• Brev 1902-07-19 från John Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av 10 sidor skrivna på fram- och baksidan av fem pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Ombord på båten
mellan Coblenz och
Köln den 19
Juli
Anno Domini
1902
Snälla Mamma
Hjalmar och Enne
Jag mår utmärkt
och känner mig stor
ligen belåten. Jag
for i Onsdags från
München i sällskap
.
[Sida 2]
2.
med en Belysningin-
spektör Barth [eller Borth?] vid
Hofteatern i Wiesbaden
Vi voro 5 timmar i
Augsburg. Det är en
gammal intressant stad.
Jag stod och trängdes
med en hop gamla
käringar i en saluhall
½ timma för att få
mig ett par varma 
lefverkorfvar. De voro goda.
.
[Sida 3]
3.
från Augsburg till
Stuttgart. Resan mellan
Ulm – St. var kollo-
salt vacker. Löfskogs
beklädda höjder och dju-
pa dalar, masiva hvita
måln och djupblå him-
mel.
Stuttgart är den vack-
raste stad jag någon-
sin sett. Den kan godt
mäta sig med Stockholm
Eleganta ultramoderna
byggnader i den nya stads
.
[Sida 4]
4
delen. Gamla roliga
dito i den gamla. Här-
liga parkanläggningar.
Slottsparken är mer än
storslagen Och så alt
rent och snyggt.
Jag låg då öfver natten
For 7, 25 under störtregn
till Mühlacker då jag
fick vänta en timma.
Var i Karlruhe kl 11
Konstutställningen där
var intressant. Allt.
bra sammanplockat.
.
[Sida 5]
5
när jag tittat mig mätt
reste jag till Heidelberg.
Där är vackert
Jag for med Bergba-
nan upp till slottet.
Besåg det. Svor öfver
drickspängar och entre-
billjetter. Fortsatte med
B.banan upp till restau-
ranten öfverst på höjden.
Där satt jag vid en kopp
[överskrivet: p] Kaffe i 1 ½ timma och
[överskrivet ord] njöt af den storslagna
utsikten.
.
[Sida 6]
6.
Vid ½ 9 tiden var jag
i Frankfurt. Det är
en storstad så godt som
någon annan.
Jag for på kvällen sen
ut till Palmengarten.
Där var storslaget.
[Con—t] var  [s--] promenad.
På morgonen var
jag på Kunstinstitutet
For under störtregn
till Wiesbaden Jag löste
tur o returbilljett i Kastell
.
[Sida 7]
7
I Wiesbaden träffade
Jag åter Barth, och 
gick med honom genom
hela Hof Theatren 
Jag drack vatten och 
gick ut ett slag i Kurgarten
Så for jag tillbaka till
[överskrivna bokstäver] Kastell och därifrån med
båt till Mainz (Bara
öfver Rhen)
I Mainz gick jag ett
slag och tittade på hvad
som fanns. På kvällen
var jag i Stadthall
.
[Sida 8]
8 
(rymmer 6,000) och hör
en [---?] Konsert.
Jag reste kl 10 från
Mainz. Det är vackert
väder och klar luft.
Att det är vackert
det vet ni ju.
20 den.
[överstruken bokstav] Jag är nu i Düsseldorf
Jag kom till Köln
7,15. Var inne i domen
Det var storslaget i
skymningen
.
[Sida 9]
9.
Läste Svenska Dag. sida
eft. sida i Café Bauer
Var i dag på museum
(en massa medeltids
taflor) Reste från
Köln 12.44
Har varit på 6 Hotél
och fick på det sjunde
ett rum pris 3,50
Jag stannar här
antagligen i morgon
också och far sedan	
.
[Sida 10]
10
med nattåget till
Hamburg direkt.
Här är antagligen
mycke att titta 
på
Hälsningar 
till alla
John
P.S. Rummet tycks våra
ett f.d. Badrum!
DS
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1902-07-19 från John Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av 10 sidor skrivna på fram- och baksidan av fem pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Ombord på båten
mellan Coblenz och
Köln den 19
Juli
Anno Domini
1902
Snälla Mamma
Hjalmar och Enne
Jag mår utmärkt
och känner mig stor
ligen belåten. Jag
for i Onsdags från
München i sällskap
.
[Sida 2]
2.
med en Belysningin-
spektör Barth [eller Borth?] vid
Hofteatern i Wiesbaden
Vi voro 5 timmar i
Augsburg. Det är en
gammal intressant stad.
Jag stod och trängdes
med en hop gamla
käringar i en saluhall
½ timma för att få
mig ett par varma 
lefverkorfvar. De voro goda.
.
[Sida 3]
3.
från Augsburg till
Stuttgart. Resan mellan
Ulm – St. var kollo-
salt vacker. Löfskogs
beklädda höjder och dju-
pa dalar, masiva hvita
måln och djupblå him-
mel.
Stuttgart är den vack-
raste stad jag någon-
sin sett. Den kan godt
mäta sig med Stockholm
Eleganta ultramoderna
byggnader i den nya stads
.
[Sida 4]
4
delen. Gamla roliga
dito i den gamla. Här-
liga parkanläggningar.
Slottsparken är mer än
storslagen Och så alt
rent och snyggt.
Jag låg då öfver natten
For 7, 25 under störtregn
till Mühlacker då jag
fick vänta en timma.
Var i Karlruhe kl 11
Konstutställningen där
var intressant. Allt.
bra sammanplockat.
.
[Sida 5]
5
när jag tittat mig mätt
reste jag till Heidelberg.
Där är vackert
Jag for med Bergba-
nan upp till slottet.
Besåg det. Svor öfver
drickspängar och entre-
billjetter. Fortsatte med
B.banan upp till restau-
ranten öfverst på höjden.
Där satt jag vid en kopp
[överskrivet: p] Kaffe i 1 ½ timma och
[överskrivet ord] njöt af den storslagna
utsikten.
.
[Sida 6]
6.
Vid ½ 9 tiden var jag
i Frankfurt. Det är
en storstad så godt som
någon annan.
Jag for på kvällen sen
ut till Palmengarten.
Där var storslaget.
[Con—t] var  [s--] promenad.
På morgonen var
jag på Kunstinstitutet
For under störtregn
till Wiesbaden Jag löste
tur o returbilljett i Kastell
.
[Sida 7]
7
I Wiesbaden träffade
Jag åter Barth, och 
gick med honom genom
hela Hof Theatren 
Jag drack vatten och 
gick ut ett slag i Kurgarten
Så for jag tillbaka till
[överskrivna bokstäver] Kastell och därifrån med
båt till Mainz (Bara
öfver Rhen)
I Mainz gick jag ett
slag och tittade på hvad
som fanns. På kvällen
var jag i Stadthall
.
[Sida 8]
8 
(rymmer 6,000) och hör
en [---?] Konsert.
Jag reste kl 10 från
Mainz. Det är vackert
väder och klar luft.
Att det är vackert
det vet ni ju.
20 den.
[överstruken bokstav] Jag är nu i Düsseldorf
Jag kom till Köln
7,15. Var inne i domen
Det var storslaget i
skymningen
.
[Sida 9]
9.
Läste Svenska Dag. sida
eft. sida i Café Bauer
Var i dag på museum
(en massa medeltids
taflor) Reste från
Köln 12.44
Har varit på 6 Hotél
och fick på det sjunde
ett rum pris 3,50
Jag stannar här
antagligen i morgon
också och far sedan	
.
[Sida 10]
10
med nattåget till
Hamburg direkt.
Här är antagligen
mycke att titta 
på
Hälsningar 
till alla
John
P.S. Rummet tycks våra
ett f.d. Badrum!
DS
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1902-07-19 från John Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av 10 sidor skrivna på fram- och baksidan av fem pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Ombord på båten
mellan Coblenz och
Köln den 19
Juli
Anno Domini
1902
Snälla Mamma
Hjalmar och Enne
Jag mår utmärkt
och känner mig stor
ligen belåten. Jag
for i Onsdags från
München i sällskap
.
[Sida 2]
2.
med en Belysningin-
spektör Barth [eller Borth?] vid
Hofteatern i Wiesbaden
Vi voro 5 timmar i
Augsburg. Det är en
gammal intressant stad.
Jag stod och trängdes
med en hop gamla
käringar i en saluhall
½ timma för att få
mig ett par varma 
lefverkorfvar. De voro goda.
.
[Sida 3]
3.
från Augsburg till
Stuttgart. Resan mellan
Ulm – St. var kollo-
salt vacker. Löfskogs
beklädda höjder och dju-
pa dalar, masiva hvita
måln och djupblå him-
mel.
Stuttgart är den vack-
raste stad jag någon-
sin sett. Den kan godt
mäta sig med Stockholm
Eleganta ultramoderna
byggnader i den nya stads
.
[Sida 4]
4
delen. Gamla roliga
dito i den gamla. Här-
liga parkanläggningar.
Slottsparken är mer än
storslagen Och så alt
rent och snyggt.
Jag låg då öfver natten
For 7, 25 under störtregn
till Mühlacker då jag
fick vänta en timma.
Var i Karlruhe kl 11
Konstutställningen där
var intressant. Allt.
bra sammanplockat.
.
[Sida 5]
5
när jag tittat mig mätt
reste jag till Heidelberg.
Där är vackert
Jag for med Bergba-
nan upp till slottet.
Besåg det. Svor öfver
drickspängar och entre-
billjetter. Fortsatte med
B.banan upp till restau-
ranten öfverst på höjden.
Där satt jag vid en kopp
[överskrivet: p] Kaffe i 1 ½ timma och
[överskrivet ord] njöt af den storslagna
utsikten.
.
[Sida 6]
6.
Vid ½ 9 tiden var jag
i Frankfurt. Det är
en storstad så godt som
någon annan.
Jag for på kvällen sen
ut till Palmengarten.
Där var storslaget.
[Con—t] var  [s--] promenad.
På morgonen var
jag på Kunstinstitutet
For under störtregn
till Wiesbaden Jag löste
tur o returbilljett i Kastell
.
[Sida 7]
7
I Wiesbaden träffade
Jag åter Barth, och 
gick med honom genom
hela Hof Theatren 
Jag drack vatten och 
gick ut ett slag i Kurgarten
Så for jag tillbaka till
[överskrivna bokstäver] Kastell och därifrån med
båt till Mainz (Bara
öfver Rhen)
I Mainz gick jag ett
slag och tittade på hvad
som fanns. På kvällen
var jag i Stadthall
.
[Sida 8]
8 
(rymmer 6,000) och hör
en [---?] Konsert.
Jag reste kl 10 från
Mainz. Det är vackert
väder och klar luft.
Att det är vackert
det vet ni ju.
20 den.
[överstruken bokstav] Jag är nu i Düsseldorf
Jag kom till Köln
7,15. Var inne i domen
Det var storslaget i
skymningen
.
[Sida 9]
9.
Läste Svenska Dag. sida
eft. sida i Café Bauer
Var i dag på museum
(en massa medeltids
taflor) Reste från
Köln 12.44
Har varit på 6 Hotél
och fick på det sjunde
ett rum pris 3,50
Jag stannar här
antagligen i morgon
också och far sedan	
.
[Sida 10]
10
med nattåget till
Hamburg direkt.
Här är antagligen
mycke att titta 
på
Hälsningar 
till alla
John
P.S. Rummet tycks våra
ett f.d. Badrum!
DS
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1902-07-19 från John Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av 10 sidor skrivna på fram- och baksidan av fem pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Ombord på båten
mellan Coblenz och
Köln den 19
Juli
Anno Domini
1902
Snälla Mamma
Hjalmar och Enne
Jag mår utmärkt
och känner mig stor
ligen belåten. Jag
for i Onsdags från
München i sällskap
.
[Sida 2]
2.
med en Belysningin-
spektör Barth [eller Borth?] vid
Hofteatern i Wiesbaden
Vi voro 5 timmar i
Augsburg. Det är en
gammal intressant stad.
Jag stod och trängdes
med en hop gamla
käringar i en saluhall
½ timma för att få
mig ett par varma 
lefverkorfvar. De voro goda.
.
[Sida 3]
3.
från Augsburg till
Stuttgart. Resan mellan
Ulm – St. var kollo-
salt vacker. Löfskogs
beklädda höjder och dju-
pa dalar, masiva hvita
måln och djupblå him-
mel.
Stuttgart är den vack-
raste stad jag någon-
sin sett. Den kan godt
mäta sig med Stockholm
Eleganta ultramoderna
byggnader i den nya stads
.
[Sida 4]
4
delen. Gamla roliga
dito i den gamla. Här-
liga parkanläggningar.
Slottsparken är mer än
storslagen Och så alt
rent och snyggt.
Jag låg då öfver natten
For 7, 25 under störtregn
till Mühlacker då jag
fick vänta en timma.
Var i Karlruhe kl 11
Konstutställningen där
var intressant. Allt.
bra sammanplockat.
.
[Sida 5]
5
när jag tittat mig mätt
reste jag till Heidelberg.
Där är vackert
Jag for med Bergba-
nan upp till slottet.
Besåg det. Svor öfver
drickspängar och entre-
billjetter. Fortsatte med
B.banan upp till restau-
ranten öfverst på höjden.
Där satt jag vid en kopp
[överskrivet: p] Kaffe i 1 ½ timma och
[överskrivet ord] njöt af den storslagna
utsikten.
.
[Sida 6]
6.
Vid ½ 9 tiden var jag
i Frankfurt. Det är
en storstad så godt som
någon annan.
Jag for på kvällen sen
ut till Palmengarten.
Där var storslaget.
[Con—t] var  [s--] promenad.
På morgonen var
jag på Kunstinstitutet
For under störtregn
till Wiesbaden Jag löste
tur o returbilljett i Kastell
.
[Sida 7]
7
I Wiesbaden träffade
Jag åter Barth, och 
gick med honom genom
hela Hof Theatren 
Jag drack vatten och 
gick ut ett slag i Kurgarten
Så for jag tillbaka till
[överskrivna bokstäver] Kastell och därifrån med
båt till Mainz (Bara
öfver Rhen)
I Mainz gick jag ett
slag och tittade på hvad
som fanns. På kvällen
var jag i Stadthall
.
[Sida 8]
8 
(rymmer 6,000) och hör
en [---?] Konsert.
Jag reste kl 10 från
Mainz. Det är vackert
väder och klar luft.
Att det är vackert
det vet ni ju.
20 den.
[överstruken bokstav] Jag är nu i Düsseldorf
Jag kom till Köln
7,15. Var inne i domen
Det var storslaget i
skymningen
.
[Sida 9]
9.
Läste Svenska Dag. sida
eft. sida i Café Bauer
Var i dag på museum
(en massa medeltids
taflor) Reste från
Köln 12.44
Har varit på 6 Hotél
och fick på det sjunde
ett rum pris 3,50
Jag stannar här
antagligen i morgon
också och far sedan	
.
[Sida 10]
10
med nattåget till
Hamburg direkt.
Här är antagligen
mycke att titta 
på
Hälsningar 
till alla
John
P.S. Rummet tycks våra
ett f.d. Badrum!
DS
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1902-07-19 från John Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av 10 sidor skrivna på fram- och baksidan av fem pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Ombord på båten
mellan Coblenz och
Köln den 19
Juli
Anno Domini
1902
Snälla Mamma
Hjalmar och Enne
Jag mår utmärkt
och känner mig stor
ligen belåten. Jag
for i Onsdags från
München i sällskap
.
[Sida 2]
2.
med en Belysningin-
spektör Barth [eller Borth?] vid
Hofteatern i Wiesbaden
Vi voro 5 timmar i
Augsburg. Det är en
gammal intressant stad.
Jag stod och trängdes
med en hop gamla
käringar i en saluhall
½ timma för att få
mig ett par varma 
lefverkorfvar. De voro goda.
.
[Sida 3]
3.
från Augsburg till
Stuttgart. Resan mellan
Ulm – St. var kollo-
salt vacker. Löfskogs
beklädda höjder och dju-
pa dalar, masiva hvita
måln och djupblå him-
mel.
Stuttgart är den vack-
raste stad jag någon-
sin sett. Den kan godt
mäta sig med Stockholm
Eleganta ultramoderna
byggnader i den nya stads
.
[Sida 4]
4
delen. Gamla roliga
dito i den gamla. Här-
liga parkanläggningar.
Slottsparken är mer än
storslagen Och så alt
rent och snyggt.
Jag låg då öfver natten
For 7, 25 under störtregn
till Mühlacker då jag
fick vänta en timma.
Var i Karlruhe kl 11
Konstutställningen där
var intressant. Allt.
bra sammanplockat.
.
[Sida 5]
5
när jag tittat mig mätt
reste jag till Heidelberg.
Där är vackert
Jag for med Bergba-
nan upp till slottet.
Besåg det. Svor öfver
drickspängar och entre-
billjetter. Fortsatte med
B.banan upp till restau-
ranten öfverst på höjden.
Där satt jag vid en kopp
[överskrivet: p] Kaffe i 1 ½ timma och
[överskrivet ord] njöt af den storslagna
utsikten.
.
[Sida 6]
6.
Vid ½ 9 tiden var jag
i Frankfurt. Det är
en storstad så godt som
någon annan.
Jag for på kvällen sen
ut till Palmengarten.
Där var storslaget.
[Con—t] var  [s--] promenad.
På morgonen var
jag på Kunstinstitutet
For under störtregn
till Wiesbaden Jag löste
tur o returbilljett i Kastell
.
[Sida 7]
7
I Wiesbaden träffade
Jag åter Barth, och 
gick med honom genom
hela Hof Theatren 
Jag drack vatten och 
gick ut ett slag i Kurgarten
Så for jag tillbaka till
[överskrivna bokstäver] Kastell och därifrån med
båt till Mainz (Bara
öfver Rhen)
I Mainz gick jag ett
slag och tittade på hvad
som fanns. På kvällen
var jag i Stadthall
.
[Sida 8]
8 
(rymmer 6,000) och hör
en [---?] Konsert.
Jag reste kl 10 från
Mainz. Det är vackert
väder och klar luft.
Att det är vackert
det vet ni ju.
20 den.
[överstruken bokstav] Jag är nu i Düsseldorf
Jag kom till Köln
7,15. Var inne i domen
Det var storslaget i
skymningen
.
[Sida 9]
9.
Läste Svenska Dag. sida
eft. sida i Café Bauer
Var i dag på museum
(en massa medeltids
taflor) Reste från
Köln 12.44
Har varit på 6 Hotél
och fick på det sjunde
ett rum pris 3,50
Jag stannar här
antagligen i morgon
också och far sedan	
.
[Sida 10]
10
med nattåget till
Hamburg direkt.
Här är antagligen
mycke att titta 
på
Hälsningar 
till alla
John
P.S. Rummet tycks våra
ett f.d. Badrum!
DS
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1902-07-19 från John Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av 10 sidor skrivna på fram- och baksidan av fem pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Ombord på båten
mellan Coblenz och
Köln den 19
Juli
Anno Domini
1902
Snälla Mamma
Hjalmar och Enne
Jag mår utmärkt
och känner mig stor
ligen belåten. Jag
for i Onsdags från
München i sällskap
.
[Sida 2]
2.
med en Belysningin-
spektör Barth [eller Borth?] vid
Hofteatern i Wiesbaden
Vi voro 5 timmar i
Augsburg. Det är en
gammal intressant stad.
Jag stod och trängdes
med en hop gamla
käringar i en saluhall
½ timma för att få
mig ett par varma 
lefverkorfvar. De voro goda.
.
[Sida 3]
3.
från Augsburg till
Stuttgart. Resan mellan
Ulm – St. var kollo-
salt vacker. Löfskogs
beklädda höjder och dju-
pa dalar, masiva hvita
måln och djupblå him-
mel.
Stuttgart är den vack-
raste stad jag någon-
sin sett. Den kan godt
mäta sig med Stockholm
Eleganta ultramoderna
byggnader i den nya stads
.
[Sida 4]
4
delen. Gamla roliga
dito i den gamla. Här-
liga parkanläggningar.
Slottsparken är mer än
storslagen Och så alt
rent och snyggt.
Jag låg då öfver natten
For 7, 25 under störtregn
till Mühlacker då jag
fick vänta en timma.
Var i Karlruhe kl 11
Konstutställningen där
var intressant. Allt.
bra sammanplockat.
.
[Sida 5]
5
när jag tittat mig mätt
reste jag till Heidelberg.
Där är vackert
Jag for med Bergba-
nan upp till slottet.
Besåg det. Svor öfver
drickspängar och entre-
billjetter. Fortsatte med
B.banan upp till restau-
ranten öfverst på höjden.
Där satt jag vid en kopp
[överskrivet: p] Kaffe i 1 ½ timma och
[överskrivet ord] njöt af den storslagna
utsikten.
.
[Sida 6]
6.
Vid ½ 9 tiden var jag
i Frankfurt. Det är
en storstad så godt som
någon annan.
Jag for på kvällen sen
ut till Palmengarten.
Där var storslaget.
[Con—t] var  [s--] promenad.
På morgonen var
jag på Kunstinstitutet
For under störtregn
till Wiesbaden Jag löste
tur o returbilljett i Kastell
.
[Sida 7]
7
I Wiesbaden träffade
Jag åter Barth, och 
gick med honom genom
hela Hof Theatren 
Jag drack vatten och 
gick ut ett slag i Kurgarten
Så for jag tillbaka till
[överskrivna bokstäver] Kastell och därifrån med
båt till Mainz (Bara
öfver Rhen)
I Mainz gick jag ett
slag och tittade på hvad
som fanns. På kvällen
var jag i Stadthall
.
[Sida 8]
8 
(rymmer 6,000) och hör
en [---?] Konsert.
Jag reste kl 10 från
Mainz. Det är vackert
väder och klar luft.
Att det är vackert
det vet ni ju.
20 den.
[överstruken bokstav] Jag är nu i Düsseldorf
Jag kom till Köln
7,15. Var inne i domen
Det var storslaget i
skymningen
.
[Sida 9]
9.
Läste Svenska Dag. sida
eft. sida i Café Bauer
Var i dag på museum
(en massa medeltids
taflor) Reste från
Köln 12.44
Har varit på 6 Hotél
och fick på det sjunde
ett rum pris 3,50
Jag stannar här
antagligen i morgon
också och far sedan	
.
[Sida 10]
10
med nattåget till
Hamburg direkt.
Här är antagligen
mycke att titta 
på
Hälsningar 
till alla
John
P.S. Rummet tycks våra
ett f.d. Badrum!
DS
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1902-07-19 från John Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av 10 sidor skrivna på fram- och baksidan av fem pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Ombord på båten
mellan Coblenz och
Köln den 19
Juli
Anno Domini
1902
Snälla Mamma
Hjalmar och Enne
Jag mår utmärkt
och känner mig stor
ligen belåten. Jag
for i Onsdags från
München i sällskap
.
[Sida 2]
2.
med en Belysningin-
spektör Barth [eller Borth?] vid
Hofteatern i Wiesbaden
Vi voro 5 timmar i
Augsburg. Det är en
gammal intressant stad.
Jag stod och trängdes
med en hop gamla
käringar i en saluhall
½ timma för att få
mig ett par varma 
lefverkorfvar. De voro goda.
.
[Sida 3]
3.
från Augsburg till
Stuttgart. Resan mellan
Ulm – St. var kollo-
salt vacker. Löfskogs
beklädda höjder och dju-
pa dalar, masiva hvita
måln och djupblå him-
mel.
Stuttgart är den vack-
raste stad jag någon-
sin sett. Den kan godt
mäta sig med Stockholm
Eleganta ultramoderna
byggnader i den nya stads
.
[Sida 4]
4
delen. Gamla roliga
dito i den gamla. Här-
liga parkanläggningar.
Slottsparken är mer än
storslagen Och så alt
rent och snyggt.
Jag låg då öfver natten
For 7, 25 under störtregn
till Mühlacker då jag
fick vänta en timma.
Var i Karlruhe kl 11
Konstutställningen där
var intressant. Allt.
bra sammanplockat.
.
[Sida 5]
5
när jag tittat mig mätt
reste jag till Heidelberg.
Där är vackert
Jag for med Bergba-
nan upp till slottet.
Besåg det. Svor öfver
drickspängar och entre-
billjetter. Fortsatte med
B.banan upp till restau-
ranten öfverst på höjden.
Där satt jag vid en kopp
[överskrivet: p] Kaffe i 1 ½ timma och
[överskrivet ord] njöt af den storslagna
utsikten.
.
[Sida 6]
6.
Vid ½ 9 tiden var jag
i Frankfurt. Det är
en storstad så godt som
någon annan.
Jag for på kvällen sen
ut till Palmengarten.
Där var storslaget.
[Con—t] var  [s--] promenad.
På morgonen var
jag på Kunstinstitutet
For under störtregn
till Wiesbaden Jag löste
tur o returbilljett i Kastell
.
[Sida 7]
7
I Wiesbaden träffade
Jag åter Barth, och 
gick med honom genom
hela Hof Theatren 
Jag drack vatten och 
gick ut ett slag i Kurgarten
Så for jag tillbaka till
[överskrivna bokstäver] Kastell och därifrån med
båt till Mainz (Bara
öfver Rhen)
I Mainz gick jag ett
slag och tittade på hvad
som fanns. På kvällen
var jag i Stadthall
.
[Sida 8]
8 
(rymmer 6,000) och hör
en [---?] Konsert.
Jag reste kl 10 från
Mainz. Det är vackert
väder och klar luft.
Att det är vackert
det vet ni ju.
20 den.
[överstruken bokstav] Jag är nu i Düsseldorf
Jag kom till Köln
7,15. Var inne i domen
Det var storslaget i
skymningen
.
[Sida 9]
9.
Läste Svenska Dag. sida
eft. sida i Café Bauer
Var i dag på museum
(en massa medeltids
taflor) Reste från
Köln 12.44
Har varit på 6 Hotél
och fick på det sjunde
ett rum pris 3,50
Jag stannar här
antagligen i morgon
också och far sedan	
.
[Sida 10]
10
med nattåget till
Hamburg direkt.
Här är antagligen
mycke att titta 
på
Hälsningar 
till alla
John
P.S. Rummet tycks våra
ett f.d. Badrum!
DS
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1902-07-19 från John Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av 10 sidor skrivna på fram- och baksidan av fem pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Ombord på båten
mellan Coblenz och
Köln den 19
Juli
Anno Domini
1902
Snälla Mamma
Hjalmar och Enne
Jag mår utmärkt
och känner mig stor
ligen belåten. Jag
for i Onsdags från
München i sällskap
.
[Sida 2]
2.
med en Belysningin-
spektör Barth [eller Borth?] vid
Hofteatern i Wiesbaden
Vi voro 5 timmar i
Augsburg. Det är en
gammal intressant stad.
Jag stod och trängdes
med en hop gamla
käringar i en saluhall
½ timma för att få
mig ett par varma 
lefverkorfvar. De voro goda.
.
[Sida 3]
3.
från Augsburg till
Stuttgart. Resan mellan
Ulm – St. var kollo-
salt vacker. Löfskogs
beklädda höjder och dju-
pa dalar, masiva hvita
måln och djupblå him-
mel.
Stuttgart är den vack-
raste stad jag någon-
sin sett. Den kan godt
mäta sig med Stockholm
Eleganta ultramoderna
byggnader i den nya stads
.
[Sida 4]
4
delen. Gamla roliga
dito i den gamla. Här-
liga parkanläggningar.
Slottsparken är mer än
storslagen Och så alt
rent och snyggt.
Jag låg då öfver natten
For 7, 25 under störtregn
till Mühlacker då jag
fick vänta en timma.
Var i Karlruhe kl 11
Konstutställningen där
var intressant. Allt.
bra sammanplockat.
.
[Sida 5]
5
när jag tittat mig mätt
reste jag till Heidelberg.
Där är vackert
Jag for med Bergba-
nan upp till slottet.
Besåg det. Svor öfver
drickspängar och entre-
billjetter. Fortsatte med
B.banan upp till restau-
ranten öfverst på höjden.
Där satt jag vid en kopp
[överskrivet: p] Kaffe i 1 ½ timma och
[överskrivet ord] njöt af den storslagna
utsikten.
.
[Sida 6]
6.
Vid ½ 9 tiden var jag
i Frankfurt. Det är
en storstad så godt som
någon annan.
Jag for på kvällen sen
ut till Palmengarten.
Där var storslaget.
[Con—t] var  [s--] promenad.
På morgonen var
jag på Kunstinstitutet
For under störtregn
till Wiesbaden Jag löste
tur o returbilljett i Kastell
.
[Sida 7]
7
I Wiesbaden träffade
Jag åter Barth, och 
gick med honom genom
hela Hof Theatren 
Jag drack vatten och 
gick ut ett slag i Kurgarten
Så for jag tillbaka till
[överskrivna bokstäver] Kastell och därifrån med
båt till Mainz (Bara
öfver Rhen)
I Mainz gick jag ett
slag och tittade på hvad
som fanns. På kvällen
var jag i Stadthall
.
[Sida 8]
8 
(rymmer 6,000) och hör
en [---?] Konsert.
Jag reste kl 10 från
Mainz. Det är vackert
väder och klar luft.
Att det är vackert
det vet ni ju.
20 den.
[överstruken bokstav] Jag är nu i Düsseldorf
Jag kom till Köln
7,15. Var inne i domen
Det var storslaget i
skymningen
.
[Sida 9]
9.
Läste Svenska Dag. sida
eft. sida i Café Bauer
Var i dag på museum
(en massa medeltids
taflor) Reste från
Köln 12.44
Har varit på 6 Hotél
och fick på det sjunde
ett rum pris 3,50
Jag stannar här
antagligen i morgon
också och far sedan	
.
[Sida 10]
10
med nattåget till
Hamburg direkt.
Här är antagligen
mycke att titta 
på
Hälsningar 
till alla
John
P.S. Rummet tycks våra
ett f.d. Badrum!
DS
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1902-07-19 från John Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av 10 sidor skrivna på fram- och baksidan av fem pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Ombord på båten
mellan Coblenz och
Köln den 19
Juli
Anno Domini
1902
Snälla Mamma
Hjalmar och Enne
Jag mår utmärkt
och känner mig stor
ligen belåten. Jag
for i Onsdags från
München i sällskap
.
[Sida 2]
2.
med en Belysningin-
spektör Barth [eller Borth?] vid
Hofteatern i Wiesbaden
Vi voro 5 timmar i
Augsburg. Det är en
gammal intressant stad.
Jag stod och trängdes
med en hop gamla
käringar i en saluhall
½ timma för att få
mig ett par varma 
lefverkorfvar. De voro goda.
.
[Sida 3]
3.
från Augsburg till
Stuttgart. Resan mellan
Ulm – St. var kollo-
salt vacker. Löfskogs
beklädda höjder och dju-
pa dalar, masiva hvita
måln och djupblå him-
mel.
Stuttgart är den vack-
raste stad jag någon-
sin sett. Den kan godt
mäta sig med Stockholm
Eleganta ultramoderna
byggnader i den nya stads
.
[Sida 4]
4
delen. Gamla roliga
dito i den gamla. Här-
liga parkanläggningar.
Slottsparken är mer än
storslagen Och så alt
rent och snyggt.
Jag låg då öfver natten
For 7, 25 under störtregn
till Mühlacker då jag
fick vänta en timma.
Var i Karlruhe kl 11
Konstutställningen där
var intressant. Allt.
bra sammanplockat.
.
[Sida 5]
5
när jag tittat mig mätt
reste jag till Heidelberg.
Där är vackert
Jag for med Bergba-
nan upp till slottet.
Besåg det. Svor öfver
drickspängar och entre-
billjetter. Fortsatte med
B.banan upp till restau-
ranten öfverst på höjden.
Där satt jag vid en kopp
[överskrivet: p] Kaffe i 1 ½ timma och
[överskrivet ord] njöt af den storslagna
utsikten.
.
[Sida 6]
6.
Vid ½ 9 tiden var jag
i Frankfurt. Det är
en storstad så godt som
någon annan.
Jag for på kvällen sen
ut till Palmengarten.
Där var storslaget.
[Con—t] var  [s--] promenad.
På morgonen var
jag på Kunstinstitutet
For under störtregn
till Wiesbaden Jag löste
tur o returbilljett i Kastell
.
[Sida 7]
7
I Wiesbaden träffade
Jag åter Barth, och 
gick med honom genom
hela Hof Theatren 
Jag drack vatten och 
gick ut ett slag i Kurgarten
Så for jag tillbaka till
[överskrivna bokstäver] Kastell och därifrån med
båt till Mainz (Bara
öfver Rhen)
I Mainz gick jag ett
slag och tittade på hvad
som fanns. På kvällen
var jag i Stadthall
.
[Sida 8]
8 
(rymmer 6,000) och hör
en [---?] Konsert.
Jag reste kl 10 från
Mainz. Det är vackert
väder och klar luft.
Att det är vackert
det vet ni ju.
20 den.
[överstruken bokstav] Jag är nu i Düsseldorf
Jag kom till Köln
7,15. Var inne i domen
Det var storslaget i
skymningen
.
[Sida 9]
9.
Läste Svenska Dag. sida
eft. sida i Café Bauer
Var i dag på museum
(en massa medeltids
taflor) Reste från
Köln 12.44
Har varit på 6 Hotél
och fick på det sjunde
ett rum pris 3,50
Jag stannar här
antagligen i morgon
också och far sedan	
.
[Sida 10]
10
med nattåget till
Hamburg direkt.
Här är antagligen
mycke att titta 
på
Hälsningar 
till alla
John
P.S. Rummet tycks våra
ett f.d. Badrum!
DS
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1902-07-19 från John Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av 10 sidor skrivna på fram- och baksidan av fem pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Ombord på båten
mellan Coblenz och
Köln den 19
Juli
Anno Domini
1902
Snälla Mamma
Hjalmar och Enne
Jag mår utmärkt
och känner mig stor
ligen belåten. Jag
for i Onsdags från
München i sällskap
.
[Sida 2]
2.
med en Belysningin-
spektör Barth [eller Borth?] vid
Hofteatern i Wiesbaden
Vi voro 5 timmar i
Augsburg. Det är en
gammal intressant stad.
Jag stod och trängdes
med en hop gamla
käringar i en saluhall
½ timma för att få
mig ett par varma 
lefverkorfvar. De voro goda.
.
[Sida 3]
3.
från Augsburg till
Stuttgart. Resan mellan
Ulm – St. var kollo-
salt vacker. Löfskogs
beklädda höjder och dju-
pa dalar, masiva hvita
måln och djupblå him-
mel.
Stuttgart är den vack-
raste stad jag någon-
sin sett. Den kan godt
mäta sig med Stockholm
Eleganta ultramoderna
byggnader i den nya stads
.
[Sida 4]
4
delen. Gamla roliga
dito i den gamla. Här-
liga parkanläggningar.
Slottsparken är mer än
storslagen Och så alt
rent och snyggt.
Jag låg då öfver natten
For 7, 25 under störtregn
till Mühlacker då jag
fick vänta en timma.
Var i Karlruhe kl 11
Konstutställningen där
var intressant. Allt.
bra sammanplockat.
.
[Sida 5]
5
när jag tittat mig mätt
reste jag till Heidelberg.
Där är vackert
Jag for med Bergba-
nan upp till slottet.
Besåg det. Svor öfver
drickspängar och entre-
billjetter. Fortsatte med
B.banan upp till restau-
ranten öfverst på höjden.
Där satt jag vid en kopp
[överskrivet: p] Kaffe i 1 ½ timma och
[överskrivet ord] njöt af den storslagna
utsikten.
.
[Sida 6]
6.
Vid ½ 9 tiden var jag
i Frankfurt. Det är
en storstad så godt som
någon annan.
Jag for på kvällen sen
ut till Palmengarten.
Där var storslaget.
[Con—t] var  [s--] promenad.
På morgonen var
jag på Kunstinstitutet
For under störtregn
till Wiesbaden Jag löste
tur o returbilljett i Kastell
.
[Sida 7]
7
I Wiesbaden träffade
Jag åter Barth, och 
gick med honom genom
hela Hof Theatren 
Jag drack vatten och 
gick ut ett slag i Kurgarten
Så for jag tillbaka till
[överskrivna bokstäver] Kastell och därifrån med
båt till Mainz (Bara
öfver Rhen)
I Mainz gick jag ett
slag och tittade på hvad
som fanns. På kvällen
var jag i Stadthall
.
[Sida 8]
8 
(rymmer 6,000) och hör
en [---?] Konsert.
Jag reste kl 10 från
Mainz. Det är vackert
väder och klar luft.
Att det är vackert
det vet ni ju.
20 den.
[överstruken bokstav] Jag är nu i Düsseldorf
Jag kom till Köln
7,15. Var inne i domen
Det var storslaget i
skymningen
.
[Sida 9]
9.
Läste Svenska Dag. sida
eft. sida i Café Bauer
Var i dag på museum
(en massa medeltids
taflor) Reste från
Köln 12.44
Har varit på 6 Hotél
och fick på det sjunde
ett rum pris 3,50
Jag stannar här
antagligen i morgon
också och far sedan	
.
[Sida 10]
10
med nattåget till
Hamburg direkt.
Här är antagligen
mycke att titta 
på
Hälsningar 
till alla
John
P.S. Rummet tycks våra
ett f.d. Badrum!
DS
  Photo: Jönköpings läns museum

Bauers brevsamling

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to