.
  Photo: Ludwigsson, Jörgen / Kulturparken Småland / Smålands museum
 • Enkelpipigt flintlåsgevär försett med kammarladdning, d.v.s. laddning sker från pipans kammarstycke. Kolv och stock är fernissade och helt odekorerade. Laddstock och rörkor finns inte. Pipan är rund med ståndsikte och ett kantigt korn. Kolvens bakplåt sitter fäst med tre skruvar. Sidoblecket är slätt helt utan dekor. Låsblecket är kullrigt, och hanens utsida är den enda detalj på geväret som är dekorerad, en stiliserad bladranka. Pipan har fem räfflor samt har en innerdiameter på ca. sex m.m.
Vapnet är, förmodligen under första halvan av 1900-talet, omändrat från mynningsladdning till kammarladding. Man har tagit av pipan längst bak och ersatt med en kammarladdningsfunktion som går att vinkla ut och ladda vid sidan om vapnet, och sedan sätta tillbaka igen efter laddning. Stocken är är avkortad, eller kraftigt ombyggd, rörkoren borttagna, varbygel och remfästen utbytta, och likaså bakplåt och sidoplåt. Kalibern är ändrad från 13 m.m. till ca. 6 m.m. genom s.k. reling, d.v.s. man har fört in ett räfflat pipämne i den gamla slätborrade pipan.
Inskrivet i huvudkatalog 1974.
  Photo: Ludwigsson, Jörgen / Kulturparken Småland / Smålands museum
 • Enkelpipigt flintlåsgevär försett med kammarladdning, d.v.s. laddning sker från pipans kammarstycke. Kolv och stock är fernissade och helt odekorerade. Laddstock och rörkor finns inte. Pipan är rund med ståndsikte och ett kantigt korn. Kolvens bakplåt sitter fäst med tre skruvar. Sidoblecket är slätt helt utan dekor. Låsblecket är kullrigt, och hanens utsida är den enda detalj på geväret som är dekorerad, en stiliserad bladranka. Pipan har fem räfflor samt har en innerdiameter på ca. sex m.m.
Vapnet är, förmodligen under första halvan av 1900-talet, omändrat från mynningsladdning till kammarladding. Man har tagit av pipan längst bak och ersatt med en kammarladdningsfunktion som går att vinkla ut och ladda vid sidan om vapnet, och sedan sätta tillbaka igen efter laddning. Stocken är är avkortad, eller kraftigt ombyggd, rörkoren borttagna, varbygel och remfästen utbytta, och likaså bakplåt och sidoplåt. Kalibern är ändrad från 13 m.m. till ca. 6 m.m. genom s.k. reling, d.v.s. man har fört in ett räfflat pipämne i den gamla slätborrade pipan.
Inskrivet i huvudkatalog 1974.
  Photo: Ludwigsson, Jörgen / Kulturparken Småland / Smålands museum
 • Enkelpipigt flintlåsgevär försett med kammarladdning, d.v.s. laddning sker från pipans kammarstycke. Kolv och stock är fernissade och helt odekorerade. Laddstock och rörkor finns inte. Pipan är rund med ståndsikte och ett kantigt korn. Kolvens bakplåt sitter fäst med tre skruvar. Sidoblecket är slätt helt utan dekor. Låsblecket är kullrigt, och hanens utsida är den enda detalj på geväret som är dekorerad, en stiliserad bladranka. Pipan har fem räfflor samt har en innerdiameter på ca. sex m.m.
Vapnet är, förmodligen under första halvan av 1900-talet, omändrat från mynningsladdning till kammarladding. Man har tagit av pipan längst bak och ersatt med en kammarladdningsfunktion som går att vinkla ut och ladda vid sidan om vapnet, och sedan sätta tillbaka igen efter laddning. Stocken är är avkortad, eller kraftigt ombyggd, rörkoren borttagna, varbygel och remfästen utbytta, och likaså bakplåt och sidoplåt. Kalibern är ändrad från 13 m.m. till ca. 6 m.m. genom s.k. reling, d.v.s. man har fört in ett räfflat pipämne i den gamla slätborrade pipan.
Inskrivet i huvudkatalog 1974.
  Photo: Ludwigsson, Jörgen / Kulturparken Småland / Smålands museum
 • Enkelpipigt flintlåsgevär försett med kammarladdning, d.v.s. laddning sker från pipans kammarstycke. Kolv och stock är fernissade och helt odekorerade. Laddstock och rörkor finns inte. Pipan är rund med ståndsikte och ett kantigt korn. Kolvens bakplåt sitter fäst med tre skruvar. Sidoblecket är slätt helt utan dekor. Låsblecket är kullrigt, och hanens utsida är den enda detalj på geväret som är dekorerad, en stiliserad bladranka. Pipan har fem räfflor samt har en innerdiameter på ca. sex m.m.
Vapnet är, förmodligen under första halvan av 1900-talet, omändrat från mynningsladdning till kammarladding. Man har tagit av pipan längst bak och ersatt med en kammarladdningsfunktion som går att vinkla ut och ladda vid sidan om vapnet, och sedan sätta tillbaka igen efter laddning. Stocken är är avkortad, eller kraftigt ombyggd, rörkoren borttagna, varbygel och remfästen utbytta, och likaså bakplåt och sidoplåt. Kalibern är ändrad från 13 m.m. till ca. 6 m.m. genom s.k. reling, d.v.s. man har fört in ett räfflat pipämne i den gamla slätborrade pipan.
Inskrivet i huvudkatalog 1974.
  Photo: Ludwigsson, Jörgen / Kulturparken Småland / Smålands museum
 • Enkelpipigt flintlåsgevär försett med kammarladdning, d.v.s. laddning sker från pipans kammarstycke. Kolv och stock är fernissade och helt odekorerade. Laddstock och rörkor finns inte. Pipan är rund med ståndsikte och ett kantigt korn. Kolvens bakplåt sitter fäst med tre skruvar. Sidoblecket är slätt helt utan dekor. Låsblecket är kullrigt, och hanens utsida är den enda detalj på geväret som är dekorerad, en stiliserad bladranka. Pipan har fem räfflor samt har en innerdiameter på ca. sex m.m.
Vapnet är, förmodligen under första halvan av 1900-talet, omändrat från mynningsladdning till kammarladding. Man har tagit av pipan längst bak och ersatt med en kammarladdningsfunktion som går att vinkla ut och ladda vid sidan om vapnet, och sedan sätta tillbaka igen efter laddning. Stocken är är avkortad, eller kraftigt ombyggd, rörkoren borttagna, varbygel och remfästen utbytta, och likaså bakplåt och sidoplåt. Kalibern är ändrad från 13 m.m. till ca. 6 m.m. genom s.k. reling, d.v.s. man har fört in ett räfflat pipämne i den gamla slätborrade pipan.
Inskrivet i huvudkatalog 1974.
  Photo: Ludwigsson, Jörgen / Kulturparken Småland / Smålands museum

Gevär

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to