• Omfang: FF-f''' (5 oktaver)
Høy kasse finert med nøttetrefiner. Profillister svart. Under klaviaturen er 6 firkanter utskjæret av sargen, som er foret med rødt tekstil.
Klaviaturlokket lukkbar med en skyvbar skrå treplate. Notestativet er fastmontert i midten over tastaturet. Bak notestativet befinner seg en treplate, omkranset av et i midten med utskjæringer dekorert "gelender". 

10 register (se påskrift).
Et ekstra tastatur med små taster over det ordinære tastaturet, der de svarte og hvite tastene er gruppert med regelmessig avveksling svart, hvit, svart, hvit osv.. Når en tast presses ned spilles en akkord (tonika, subdominant, dominant etc), en treklang i ulike posisjoner (smal, bred etc). 
Over det lille tastaturet befinner seg en nummerering for de ulike akkordene og posisjonene.
Det ekstra tastatuet kan skyves sideveis, totalt tretten trinn, slik at akkordene kan bli transponert til valgfri tonart (se bilde med skilt "G, As, A, .... E, F, Fis, G"). 

Systemet ligner på det for Transponeringsapparat (RMT 93/7) av samme fabrikat, men med noe annerledes design for funksjons-tastene.
  Photo: Kvifte, Tellef / Ringve Musikkmuseum
  (Copyright)
 • Omfang: FF-f''' (5 oktaver)
Høy kasse finert med nøttetrefiner. Profillister svart. Under klaviaturen er 6 firkanter utskjæret av sargen, som er foret med rødt tekstil.
Klaviaturlokket lukkbar med en skyvbar skrå treplate. Notestativet er fastmontert i midten over tastaturet. Bak notestativet befinner seg en treplate, omkranset av et i midten med utskjæringer dekorert "gelender". 

10 register (se påskrift).
Et ekstra tastatur med små taster over det ordinære tastaturet, der de svarte og hvite tastene er gruppert med regelmessig avveksling svart, hvit, svart, hvit osv.. Når en tast presses ned spilles en akkord (tonika, subdominant, dominant etc), en treklang i ulike posisjoner (smal, bred etc). 
Over det lille tastaturet befinner seg en nummerering for de ulike akkordene og posisjonene.
Det ekstra tastatuet kan skyves sideveis, totalt tretten trinn, slik at akkordene kan bli transponert til valgfri tonart (se bilde med skilt "G, As, A, .... E, F, Fis, G"). 

Systemet ligner på det for Transponeringsapparat (RMT 93/7) av samme fabrikat, men med noe annerledes design for funksjons-tastene.
  Photo: Jückstock, Jonas / Ringve Musikkmuseum
  (Copyright)
 • Omfang: FF-f''' (5 oktaver)
Høy kasse finert med nøttetrefiner. Profillister svart. Under klaviaturen er 6 firkanter utskjæret av sargen, som er foret med rødt tekstil.
Klaviaturlokket lukkbar med en skyvbar skrå treplate. Notestativet er fastmontert i midten over tastaturet. Bak notestativet befinner seg en treplate, omkranset av et i midten med utskjæringer dekorert "gelender". 

10 register (se påskrift).
Et ekstra tastatur med små taster over det ordinære tastaturet, der de svarte og hvite tastene er gruppert med regelmessig avveksling svart, hvit, svart, hvit osv.. Når en tast presses ned spilles en akkord (tonika, subdominant, dominant etc), en treklang i ulike posisjoner (smal, bred etc). 
Over det lille tastaturet befinner seg en nummerering for de ulike akkordene og posisjonene.
Det ekstra tastatuet kan skyves sideveis, totalt tretten trinn, slik at akkordene kan bli transponert til valgfri tonart (se bilde med skilt "G, As, A, .... E, F, Fis, G"). 

Systemet ligner på det for Transponeringsapparat (RMT 93/7) av samme fabrikat, men med noe annerledes design for funksjons-tastene.
  Photo: Jückstock, Jonas / Ringve Musikkmuseum
  (Copyright)
 • Omfang: FF-f''' (5 oktaver)
Høy kasse finert med nøttetrefiner. Profillister svart. Under klaviaturen er 6 firkanter utskjæret av sargen, som er foret med rødt tekstil.
Klaviaturlokket lukkbar med en skyvbar skrå treplate. Notestativet er fastmontert i midten over tastaturet. Bak notestativet befinner seg en treplate, omkranset av et i midten med utskjæringer dekorert "gelender". 

10 register (se påskrift).
Et ekstra tastatur med små taster over det ordinære tastaturet, der de svarte og hvite tastene er gruppert med regelmessig avveksling svart, hvit, svart, hvit osv.. Når en tast presses ned spilles en akkord (tonika, subdominant, dominant etc), en treklang i ulike posisjoner (smal, bred etc). 
Over det lille tastaturet befinner seg en nummerering for de ulike akkordene og posisjonene.
Det ekstra tastatuet kan skyves sideveis, totalt tretten trinn, slik at akkordene kan bli transponert til valgfri tonart (se bilde med skilt "G, As, A, .... E, F, Fis, G"). 

Systemet ligner på det for Transponeringsapparat (RMT 93/7) av samme fabrikat, men med noe annerledes design for funksjons-tastene.
  Photo: Jückstock, Jonas / Ringve Musikkmuseum
  (Copyright)
 • Omfang: FF-f''' (5 oktaver)
Høy kasse finert med nøttetrefiner. Profillister svart. Under klaviaturen er 6 firkanter utskjæret av sargen, som er foret med rødt tekstil.
Klaviaturlokket lukkbar med en skyvbar skrå treplate. Notestativet er fastmontert i midten over tastaturet. Bak notestativet befinner seg en treplate, omkranset av et i midten med utskjæringer dekorert "gelender". 

10 register (se påskrift).
Et ekstra tastatur med små taster over det ordinære tastaturet, der de svarte og hvite tastene er gruppert med regelmessig avveksling svart, hvit, svart, hvit osv.. Når en tast presses ned spilles en akkord (tonika, subdominant, dominant etc), en treklang i ulike posisjoner (smal, bred etc). 
Over det lille tastaturet befinner seg en nummerering for de ulike akkordene og posisjonene.
Det ekstra tastatuet kan skyves sideveis, totalt tretten trinn, slik at akkordene kan bli transponert til valgfri tonart (se bilde med skilt "G, As, A, .... E, F, Fis, G"). 

Systemet ligner på det for Transponeringsapparat (RMT 93/7) av samme fabrikat, men med noe annerledes design for funksjons-tastene.
  Photo: Jückstock, Jonas / Ringve Musikkmuseum
  (Copyright)
 • Omfang: FF-f''' (5 oktaver)
Høy kasse finert med nøttetrefiner. Profillister svart. Under klaviaturen er 6 firkanter utskjæret av sargen, som er foret med rødt tekstil.
Klaviaturlokket lukkbar med en skyvbar skrå treplate. Notestativet er fastmontert i midten over tastaturet. Bak notestativet befinner seg en treplate, omkranset av et i midten med utskjæringer dekorert "gelender". 

10 register (se påskrift).
Et ekstra tastatur med små taster over det ordinære tastaturet, der de svarte og hvite tastene er gruppert med regelmessig avveksling svart, hvit, svart, hvit osv.. Når en tast presses ned spilles en akkord (tonika, subdominant, dominant etc), en treklang i ulike posisjoner (smal, bred etc). 
Over det lille tastaturet befinner seg en nummerering for de ulike akkordene og posisjonene.
Det ekstra tastatuet kan skyves sideveis, totalt tretten trinn, slik at akkordene kan bli transponert til valgfri tonart (se bilde med skilt "G, As, A, .... E, F, Fis, G"). 

Systemet ligner på det for Transponeringsapparat (RMT 93/7) av samme fabrikat, men med noe annerledes design for funksjons-tastene.
  Photo: Jückstock, Jonas / Ringve Musikkmuseum
  (Copyright)
 • Omfang: FF-f''' (5 oktaver)
Høy kasse finert med nøttetrefiner. Profillister svart. Under klaviaturen er 6 firkanter utskjæret av sargen, som er foret med rødt tekstil.
Klaviaturlokket lukkbar med en skyvbar skrå treplate. Notestativet er fastmontert i midten over tastaturet. Bak notestativet befinner seg en treplate, omkranset av et i midten med utskjæringer dekorert "gelender". 

10 register (se påskrift).
Et ekstra tastatur med små taster over det ordinære tastaturet, der de svarte og hvite tastene er gruppert med regelmessig avveksling svart, hvit, svart, hvit osv.. Når en tast presses ned spilles en akkord (tonika, subdominant, dominant etc), en treklang i ulike posisjoner (smal, bred etc). 
Over det lille tastaturet befinner seg en nummerering for de ulike akkordene og posisjonene.
Det ekstra tastatuet kan skyves sideveis, totalt tretten trinn, slik at akkordene kan bli transponert til valgfri tonart (se bilde med skilt "G, As, A, .... E, F, Fis, G"). 

Systemet ligner på det for Transponeringsapparat (RMT 93/7) av samme fabrikat, men med noe annerledes design for funksjons-tastene.
  Photo: Jückstock, Jonas / Ringve Musikkmuseum
  (Copyright)
 • Omfang: FF-f''' (5 oktaver)
Høy kasse finert med nøttetrefiner. Profillister svart. Under klaviaturen er 6 firkanter utskjæret av sargen, som er foret med rødt tekstil.
Klaviaturlokket lukkbar med en skyvbar skrå treplate. Notestativet er fastmontert i midten over tastaturet. Bak notestativet befinner seg en treplate, omkranset av et i midten med utskjæringer dekorert "gelender". 

10 register (se påskrift).
Et ekstra tastatur med små taster over det ordinære tastaturet, der de svarte og hvite tastene er gruppert med regelmessig avveksling svart, hvit, svart, hvit osv.. Når en tast presses ned spilles en akkord (tonika, subdominant, dominant etc), en treklang i ulike posisjoner (smal, bred etc). 
Over det lille tastaturet befinner seg en nummerering for de ulike akkordene og posisjonene.
Det ekstra tastatuet kan skyves sideveis, totalt tretten trinn, slik at akkordene kan bli transponert til valgfri tonart (se bilde med skilt "G, As, A, .... E, F, Fis, G"). 

Systemet ligner på det for Transponeringsapparat (RMT 93/7) av samme fabrikat, men med noe annerledes design for funksjons-tastene.
  Photo: Jückstock, Jonas / Ringve Musikkmuseum
  (Copyright)
 • Omfang: FF-f''' (5 oktaver)
Høy kasse finert med nøttetrefiner. Profillister svart. Under klaviaturen er 6 firkanter utskjæret av sargen, som er foret med rødt tekstil.
Klaviaturlokket lukkbar med en skyvbar skrå treplate. Notestativet er fastmontert i midten over tastaturet. Bak notestativet befinner seg en treplate, omkranset av et i midten med utskjæringer dekorert "gelender". 

10 register (se påskrift).
Et ekstra tastatur med små taster over det ordinære tastaturet, der de svarte og hvite tastene er gruppert med regelmessig avveksling svart, hvit, svart, hvit osv.. Når en tast presses ned spilles en akkord (tonika, subdominant, dominant etc), en treklang i ulike posisjoner (smal, bred etc). 
Over det lille tastaturet befinner seg en nummerering for de ulike akkordene og posisjonene.
Det ekstra tastatuet kan skyves sideveis, totalt tretten trinn, slik at akkordene kan bli transponert til valgfri tonart (se bilde med skilt "G, As, A, .... E, F, Fis, G"). 

Systemet ligner på det for Transponeringsapparat (RMT 93/7) av samme fabrikat, men med noe annerledes design for funksjons-tastene.
  Photo: Jückstock, Jonas / Ringve Musikkmuseum
  (Copyright)
 • Omfang: FF-f''' (5 oktaver)
Høy kasse finert med nøttetrefiner. Profillister svart. Under klaviaturen er 6 firkanter utskjæret av sargen, som er foret med rødt tekstil.
Klaviaturlokket lukkbar med en skyvbar skrå treplate. Notestativet er fastmontert i midten over tastaturet. Bak notestativet befinner seg en treplate, omkranset av et i midten med utskjæringer dekorert "gelender". 

10 register (se påskrift).
Et ekstra tastatur med små taster over det ordinære tastaturet, der de svarte og hvite tastene er gruppert med regelmessig avveksling svart, hvit, svart, hvit osv.. Når en tast presses ned spilles en akkord (tonika, subdominant, dominant etc), en treklang i ulike posisjoner (smal, bred etc). 
Over det lille tastaturet befinner seg en nummerering for de ulike akkordene og posisjonene.
Det ekstra tastatuet kan skyves sideveis, totalt tretten trinn, slik at akkordene kan bli transponert til valgfri tonart (se bilde med skilt "G, As, A, .... E, F, Fis, G"). 

Systemet ligner på det for Transponeringsapparat (RMT 93/7) av samme fabrikat, men med noe annerledes design for funksjons-tastene.
  Photo: Jückstock, Jonas / Ringve Musikkmuseum
  (Copyright)

Harmonium

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to