• Trekasse med diverse fiskeredskap og andre gjenstander. Rektangulær kasse bestående av fire bord i bunnen og to bord i høyden. Ett sidebord mangler. Bordene er spikret fast i treklosser i hvert hjørne. En trekloss er spikret fast i den ene kortsiden som håndtak. Alle bunnbordene er løse, ett av dem er trolig et opprinnelig sidebord. 

Kassen inneholder
- 16 søkkestein. 12 er av grønnlig kleberstein, med ulike flate former og et bearbeidet hull gjennom midten. Tre søkkestein består av rullestein med tynt tau surret rundt, og én stein er en kantet, naturlig stein med tykt hamptau knyttet rundt. Klebersteinssøkker ble benyttet til landnot og orkastnot.
- Diverse taustumper i bomull og hamp.
- 12 seftere (sefter: åregaffel) i ulike størrelser, trolig stål/jern belagt med sink eller aluminium. På to seftere er det festet tynne taustumper.
- 11 tykke notringer i grønt metall (kobberlegering). Disse ble brukt til å snurpe sammen nota i bunnen før det ble vanlig å benytte patentlås.
- Fem søkker. To søkker i rødlig leirgods, én flat og sirkulær med hull i kanten ("pannestein"), og én rundet og avlang med hull gjennom lengden. Tre små søkker av stein, to er dekket av brunt tekstil. Søkker i rødlig leirgods ble benyttet til seigarn (pannestein) og makrellgarn.
- To ovale korkflå. Den ene er laget av kork og har en "M" risset inn i overflaten. Den andre er laget av tre med "MK" risset inn i overflaten. 
- Ett treskaft til et redskap av jern (mangler). Skaftet er splittet på langs.
- En kniv/fil av jern med trehåndtak.
- En bunt med ståltråd.
- Tre skiftenøkler i jern, ulike størrelser. To har hode i begge ender.
- En bit av en skosåle med kanthull i brunt lær, og en brun lærbit.
- En trekork.
- Syv skruer og en mutter, trolig kobberlegering.
- En rektangulær, bøyd metallplate, trolig sink.
- Et tynt kobberrør.
- Tre bolter i kobberlegering, to har rester av oransje maling og hampfibre ved hodet. 
- En bolt med utstikkende kulehode, trolig jern belagt med sink.
- Diverse deler, trolig til primus. En del av beholder i kobberlegering, og en liten pumpestang i jern. I beholderen ligger to biter av jern, en liten ringbolt av jern og to knapper av ukjent metall (hvit korrosjon). 
- Tre biter av brun gummi, trolig rester av skosåle.
- To små sokler, antakelig jern belagt med sink.
- En klemme i kobberlegering med skruer av jern.
- To wireklemmer med skruer og muttere, av jern.
- Ett ringfeste i kobberlegering med jernskrue.
- To runde kauser, trolig jern belagt med sink. 
- En skrue med mutter, en løs mutter, en hel og en halv flat ring, alle av jern.
- En liten ringbolt av jern.
- Ett avlangt lokk med skrue på toppen, av jern. Kan ha vært montert på en kagge.
- To rund, tynne, skålformede beslag av jern.
- En liten jernstav med kile i kobberlegering. Kilen kan ha blitt benyttet til å feste håndtak på redskap.
- Tre beslag/dørhengsler av jern.
- To tvinger av jern.
- En sveiv av jern.
- En stor hektekrok/klips av jern med taustump av hamp. Metallet er merket med utstående relieff "KYVIK & CO A/S HAUGESUND".
- En trestokk til å henge agn fra (del av hummerteine).
- En jernstang ("david") med to roterbare pigger i den ene enden. Denne type stang festes på hver side av garnruller for montering i galge.
- En fortøyningsplate med tre skruer, av jern.
- En ringbolt av jern.
- Ett ringbeslag av jern.
- En flat jernring med en jernstang på tvers.
- Tre flate, kvadratiske stoppeskiver med hull og spiker i hvert hjørne. Alle består av jern. Brukt som forsterking på treverk der "davidene" til garnrull/andøver festes til båtripa.
- En S-krok av jern. Brukt som oppheng til lykt.
- En sykkelpumpe av jern med håndtak av rødmalt tre. Pumpa ble benyttet til å blåse opp blåser.
- To spisse fortøyningspåler med T-hode, av jern. Brukt til fortøyning av fartøy og fiskeredskap (f.eks. landnot).
- To hengselbeslag av jern.
- Ett rektangulært jernbeslag med spiker og stoppeskiver i begge ender.
- Fire kauser (dråpeformede tauholdere) av metall, trolig jern belagt med sink.
- Ett tannhjul av jern.
- To runde, flate lokk av jern, ett med ukjent, sort overflatebehandling. 
- Ett beslag med utstående bøy på midten, av jern.
- En jernbolt uten hode med hull i midten, torlig et håndtak.
- En ring av jernbånd med to mindre ringer plassert på motstående sider.
- En lang jernstang med beslag i hver ende, og en pigg som peker samme vei som beslagene. Kan være et slags rekkverk.
- En merkelapp i tykt papir med blå og rød trykket tekst.
  Photo: Haugalandmuseet
 • Trekasse med diverse fiskeredskap og andre gjenstander. Rektangulær kasse bestående av fire bord i bunnen og to bord i høyden. Ett sidebord mangler. Bordene er spikret fast i treklosser i hvert hjørne. En trekloss er spikret fast i den ene kortsiden som håndtak. Alle bunnbordene er løse, ett av dem er trolig et opprinnelig sidebord. 

Kassen inneholder
- 16 søkkestein. 12 er av grønnlig kleberstein, med ulike flate former og et bearbeidet hull gjennom midten. Tre søkkestein består av rullestein med tynt tau surret rundt, og én stein er en kantet, naturlig stein med tykt hamptau knyttet rundt. Klebersteinssøkker ble benyttet til landnot og orkastnot.
- Diverse taustumper i bomull og hamp.
- 12 seftere (sefter: åregaffel) i ulike størrelser, trolig stål/jern belagt med sink eller aluminium. På to seftere er det festet tynne taustumper.
- 11 tykke notringer i grønt metall (kobberlegering). Disse ble brukt til å snurpe sammen nota i bunnen før det ble vanlig å benytte patentlås.
- Fem søkker. To søkker i rødlig leirgods, én flat og sirkulær med hull i kanten ("pannestein"), og én rundet og avlang med hull gjennom lengden. Tre små søkker av stein, to er dekket av brunt tekstil. Søkker i rødlig leirgods ble benyttet til seigarn (pannestein) og makrellgarn.
- To ovale korkflå. Den ene er laget av kork og har en "M" risset inn i overflaten. Den andre er laget av tre med "MK" risset inn i overflaten. 
- Ett treskaft til et redskap av jern (mangler). Skaftet er splittet på langs.
- En kniv/fil av jern med trehåndtak.
- En bunt med ståltråd.
- Tre skiftenøkler i jern, ulike størrelser. To har hode i begge ender.
- En bit av en skosåle med kanthull i brunt lær, og en brun lærbit.
- En trekork.
- Syv skruer og en mutter, trolig kobberlegering.
- En rektangulær, bøyd metallplate, trolig sink.
- Et tynt kobberrør.
- Tre bolter i kobberlegering, to har rester av oransje maling og hampfibre ved hodet. 
- En bolt med utstikkende kulehode, trolig jern belagt med sink.
- Diverse deler, trolig til primus. En del av beholder i kobberlegering, og en liten pumpestang i jern. I beholderen ligger to biter av jern, en liten ringbolt av jern og to knapper av ukjent metall (hvit korrosjon). 
- Tre biter av brun gummi, trolig rester av skosåle.
- To små sokler, antakelig jern belagt med sink.
- En klemme i kobberlegering med skruer av jern.
- To wireklemmer med skruer og muttere, av jern.
- Ett ringfeste i kobberlegering med jernskrue.
- To runde kauser, trolig jern belagt med sink. 
- En skrue med mutter, en løs mutter, en hel og en halv flat ring, alle av jern.
- En liten ringbolt av jern.
- Ett avlangt lokk med skrue på toppen, av jern. Kan ha vært montert på en kagge.
- To rund, tynne, skålformede beslag av jern.
- En liten jernstav med kile i kobberlegering. Kilen kan ha blitt benyttet til å feste håndtak på redskap.
- Tre beslag/dørhengsler av jern.
- To tvinger av jern.
- En sveiv av jern.
- En stor hektekrok/klips av jern med taustump av hamp. Metallet er merket med utstående relieff "KYVIK & CO A/S HAUGESUND".
- En trestokk til å henge agn fra (del av hummerteine).
- En jernstang ("david") med to roterbare pigger i den ene enden. Denne type stang festes på hver side av garnruller for montering i galge.
- En fortøyningsplate med tre skruer, av jern.
- En ringbolt av jern.
- Ett ringbeslag av jern.
- En flat jernring med en jernstang på tvers.
- Tre flate, kvadratiske stoppeskiver med hull og spiker i hvert hjørne. Alle består av jern. Brukt som forsterking på treverk der "davidene" til garnrull/andøver festes til båtripa.
- En S-krok av jern. Brukt som oppheng til lykt.
- En sykkelpumpe av jern med håndtak av rødmalt tre. Pumpa ble benyttet til å blåse opp blåser.
- To spisse fortøyningspåler med T-hode, av jern. Brukt til fortøyning av fartøy og fiskeredskap (f.eks. landnot).
- To hengselbeslag av jern.
- Ett rektangulært jernbeslag med spiker og stoppeskiver i begge ender.
- Fire kauser (dråpeformede tauholdere) av metall, trolig jern belagt med sink.
- Ett tannhjul av jern.
- To runde, flate lokk av jern, ett med ukjent, sort overflatebehandling. 
- Ett beslag med utstående bøy på midten, av jern.
- En jernbolt uten hode med hull i midten, torlig et håndtak.
- En ring av jernbånd med to mindre ringer plassert på motstående sider.
- En lang jernstang med beslag i hver ende, og en pigg som peker samme vei som beslagene. Kan være et slags rekkverk.
- En merkelapp i tykt papir med blå og rød trykket tekst.
  Photo: Haugalandmuseet
 • Trekasse med diverse fiskeredskap og andre gjenstander. Rektangulær kasse bestående av fire bord i bunnen og to bord i høyden. Ett sidebord mangler. Bordene er spikret fast i treklosser i hvert hjørne. En trekloss er spikret fast i den ene kortsiden som håndtak. Alle bunnbordene er løse, ett av dem er trolig et opprinnelig sidebord. 

Kassen inneholder
- 16 søkkestein. 12 er av grønnlig kleberstein, med ulike flate former og et bearbeidet hull gjennom midten. Tre søkkestein består av rullestein med tynt tau surret rundt, og én stein er en kantet, naturlig stein med tykt hamptau knyttet rundt. Klebersteinssøkker ble benyttet til landnot og orkastnot.
- Diverse taustumper i bomull og hamp.
- 12 seftere (sefter: åregaffel) i ulike størrelser, trolig stål/jern belagt med sink eller aluminium. På to seftere er det festet tynne taustumper.
- 11 tykke notringer i grønt metall (kobberlegering). Disse ble brukt til å snurpe sammen nota i bunnen før det ble vanlig å benytte patentlås.
- Fem søkker. To søkker i rødlig leirgods, én flat og sirkulær med hull i kanten ("pannestein"), og én rundet og avlang med hull gjennom lengden. Tre små søkker av stein, to er dekket av brunt tekstil. Søkker i rødlig leirgods ble benyttet til seigarn (pannestein) og makrellgarn.
- To ovale korkflå. Den ene er laget av kork og har en "M" risset inn i overflaten. Den andre er laget av tre med "MK" risset inn i overflaten. 
- Ett treskaft til et redskap av jern (mangler). Skaftet er splittet på langs.
- En kniv/fil av jern med trehåndtak.
- En bunt med ståltråd.
- Tre skiftenøkler i jern, ulike størrelser. To har hode i begge ender.
- En bit av en skosåle med kanthull i brunt lær, og en brun lærbit.
- En trekork.
- Syv skruer og en mutter, trolig kobberlegering.
- En rektangulær, bøyd metallplate, trolig sink.
- Et tynt kobberrør.
- Tre bolter i kobberlegering, to har rester av oransje maling og hampfibre ved hodet. 
- En bolt med utstikkende kulehode, trolig jern belagt med sink.
- Diverse deler, trolig til primus. En del av beholder i kobberlegering, og en liten pumpestang i jern. I beholderen ligger to biter av jern, en liten ringbolt av jern og to knapper av ukjent metall (hvit korrosjon). 
- Tre biter av brun gummi, trolig rester av skosåle.
- To små sokler, antakelig jern belagt med sink.
- En klemme i kobberlegering med skruer av jern.
- To wireklemmer med skruer og muttere, av jern.
- Ett ringfeste i kobberlegering med jernskrue.
- To runde kauser, trolig jern belagt med sink. 
- En skrue med mutter, en løs mutter, en hel og en halv flat ring, alle av jern.
- En liten ringbolt av jern.
- Ett avlangt lokk med skrue på toppen, av jern. Kan ha vært montert på en kagge.
- To rund, tynne, skålformede beslag av jern.
- En liten jernstav med kile i kobberlegering. Kilen kan ha blitt benyttet til å feste håndtak på redskap.
- Tre beslag/dørhengsler av jern.
- To tvinger av jern.
- En sveiv av jern.
- En stor hektekrok/klips av jern med taustump av hamp. Metallet er merket med utstående relieff "KYVIK & CO A/S HAUGESUND".
- En trestokk til å henge agn fra (del av hummerteine).
- En jernstang ("david") med to roterbare pigger i den ene enden. Denne type stang festes på hver side av garnruller for montering i galge.
- En fortøyningsplate med tre skruer, av jern.
- En ringbolt av jern.
- Ett ringbeslag av jern.
- En flat jernring med en jernstang på tvers.
- Tre flate, kvadratiske stoppeskiver med hull og spiker i hvert hjørne. Alle består av jern. Brukt som forsterking på treverk der "davidene" til garnrull/andøver festes til båtripa.
- En S-krok av jern. Brukt som oppheng til lykt.
- En sykkelpumpe av jern med håndtak av rødmalt tre. Pumpa ble benyttet til å blåse opp blåser.
- To spisse fortøyningspåler med T-hode, av jern. Brukt til fortøyning av fartøy og fiskeredskap (f.eks. landnot).
- To hengselbeslag av jern.
- Ett rektangulært jernbeslag med spiker og stoppeskiver i begge ender.
- Fire kauser (dråpeformede tauholdere) av metall, trolig jern belagt med sink.
- Ett tannhjul av jern.
- To runde, flate lokk av jern, ett med ukjent, sort overflatebehandling. 
- Ett beslag med utstående bøy på midten, av jern.
- En jernbolt uten hode med hull i midten, torlig et håndtak.
- En ring av jernbånd med to mindre ringer plassert på motstående sider.
- En lang jernstang med beslag i hver ende, og en pigg som peker samme vei som beslagene. Kan være et slags rekkverk.
- En merkelapp i tykt papir med blå og rød trykket tekst.
  Photo: Haugalandmuseet
 • Trekasse med diverse fiskeredskap og andre gjenstander. Rektangulær kasse bestående av fire bord i bunnen og to bord i høyden. Ett sidebord mangler. Bordene er spikret fast i treklosser i hvert hjørne. En trekloss er spikret fast i den ene kortsiden som håndtak. Alle bunnbordene er løse, ett av dem er trolig et opprinnelig sidebord. 

Kassen inneholder
- 16 søkkestein. 12 er av grønnlig kleberstein, med ulike flate former og et bearbeidet hull gjennom midten. Tre søkkestein består av rullestein med tynt tau surret rundt, og én stein er en kantet, naturlig stein med tykt hamptau knyttet rundt. Klebersteinssøkker ble benyttet til landnot og orkastnot.
- Diverse taustumper i bomull og hamp.
- 12 seftere (sefter: åregaffel) i ulike størrelser, trolig stål/jern belagt med sink eller aluminium. På to seftere er det festet tynne taustumper.
- 11 tykke notringer i grønt metall (kobberlegering). Disse ble brukt til å snurpe sammen nota i bunnen før det ble vanlig å benytte patentlås.
- Fem søkker. To søkker i rødlig leirgods, én flat og sirkulær med hull i kanten ("pannestein"), og én rundet og avlang med hull gjennom lengden. Tre små søkker av stein, to er dekket av brunt tekstil. Søkker i rødlig leirgods ble benyttet til seigarn (pannestein) og makrellgarn.
- To ovale korkflå. Den ene er laget av kork og har en "M" risset inn i overflaten. Den andre er laget av tre med "MK" risset inn i overflaten. 
- Ett treskaft til et redskap av jern (mangler). Skaftet er splittet på langs.
- En kniv/fil av jern med trehåndtak.
- En bunt med ståltråd.
- Tre skiftenøkler i jern, ulike størrelser. To har hode i begge ender.
- En bit av en skosåle med kanthull i brunt lær, og en brun lærbit.
- En trekork.
- Syv skruer og en mutter, trolig kobberlegering.
- En rektangulær, bøyd metallplate, trolig sink.
- Et tynt kobberrør.
- Tre bolter i kobberlegering, to har rester av oransje maling og hampfibre ved hodet. 
- En bolt med utstikkende kulehode, trolig jern belagt med sink.
- Diverse deler, trolig til primus. En del av beholder i kobberlegering, og en liten pumpestang i jern. I beholderen ligger to biter av jern, en liten ringbolt av jern og to knapper av ukjent metall (hvit korrosjon). 
- Tre biter av brun gummi, trolig rester av skosåle.
- To små sokler, antakelig jern belagt med sink.
- En klemme i kobberlegering med skruer av jern.
- To wireklemmer med skruer og muttere, av jern.
- Ett ringfeste i kobberlegering med jernskrue.
- To runde kauser, trolig jern belagt med sink. 
- En skrue med mutter, en løs mutter, en hel og en halv flat ring, alle av jern.
- En liten ringbolt av jern.
- Ett avlangt lokk med skrue på toppen, av jern. Kan ha vært montert på en kagge.
- To rund, tynne, skålformede beslag av jern.
- En liten jernstav med kile i kobberlegering. Kilen kan ha blitt benyttet til å feste håndtak på redskap.
- Tre beslag/dørhengsler av jern.
- To tvinger av jern.
- En sveiv av jern.
- En stor hektekrok/klips av jern med taustump av hamp. Metallet er merket med utstående relieff "KYVIK & CO A/S HAUGESUND".
- En trestokk til å henge agn fra (del av hummerteine).
- En jernstang ("david") med to roterbare pigger i den ene enden. Denne type stang festes på hver side av garnruller for montering i galge.
- En fortøyningsplate med tre skruer, av jern.
- En ringbolt av jern.
- Ett ringbeslag av jern.
- En flat jernring med en jernstang på tvers.
- Tre flate, kvadratiske stoppeskiver med hull og spiker i hvert hjørne. Alle består av jern. Brukt som forsterking på treverk der "davidene" til garnrull/andøver festes til båtripa.
- En S-krok av jern. Brukt som oppheng til lykt.
- En sykkelpumpe av jern med håndtak av rødmalt tre. Pumpa ble benyttet til å blåse opp blåser.
- To spisse fortøyningspåler med T-hode, av jern. Brukt til fortøyning av fartøy og fiskeredskap (f.eks. landnot).
- To hengselbeslag av jern.
- Ett rektangulært jernbeslag med spiker og stoppeskiver i begge ender.
- Fire kauser (dråpeformede tauholdere) av metall, trolig jern belagt med sink.
- Ett tannhjul av jern.
- To runde, flate lokk av jern, ett med ukjent, sort overflatebehandling. 
- Ett beslag med utstående bøy på midten, av jern.
- En jernbolt uten hode med hull i midten, torlig et håndtak.
- En ring av jernbånd med to mindre ringer plassert på motstående sider.
- En lang jernstang med beslag i hver ende, og en pigg som peker samme vei som beslagene. Kan være et slags rekkverk.
- En merkelapp i tykt papir med blå og rød trykket tekst.
  Photo: Haugalandmuseet
 • Trekasse med diverse fiskeredskap og andre gjenstander. Rektangulær kasse bestående av fire bord i bunnen og to bord i høyden. Ett sidebord mangler. Bordene er spikret fast i treklosser i hvert hjørne. En trekloss er spikret fast i den ene kortsiden som håndtak. Alle bunnbordene er løse, ett av dem er trolig et opprinnelig sidebord. 

Kassen inneholder
- 16 søkkestein. 12 er av grønnlig kleberstein, med ulike flate former og et bearbeidet hull gjennom midten. Tre søkkestein består av rullestein med tynt tau surret rundt, og én stein er en kantet, naturlig stein med tykt hamptau knyttet rundt. Klebersteinssøkker ble benyttet til landnot og orkastnot.
- Diverse taustumper i bomull og hamp.
- 12 seftere (sefter: åregaffel) i ulike størrelser, trolig stål/jern belagt med sink eller aluminium. På to seftere er det festet tynne taustumper.
- 11 tykke notringer i grønt metall (kobberlegering). Disse ble brukt til å snurpe sammen nota i bunnen før det ble vanlig å benytte patentlås.
- Fem søkker. To søkker i rødlig leirgods, én flat og sirkulær med hull i kanten ("pannestein"), og én rundet og avlang med hull gjennom lengden. Tre små søkker av stein, to er dekket av brunt tekstil. Søkker i rødlig leirgods ble benyttet til seigarn (pannestein) og makrellgarn.
- To ovale korkflå. Den ene er laget av kork og har en "M" risset inn i overflaten. Den andre er laget av tre med "MK" risset inn i overflaten. 
- Ett treskaft til et redskap av jern (mangler). Skaftet er splittet på langs.
- En kniv/fil av jern med trehåndtak.
- En bunt med ståltråd.
- Tre skiftenøkler i jern, ulike størrelser. To har hode i begge ender.
- En bit av en skosåle med kanthull i brunt lær, og en brun lærbit.
- En trekork.
- Syv skruer og en mutter, trolig kobberlegering.
- En rektangulær, bøyd metallplate, trolig sink.
- Et tynt kobberrør.
- Tre bolter i kobberlegering, to har rester av oransje maling og hampfibre ved hodet. 
- En bolt med utstikkende kulehode, trolig jern belagt med sink.
- Diverse deler, trolig til primus. En del av beholder i kobberlegering, og en liten pumpestang i jern. I beholderen ligger to biter av jern, en liten ringbolt av jern og to knapper av ukjent metall (hvit korrosjon). 
- Tre biter av brun gummi, trolig rester av skosåle.
- To små sokler, antakelig jern belagt med sink.
- En klemme i kobberlegering med skruer av jern.
- To wireklemmer med skruer og muttere, av jern.
- Ett ringfeste i kobberlegering med jernskrue.
- To runde kauser, trolig jern belagt med sink. 
- En skrue med mutter, en løs mutter, en hel og en halv flat ring, alle av jern.
- En liten ringbolt av jern.
- Ett avlangt lokk med skrue på toppen, av jern. Kan ha vært montert på en kagge.
- To rund, tynne, skålformede beslag av jern.
- En liten jernstav med kile i kobberlegering. Kilen kan ha blitt benyttet til å feste håndtak på redskap.
- Tre beslag/dørhengsler av jern.
- To tvinger av jern.
- En sveiv av jern.
- En stor hektekrok/klips av jern med taustump av hamp. Metallet er merket med utstående relieff "KYVIK & CO A/S HAUGESUND".
- En trestokk til å henge agn fra (del av hummerteine).
- En jernstang ("david") med to roterbare pigger i den ene enden. Denne type stang festes på hver side av garnruller for montering i galge.
- En fortøyningsplate med tre skruer, av jern.
- En ringbolt av jern.
- Ett ringbeslag av jern.
- En flat jernring med en jernstang på tvers.
- Tre flate, kvadratiske stoppeskiver med hull og spiker i hvert hjørne. Alle består av jern. Brukt som forsterking på treverk der "davidene" til garnrull/andøver festes til båtripa.
- En S-krok av jern. Brukt som oppheng til lykt.
- En sykkelpumpe av jern med håndtak av rødmalt tre. Pumpa ble benyttet til å blåse opp blåser.
- To spisse fortøyningspåler med T-hode, av jern. Brukt til fortøyning av fartøy og fiskeredskap (f.eks. landnot).
- To hengselbeslag av jern.
- Ett rektangulært jernbeslag med spiker og stoppeskiver i begge ender.
- Fire kauser (dråpeformede tauholdere) av metall, trolig jern belagt med sink.
- Ett tannhjul av jern.
- To runde, flate lokk av jern, ett med ukjent, sort overflatebehandling. 
- Ett beslag med utstående bøy på midten, av jern.
- En jernbolt uten hode med hull i midten, torlig et håndtak.
- En ring av jernbånd med to mindre ringer plassert på motstående sider.
- En lang jernstang med beslag i hver ende, og en pigg som peker samme vei som beslagene. Kan være et slags rekkverk.
- En merkelapp i tykt papir med blå og rød trykket tekst.
  Photo: Haugalandmuseet
 • Trekasse med diverse fiskeredskap og andre gjenstander. Rektangulær kasse bestående av fire bord i bunnen og to bord i høyden. Ett sidebord mangler. Bordene er spikret fast i treklosser i hvert hjørne. En trekloss er spikret fast i den ene kortsiden som håndtak. Alle bunnbordene er løse, ett av dem er trolig et opprinnelig sidebord. 

Kassen inneholder
- 16 søkkestein. 12 er av grønnlig kleberstein, med ulike flate former og et bearbeidet hull gjennom midten. Tre søkkestein består av rullestein med tynt tau surret rundt, og én stein er en kantet, naturlig stein med tykt hamptau knyttet rundt. Klebersteinssøkker ble benyttet til landnot og orkastnot.
- Diverse taustumper i bomull og hamp.
- 12 seftere (sefter: åregaffel) i ulike størrelser, trolig stål/jern belagt med sink eller aluminium. På to seftere er det festet tynne taustumper.
- 11 tykke notringer i grønt metall (kobberlegering). Disse ble brukt til å snurpe sammen nota i bunnen før det ble vanlig å benytte patentlås.
- Fem søkker. To søkker i rødlig leirgods, én flat og sirkulær med hull i kanten ("pannestein"), og én rundet og avlang med hull gjennom lengden. Tre små søkker av stein, to er dekket av brunt tekstil. Søkker i rødlig leirgods ble benyttet til seigarn (pannestein) og makrellgarn.
- To ovale korkflå. Den ene er laget av kork og har en "M" risset inn i overflaten. Den andre er laget av tre med "MK" risset inn i overflaten. 
- Ett treskaft til et redskap av jern (mangler). Skaftet er splittet på langs.
- En kniv/fil av jern med trehåndtak.
- En bunt med ståltråd.
- Tre skiftenøkler i jern, ulike størrelser. To har hode i begge ender.
- En bit av en skosåle med kanthull i brunt lær, og en brun lærbit.
- En trekork.
- Syv skruer og en mutter, trolig kobberlegering.
- En rektangulær, bøyd metallplate, trolig sink.
- Et tynt kobberrør.
- Tre bolter i kobberlegering, to har rester av oransje maling og hampfibre ved hodet. 
- En bolt med utstikkende kulehode, trolig jern belagt med sink.
- Diverse deler, trolig til primus. En del av beholder i kobberlegering, og en liten pumpestang i jern. I beholderen ligger to biter av jern, en liten ringbolt av jern og to knapper av ukjent metall (hvit korrosjon). 
- Tre biter av brun gummi, trolig rester av skosåle.
- To små sokler, antakelig jern belagt med sink.
- En klemme i kobberlegering med skruer av jern.
- To wireklemmer med skruer og muttere, av jern.
- Ett ringfeste i kobberlegering med jernskrue.
- To runde kauser, trolig jern belagt med sink. 
- En skrue med mutter, en løs mutter, en hel og en halv flat ring, alle av jern.
- En liten ringbolt av jern.
- Ett avlangt lokk med skrue på toppen, av jern. Kan ha vært montert på en kagge.
- To rund, tynne, skålformede beslag av jern.
- En liten jernstav med kile i kobberlegering. Kilen kan ha blitt benyttet til å feste håndtak på redskap.
- Tre beslag/dørhengsler av jern.
- To tvinger av jern.
- En sveiv av jern.
- En stor hektekrok/klips av jern med taustump av hamp. Metallet er merket med utstående relieff "KYVIK & CO A/S HAUGESUND".
- En trestokk til å henge agn fra (del av hummerteine).
- En jernstang ("david") med to roterbare pigger i den ene enden. Denne type stang festes på hver side av garnruller for montering i galge.
- En fortøyningsplate med tre skruer, av jern.
- En ringbolt av jern.
- Ett ringbeslag av jern.
- En flat jernring med en jernstang på tvers.
- Tre flate, kvadratiske stoppeskiver med hull og spiker i hvert hjørne. Alle består av jern. Brukt som forsterking på treverk der "davidene" til garnrull/andøver festes til båtripa.
- En S-krok av jern. Brukt som oppheng til lykt.
- En sykkelpumpe av jern med håndtak av rødmalt tre. Pumpa ble benyttet til å blåse opp blåser.
- To spisse fortøyningspåler med T-hode, av jern. Brukt til fortøyning av fartøy og fiskeredskap (f.eks. landnot).
- To hengselbeslag av jern.
- Ett rektangulært jernbeslag med spiker og stoppeskiver i begge ender.
- Fire kauser (dråpeformede tauholdere) av metall, trolig jern belagt med sink.
- Ett tannhjul av jern.
- To runde, flate lokk av jern, ett med ukjent, sort overflatebehandling. 
- Ett beslag med utstående bøy på midten, av jern.
- En jernbolt uten hode med hull i midten, torlig et håndtak.
- En ring av jernbånd med to mindre ringer plassert på motstående sider.
- En lang jernstang med beslag i hver ende, og en pigg som peker samme vei som beslagene. Kan være et slags rekkverk.
- En merkelapp i tykt papir med blå og rød trykket tekst.
  Photo: Haugalandmuseet
 • Trekasse med diverse fiskeredskap og andre gjenstander. Rektangulær kasse bestående av fire bord i bunnen og to bord i høyden. Ett sidebord mangler. Bordene er spikret fast i treklosser i hvert hjørne. En trekloss er spikret fast i den ene kortsiden som håndtak. Alle bunnbordene er løse, ett av dem er trolig et opprinnelig sidebord. 

Kassen inneholder
- 16 søkkestein. 12 er av grønnlig kleberstein, med ulike flate former og et bearbeidet hull gjennom midten. Tre søkkestein består av rullestein med tynt tau surret rundt, og én stein er en kantet, naturlig stein med tykt hamptau knyttet rundt. Klebersteinssøkker ble benyttet til landnot og orkastnot.
- Diverse taustumper i bomull og hamp.
- 12 seftere (sefter: åregaffel) i ulike størrelser, trolig stål/jern belagt med sink eller aluminium. På to seftere er det festet tynne taustumper.
- 11 tykke notringer i grønt metall (kobberlegering). Disse ble brukt til å snurpe sammen nota i bunnen før det ble vanlig å benytte patentlås.
- Fem søkker. To søkker i rødlig leirgods, én flat og sirkulær med hull i kanten ("pannestein"), og én rundet og avlang med hull gjennom lengden. Tre små søkker av stein, to er dekket av brunt tekstil. Søkker i rødlig leirgods ble benyttet til seigarn (pannestein) og makrellgarn.
- To ovale korkflå. Den ene er laget av kork og har en "M" risset inn i overflaten. Den andre er laget av tre med "MK" risset inn i overflaten. 
- Ett treskaft til et redskap av jern (mangler). Skaftet er splittet på langs.
- En kniv/fil av jern med trehåndtak.
- En bunt med ståltråd.
- Tre skiftenøkler i jern, ulike størrelser. To har hode i begge ender.
- En bit av en skosåle med kanthull i brunt lær, og en brun lærbit.
- En trekork.
- Syv skruer og en mutter, trolig kobberlegering.
- En rektangulær, bøyd metallplate, trolig sink.
- Et tynt kobberrør.
- Tre bolter i kobberlegering, to har rester av oransje maling og hampfibre ved hodet. 
- En bolt med utstikkende kulehode, trolig jern belagt med sink.
- Diverse deler, trolig til primus. En del av beholder i kobberlegering, og en liten pumpestang i jern. I beholderen ligger to biter av jern, en liten ringbolt av jern og to knapper av ukjent metall (hvit korrosjon). 
- Tre biter av brun gummi, trolig rester av skosåle.
- To små sokler, antakelig jern belagt med sink.
- En klemme i kobberlegering med skruer av jern.
- To wireklemmer med skruer og muttere, av jern.
- Ett ringfeste i kobberlegering med jernskrue.
- To runde kauser, trolig jern belagt med sink. 
- En skrue med mutter, en løs mutter, en hel og en halv flat ring, alle av jern.
- En liten ringbolt av jern.
- Ett avlangt lokk med skrue på toppen, av jern. Kan ha vært montert på en kagge.
- To rund, tynne, skålformede beslag av jern.
- En liten jernstav med kile i kobberlegering. Kilen kan ha blitt benyttet til å feste håndtak på redskap.
- Tre beslag/dørhengsler av jern.
- To tvinger av jern.
- En sveiv av jern.
- En stor hektekrok/klips av jern med taustump av hamp. Metallet er merket med utstående relieff "KYVIK & CO A/S HAUGESUND".
- En trestokk til å henge agn fra (del av hummerteine).
- En jernstang ("david") med to roterbare pigger i den ene enden. Denne type stang festes på hver side av garnruller for montering i galge.
- En fortøyningsplate med tre skruer, av jern.
- En ringbolt av jern.
- Ett ringbeslag av jern.
- En flat jernring med en jernstang på tvers.
- Tre flate, kvadratiske stoppeskiver med hull og spiker i hvert hjørne. Alle består av jern. Brukt som forsterking på treverk der "davidene" til garnrull/andøver festes til båtripa.
- En S-krok av jern. Brukt som oppheng til lykt.
- En sykkelpumpe av jern med håndtak av rødmalt tre. Pumpa ble benyttet til å blåse opp blåser.
- To spisse fortøyningspåler med T-hode, av jern. Brukt til fortøyning av fartøy og fiskeredskap (f.eks. landnot).
- To hengselbeslag av jern.
- Ett rektangulært jernbeslag med spiker og stoppeskiver i begge ender.
- Fire kauser (dråpeformede tauholdere) av metall, trolig jern belagt med sink.
- Ett tannhjul av jern.
- To runde, flate lokk av jern, ett med ukjent, sort overflatebehandling. 
- Ett beslag med utstående bøy på midten, av jern.
- En jernbolt uten hode med hull i midten, torlig et håndtak.
- En ring av jernbånd med to mindre ringer plassert på motstående sider.
- En lang jernstang med beslag i hver ende, og en pigg som peker samme vei som beslagene. Kan være et slags rekkverk.
- En merkelapp i tykt papir med blå og rød trykket tekst.
  Photo: Haugalandmuseet
 • Trekasse med diverse fiskeredskap og andre gjenstander. Rektangulær kasse bestående av fire bord i bunnen og to bord i høyden. Ett sidebord mangler. Bordene er spikret fast i treklosser i hvert hjørne. En trekloss er spikret fast i den ene kortsiden som håndtak. Alle bunnbordene er løse, ett av dem er trolig et opprinnelig sidebord. 

Kassen inneholder
- 16 søkkestein. 12 er av grønnlig kleberstein, med ulike flate former og et bearbeidet hull gjennom midten. Tre søkkestein består av rullestein med tynt tau surret rundt, og én stein er en kantet, naturlig stein med tykt hamptau knyttet rundt. Klebersteinssøkker ble benyttet til landnot og orkastnot.
- Diverse taustumper i bomull og hamp.
- 12 seftere (sefter: åregaffel) i ulike størrelser, trolig stål/jern belagt med sink eller aluminium. På to seftere er det festet tynne taustumper.
- 11 tykke notringer i grønt metall (kobberlegering). Disse ble brukt til å snurpe sammen nota i bunnen før det ble vanlig å benytte patentlås.
- Fem søkker. To søkker i rødlig leirgods, én flat og sirkulær med hull i kanten ("pannestein"), og én rundet og avlang med hull gjennom lengden. Tre små søkker av stein, to er dekket av brunt tekstil. Søkker i rødlig leirgods ble benyttet til seigarn (pannestein) og makrellgarn.
- To ovale korkflå. Den ene er laget av kork og har en "M" risset inn i overflaten. Den andre er laget av tre med "MK" risset inn i overflaten. 
- Ett treskaft til et redskap av jern (mangler). Skaftet er splittet på langs.
- En kniv/fil av jern med trehåndtak.
- En bunt med ståltråd.
- Tre skiftenøkler i jern, ulike størrelser. To har hode i begge ender.
- En bit av en skosåle med kanthull i brunt lær, og en brun lærbit.
- En trekork.
- Syv skruer og en mutter, trolig kobberlegering.
- En rektangulær, bøyd metallplate, trolig sink.
- Et tynt kobberrør.
- Tre bolter i kobberlegering, to har rester av oransje maling og hampfibre ved hodet. 
- En bolt med utstikkende kulehode, trolig jern belagt med sink.
- Diverse deler, trolig til primus. En del av beholder i kobberlegering, og en liten pumpestang i jern. I beholderen ligger to biter av jern, en liten ringbolt av jern og to knapper av ukjent metall (hvit korrosjon). 
- Tre biter av brun gummi, trolig rester av skosåle.
- To små sokler, antakelig jern belagt med sink.
- En klemme i kobberlegering med skruer av jern.
- To wireklemmer med skruer og muttere, av jern.
- Ett ringfeste i kobberlegering med jernskrue.
- To runde kauser, trolig jern belagt med sink. 
- En skrue med mutter, en løs mutter, en hel og en halv flat ring, alle av jern.
- En liten ringbolt av jern.
- Ett avlangt lokk med skrue på toppen, av jern. Kan ha vært montert på en kagge.
- To rund, tynne, skålformede beslag av jern.
- En liten jernstav med kile i kobberlegering. Kilen kan ha blitt benyttet til å feste håndtak på redskap.
- Tre beslag/dørhengsler av jern.
- To tvinger av jern.
- En sveiv av jern.
- En stor hektekrok/klips av jern med taustump av hamp. Metallet er merket med utstående relieff "KYVIK & CO A/S HAUGESUND".
- En trestokk til å henge agn fra (del av hummerteine).
- En jernstang ("david") med to roterbare pigger i den ene enden. Denne type stang festes på hver side av garnruller for montering i galge.
- En fortøyningsplate med tre skruer, av jern.
- En ringbolt av jern.
- Ett ringbeslag av jern.
- En flat jernring med en jernstang på tvers.
- Tre flate, kvadratiske stoppeskiver med hull og spiker i hvert hjørne. Alle består av jern. Brukt som forsterking på treverk der "davidene" til garnrull/andøver festes til båtripa.
- En S-krok av jern. Brukt som oppheng til lykt.
- En sykkelpumpe av jern med håndtak av rødmalt tre. Pumpa ble benyttet til å blåse opp blåser.
- To spisse fortøyningspåler med T-hode, av jern. Brukt til fortøyning av fartøy og fiskeredskap (f.eks. landnot).
- To hengselbeslag av jern.
- Ett rektangulært jernbeslag med spiker og stoppeskiver i begge ender.
- Fire kauser (dråpeformede tauholdere) av metall, trolig jern belagt med sink.
- Ett tannhjul av jern.
- To runde, flate lokk av jern, ett med ukjent, sort overflatebehandling. 
- Ett beslag med utstående bøy på midten, av jern.
- En jernbolt uten hode med hull i midten, torlig et håndtak.
- En ring av jernbånd med to mindre ringer plassert på motstående sider.
- En lang jernstang med beslag i hver ende, og en pigg som peker samme vei som beslagene. Kan være et slags rekkverk.
- En merkelapp i tykt papir med blå og rød trykket tekst.
  Photo: Haugalandmuseet
 • Trekasse med diverse fiskeredskap og andre gjenstander. Rektangulær kasse bestående av fire bord i bunnen og to bord i høyden. Ett sidebord mangler. Bordene er spikret fast i treklosser i hvert hjørne. En trekloss er spikret fast i den ene kortsiden som håndtak. Alle bunnbordene er løse, ett av dem er trolig et opprinnelig sidebord. 

Kassen inneholder
- 16 søkkestein. 12 er av grønnlig kleberstein, med ulike flate former og et bearbeidet hull gjennom midten. Tre søkkestein består av rullestein med tynt tau surret rundt, og én stein er en kantet, naturlig stein med tykt hamptau knyttet rundt. Klebersteinssøkker ble benyttet til landnot og orkastnot.
- Diverse taustumper i bomull og hamp.
- 12 seftere (sefter: åregaffel) i ulike størrelser, trolig stål/jern belagt med sink eller aluminium. På to seftere er det festet tynne taustumper.
- 11 tykke notringer i grønt metall (kobberlegering). Disse ble brukt til å snurpe sammen nota i bunnen før det ble vanlig å benytte patentlås.
- Fem søkker. To søkker i rødlig leirgods, én flat og sirkulær med hull i kanten ("pannestein"), og én rundet og avlang med hull gjennom lengden. Tre små søkker av stein, to er dekket av brunt tekstil. Søkker i rødlig leirgods ble benyttet til seigarn (pannestein) og makrellgarn.
- To ovale korkflå. Den ene er laget av kork og har en "M" risset inn i overflaten. Den andre er laget av tre med "MK" risset inn i overflaten. 
- Ett treskaft til et redskap av jern (mangler). Skaftet er splittet på langs.
- En kniv/fil av jern med trehåndtak.
- En bunt med ståltråd.
- Tre skiftenøkler i jern, ulike størrelser. To har hode i begge ender.
- En bit av en skosåle med kanthull i brunt lær, og en brun lærbit.
- En trekork.
- Syv skruer og en mutter, trolig kobberlegering.
- En rektangulær, bøyd metallplate, trolig sink.
- Et tynt kobberrør.
- Tre bolter i kobberlegering, to har rester av oransje maling og hampfibre ved hodet. 
- En bolt med utstikkende kulehode, trolig jern belagt med sink.
- Diverse deler, trolig til primus. En del av beholder i kobberlegering, og en liten pumpestang i jern. I beholderen ligger to biter av jern, en liten ringbolt av jern og to knapper av ukjent metall (hvit korrosjon). 
- Tre biter av brun gummi, trolig rester av skosåle.
- To små sokler, antakelig jern belagt med sink.
- En klemme i kobberlegering med skruer av jern.
- To wireklemmer med skruer og muttere, av jern.
- Ett ringfeste i kobberlegering med jernskrue.
- To runde kauser, trolig jern belagt med sink. 
- En skrue med mutter, en løs mutter, en hel og en halv flat ring, alle av jern.
- En liten ringbolt av jern.
- Ett avlangt lokk med skrue på toppen, av jern. Kan ha vært montert på en kagge.
- To rund, tynne, skålformede beslag av jern.
- En liten jernstav med kile i kobberlegering. Kilen kan ha blitt benyttet til å feste håndtak på redskap.
- Tre beslag/dørhengsler av jern.
- To tvinger av jern.
- En sveiv av jern.
- En stor hektekrok/klips av jern med taustump av hamp. Metallet er merket med utstående relieff "KYVIK & CO A/S HAUGESUND".
- En trestokk til å henge agn fra (del av hummerteine).
- En jernstang ("david") med to roterbare pigger i den ene enden. Denne type stang festes på hver side av garnruller for montering i galge.
- En fortøyningsplate med tre skruer, av jern.
- En ringbolt av jern.
- Ett ringbeslag av jern.
- En flat jernring med en jernstang på tvers.
- Tre flate, kvadratiske stoppeskiver med hull og spiker i hvert hjørne. Alle består av jern. Brukt som forsterking på treverk der "davidene" til garnrull/andøver festes til båtripa.
- En S-krok av jern. Brukt som oppheng til lykt.
- En sykkelpumpe av jern med håndtak av rødmalt tre. Pumpa ble benyttet til å blåse opp blåser.
- To spisse fortøyningspåler med T-hode, av jern. Brukt til fortøyning av fartøy og fiskeredskap (f.eks. landnot).
- To hengselbeslag av jern.
- Ett rektangulært jernbeslag med spiker og stoppeskiver i begge ender.
- Fire kauser (dråpeformede tauholdere) av metall, trolig jern belagt med sink.
- Ett tannhjul av jern.
- To runde, flate lokk av jern, ett med ukjent, sort overflatebehandling. 
- Ett beslag med utstående bøy på midten, av jern.
- En jernbolt uten hode med hull i midten, torlig et håndtak.
- En ring av jernbånd med to mindre ringer plassert på motstående sider.
- En lang jernstang med beslag i hver ende, og en pigg som peker samme vei som beslagene. Kan være et slags rekkverk.
- En merkelapp i tykt papir med blå og rød trykket tekst.
  Photo: Haugalandmuseet
 • Trekasse med diverse fiskeredskap og andre gjenstander. Rektangulær kasse bestående av fire bord i bunnen og to bord i høyden. Ett sidebord mangler. Bordene er spikret fast i treklosser i hvert hjørne. En trekloss er spikret fast i den ene kortsiden som håndtak. Alle bunnbordene er løse, ett av dem er trolig et opprinnelig sidebord. 

Kassen inneholder
- 16 søkkestein. 12 er av grønnlig kleberstein, med ulike flate former og et bearbeidet hull gjennom midten. Tre søkkestein består av rullestein med tynt tau surret rundt, og én stein er en kantet, naturlig stein med tykt hamptau knyttet rundt. Klebersteinssøkker ble benyttet til landnot og orkastnot.
- Diverse taustumper i bomull og hamp.
- 12 seftere (sefter: åregaffel) i ulike størrelser, trolig stål/jern belagt med sink eller aluminium. På to seftere er det festet tynne taustumper.
- 11 tykke notringer i grønt metall (kobberlegering). Disse ble brukt til å snurpe sammen nota i bunnen før det ble vanlig å benytte patentlås.
- Fem søkker. To søkker i rødlig leirgods, én flat og sirkulær med hull i kanten ("pannestein"), og én rundet og avlang med hull gjennom lengden. Tre små søkker av stein, to er dekket av brunt tekstil. Søkker i rødlig leirgods ble benyttet til seigarn (pannestein) og makrellgarn.
- To ovale korkflå. Den ene er laget av kork og har en "M" risset inn i overflaten. Den andre er laget av tre med "MK" risset inn i overflaten. 
- Ett treskaft til et redskap av jern (mangler). Skaftet er splittet på langs.
- En kniv/fil av jern med trehåndtak.
- En bunt med ståltråd.
- Tre skiftenøkler i jern, ulike størrelser. To har hode i begge ender.
- En bit av en skosåle med kanthull i brunt lær, og en brun lærbit.
- En trekork.
- Syv skruer og en mutter, trolig kobberlegering.
- En rektangulær, bøyd metallplate, trolig sink.
- Et tynt kobberrør.
- Tre bolter i kobberlegering, to har rester av oransje maling og hampfibre ved hodet. 
- En bolt med utstikkende kulehode, trolig jern belagt med sink.
- Diverse deler, trolig til primus. En del av beholder i kobberlegering, og en liten pumpestang i jern. I beholderen ligger to biter av jern, en liten ringbolt av jern og to knapper av ukjent metall (hvit korrosjon). 
- Tre biter av brun gummi, trolig rester av skosåle.
- To små sokler, antakelig jern belagt med sink.
- En klemme i kobberlegering med skruer av jern.
- To wireklemmer med skruer og muttere, av jern.
- Ett ringfeste i kobberlegering med jernskrue.
- To runde kauser, trolig jern belagt med sink. 
- En skrue med mutter, en løs mutter, en hel og en halv flat ring, alle av jern.
- En liten ringbolt av jern.
- Ett avlangt lokk med skrue på toppen, av jern. Kan ha vært montert på en kagge.
- To rund, tynne, skålformede beslag av jern.
- En liten jernstav med kile i kobberlegering. Kilen kan ha blitt benyttet til å feste håndtak på redskap.
- Tre beslag/dørhengsler av jern.
- To tvinger av jern.
- En sveiv av jern.
- En stor hektekrok/klips av jern med taustump av hamp. Metallet er merket med utstående relieff "KYVIK & CO A/S HAUGESUND".
- En trestokk til å henge agn fra (del av hummerteine).
- En jernstang ("david") med to roterbare pigger i den ene enden. Denne type stang festes på hver side av garnruller for montering i galge.
- En fortøyningsplate med tre skruer, av jern.
- En ringbolt av jern.
- Ett ringbeslag av jern.
- En flat jernring med en jernstang på tvers.
- Tre flate, kvadratiske stoppeskiver med hull og spiker i hvert hjørne. Alle består av jern. Brukt som forsterking på treverk der "davidene" til garnrull/andøver festes til båtripa.
- En S-krok av jern. Brukt som oppheng til lykt.
- En sykkelpumpe av jern med håndtak av rødmalt tre. Pumpa ble benyttet til å blåse opp blåser.
- To spisse fortøyningspåler med T-hode, av jern. Brukt til fortøyning av fartøy og fiskeredskap (f.eks. landnot).
- To hengselbeslag av jern.
- Ett rektangulært jernbeslag med spiker og stoppeskiver i begge ender.
- Fire kauser (dråpeformede tauholdere) av metall, trolig jern belagt med sink.
- Ett tannhjul av jern.
- To runde, flate lokk av jern, ett med ukjent, sort overflatebehandling. 
- Ett beslag med utstående bøy på midten, av jern.
- En jernbolt uten hode med hull i midten, torlig et håndtak.
- En ring av jernbånd med to mindre ringer plassert på motstående sider.
- En lang jernstang med beslag i hver ende, og en pigg som peker samme vei som beslagene. Kan være et slags rekkverk.
- En merkelapp i tykt papir med blå og rød trykket tekst.
  Photo: Haugalandmuseet
 • Trekasse med diverse fiskeredskap og andre gjenstander. Rektangulær kasse bestående av fire bord i bunnen og to bord i høyden. Ett sidebord mangler. Bordene er spikret fast i treklosser i hvert hjørne. En trekloss er spikret fast i den ene kortsiden som håndtak. Alle bunnbordene er løse, ett av dem er trolig et opprinnelig sidebord. 

Kassen inneholder
- 16 søkkestein. 12 er av grønnlig kleberstein, med ulike flate former og et bearbeidet hull gjennom midten. Tre søkkestein består av rullestein med tynt tau surret rundt, og én stein er en kantet, naturlig stein med tykt hamptau knyttet rundt. Klebersteinssøkker ble benyttet til landnot og orkastnot.
- Diverse taustumper i bomull og hamp.
- 12 seftere (sefter: åregaffel) i ulike størrelser, trolig stål/jern belagt med sink eller aluminium. På to seftere er det festet tynne taustumper.
- 11 tykke notringer i grønt metall (kobberlegering). Disse ble brukt til å snurpe sammen nota i bunnen før det ble vanlig å benytte patentlås.
- Fem søkker. To søkker i rødlig leirgods, én flat og sirkulær med hull i kanten ("pannestein"), og én rundet og avlang med hull gjennom lengden. Tre små søkker av stein, to er dekket av brunt tekstil. Søkker i rødlig leirgods ble benyttet til seigarn (pannestein) og makrellgarn.
- To ovale korkflå. Den ene er laget av kork og har en "M" risset inn i overflaten. Den andre er laget av tre med "MK" risset inn i overflaten. 
- Ett treskaft til et redskap av jern (mangler). Skaftet er splittet på langs.
- En kniv/fil av jern med trehåndtak.
- En bunt med ståltråd.
- Tre skiftenøkler i jern, ulike størrelser. To har hode i begge ender.
- En bit av en skosåle med kanthull i brunt lær, og en brun lærbit.
- En trekork.
- Syv skruer og en mutter, trolig kobberlegering.
- En rektangulær, bøyd metallplate, trolig sink.
- Et tynt kobberrør.
- Tre bolter i kobberlegering, to har rester av oransje maling og hampfibre ved hodet. 
- En bolt med utstikkende kulehode, trolig jern belagt med sink.
- Diverse deler, trolig til primus. En del av beholder i kobberlegering, og en liten pumpestang i jern. I beholderen ligger to biter av jern, en liten ringbolt av jern og to knapper av ukjent metall (hvit korrosjon). 
- Tre biter av brun gummi, trolig rester av skosåle.
- To små sokler, antakelig jern belagt med sink.
- En klemme i kobberlegering med skruer av jern.
- To wireklemmer med skruer og muttere, av jern.
- Ett ringfeste i kobberlegering med jernskrue.
- To runde kauser, trolig jern belagt med sink. 
- En skrue med mutter, en løs mutter, en hel og en halv flat ring, alle av jern.
- En liten ringbolt av jern.
- Ett avlangt lokk med skrue på toppen, av jern. Kan ha vært montert på en kagge.
- To rund, tynne, skålformede beslag av jern.
- En liten jernstav med kile i kobberlegering. Kilen kan ha blitt benyttet til å feste håndtak på redskap.
- Tre beslag/dørhengsler av jern.
- To tvinger av jern.
- En sveiv av jern.
- En stor hektekrok/klips av jern med taustump av hamp. Metallet er merket med utstående relieff "KYVIK & CO A/S HAUGESUND".
- En trestokk til å henge agn fra (del av hummerteine).
- En jernstang ("david") med to roterbare pigger i den ene enden. Denne type stang festes på hver side av garnruller for montering i galge.
- En fortøyningsplate med tre skruer, av jern.
- En ringbolt av jern.
- Ett ringbeslag av jern.
- En flat jernring med en jernstang på tvers.
- Tre flate, kvadratiske stoppeskiver med hull og spiker i hvert hjørne. Alle består av jern. Brukt som forsterking på treverk der "davidene" til garnrull/andøver festes til båtripa.
- En S-krok av jern. Brukt som oppheng til lykt.
- En sykkelpumpe av jern med håndtak av rødmalt tre. Pumpa ble benyttet til å blåse opp blåser.
- To spisse fortøyningspåler med T-hode, av jern. Brukt til fortøyning av fartøy og fiskeredskap (f.eks. landnot).
- To hengselbeslag av jern.
- Ett rektangulært jernbeslag med spiker og stoppeskiver i begge ender.
- Fire kauser (dråpeformede tauholdere) av metall, trolig jern belagt med sink.
- Ett tannhjul av jern.
- To runde, flate lokk av jern, ett med ukjent, sort overflatebehandling. 
- Ett beslag med utstående bøy på midten, av jern.
- En jernbolt uten hode med hull i midten, torlig et håndtak.
- En ring av jernbånd med to mindre ringer plassert på motstående sider.
- En lang jernstang med beslag i hver ende, og en pigg som peker samme vei som beslagene. Kan være et slags rekkverk.
- En merkelapp i tykt papir med blå og rød trykket tekst.
  Photo: Haugalandmuseet

Fiskeredskap

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to