• Träskulptur "Nådastolen", 1400-tal, mycket defekt (träbortfall); all färg borta. Sittande frontalt; båda armarne saknas; krucifixet saknas; värkar besynnerligen platt. Maskstungen. Proveniens Tärby kyrka.

Nådastolen är ett motiv som uppkommer på 1100-talet men som i den kyrkliga konsten under 1400-talet får ett rejält uppsving. Motivet, som är en treenighetsframställning visande fadern, sonen och den helige ande, finns återgivet i flera olika media, till exempel i muralmålningar, på smycken och i altarskåp. Det visar hur Gud, iförd krona eller påvetiara, sitter på en tronstol och håller upp och visar fram den döde Jesus för betraktaren med den Helige Andes duva svävande bredvid eller sittande på korset. (Historiska museet)

Tärby kyrka härstammar troligen från 1200-talet. Under 1700-talet renoverades kyrkan och de gamla målningarna som då gjordes, målades över under 1800-talet. Kyrkan vilar förmodligen på en forntida offerplats, som var centrum för en kulturbygd sedan årtusenden. (Svenska kyrkan)
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Träskulptur "Nådastolen", 1400-tal, mycket defekt (träbortfall); all färg borta. Sittande frontalt; båda armarne saknas; krucifixet saknas; värkar besynnerligen platt. Maskstungen. Proveniens Tärby kyrka.

Nådastolen är ett motiv som uppkommer på 1100-talet men som i den kyrkliga konsten under 1400-talet får ett rejält uppsving. Motivet, som är en treenighetsframställning visande fadern, sonen och den helige ande, finns återgivet i flera olika media, till exempel i muralmålningar, på smycken och i altarskåp. Det visar hur Gud, iförd krona eller påvetiara, sitter på en tronstol och håller upp och visar fram den döde Jesus för betraktaren med den Helige Andes duva svävande bredvid eller sittande på korset. (Historiska museet)

Tärby kyrka härstammar troligen från 1200-talet. Under 1700-talet renoverades kyrkan och de gamla målningarna som då gjordes, målades över under 1800-talet. Kyrkan vilar förmodligen på en forntida offerplats, som var centrum för en kulturbygd sedan årtusenden. (Svenska kyrkan)
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Träskulptur "Nådastolen", 1400-tal, mycket defekt (träbortfall); all färg borta. Sittande frontalt; båda armarne saknas; krucifixet saknas; värkar besynnerligen platt. Maskstungen. Proveniens Tärby kyrka.

Nådastolen är ett motiv som uppkommer på 1100-talet men som i den kyrkliga konsten under 1400-talet får ett rejält uppsving. Motivet, som är en treenighetsframställning visande fadern, sonen och den helige ande, finns återgivet i flera olika media, till exempel i muralmålningar, på smycken och i altarskåp. Det visar hur Gud, iförd krona eller påvetiara, sitter på en tronstol och håller upp och visar fram den döde Jesus för betraktaren med den Helige Andes duva svävande bredvid eller sittande på korset. (Historiska museet)

Tärby kyrka härstammar troligen från 1200-talet. Under 1700-talet renoverades kyrkan och de gamla målningarna som då gjordes, målades över under 1800-talet. Kyrkan vilar förmodligen på en forntida offerplats, som var centrum för en kulturbygd sedan årtusenden. (Svenska kyrkan)
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Träskulptur "Nådastolen", 1400-tal, mycket defekt (träbortfall); all färg borta. Sittande frontalt; båda armarne saknas; krucifixet saknas; värkar besynnerligen platt. Maskstungen. Proveniens Tärby kyrka.

Nådastolen är ett motiv som uppkommer på 1100-talet men som i den kyrkliga konsten under 1400-talet får ett rejält uppsving. Motivet, som är en treenighetsframställning visande fadern, sonen och den helige ande, finns återgivet i flera olika media, till exempel i muralmålningar, på smycken och i altarskåp. Det visar hur Gud, iförd krona eller påvetiara, sitter på en tronstol och håller upp och visar fram den döde Jesus för betraktaren med den Helige Andes duva svävande bredvid eller sittande på korset. (Historiska museet)

Tärby kyrka härstammar troligen från 1200-talet. Under 1700-talet renoverades kyrkan och de gamla målningarna som då gjordes, målades över under 1800-talet. Kyrkan vilar förmodligen på en forntida offerplats, som var centrum för en kulturbygd sedan årtusenden. (Svenska kyrkan)
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Träskulptur "Nådastolen", 1400-tal, mycket defekt (träbortfall); all färg borta. Sittande frontalt; båda armarne saknas; krucifixet saknas; värkar besynnerligen platt. Maskstungen. Proveniens Tärby kyrka.

Nådastolen är ett motiv som uppkommer på 1100-talet men som i den kyrkliga konsten under 1400-talet får ett rejält uppsving. Motivet, som är en treenighetsframställning visande fadern, sonen och den helige ande, finns återgivet i flera olika media, till exempel i muralmålningar, på smycken och i altarskåp. Det visar hur Gud, iförd krona eller påvetiara, sitter på en tronstol och håller upp och visar fram den döde Jesus för betraktaren med den Helige Andes duva svävande bredvid eller sittande på korset. (Historiska museet)

Tärby kyrka härstammar troligen från 1200-talet. Under 1700-talet renoverades kyrkan och de gamla målningarna som då gjordes, målades över under 1800-talet. Kyrkan vilar förmodligen på en forntida offerplats, som var centrum för en kulturbygd sedan årtusenden. (Svenska kyrkan)
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet

Nådastol

Share to