• Mangelbräde i brunbetsad gran. Handtag i form av häst med dekor av bladrosetter. Brädets kanter fasade. Längs brädet snidade rosor, virvelhjul, kvadrater och stiliserade växter. Runt om inskription. "777: DEN 25: te: OCHTOBER: HAR : JAG: ELIAS: LUNDQWI: ST: GIORT: DENNA: KAFWEL: FJÖL: ÅT: ANNA: MIN: FLICKA: WAR: FLITIG: OCH: SNÄLL: BÅDE: MORGON:----WAR: BITIDA: UPPE: OCH. SENT. UTI SÅNG: SÅ----

Maskstungen, träbortfall. Bruks- och färgslitage.

Mangelbräde eller kavelbräde är ett redskap av trä som använts för mangling av textilier. Mangelbrädet användes tillsammans med en kavel, en slät rulle av trä. Den textil, som skulle manglas, lades på ett bord eller annat slätt underlag. Under hårt tryck rullades kaveln med hjälp av mangelbrädet fram och tillbaka över tyget. (Wikipedia)
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Mangelbräde i brunbetsad gran. Handtag i form av häst med dekor av bladrosetter. Brädets kanter fasade. Längs brädet snidade rosor, virvelhjul, kvadrater och stiliserade växter. Runt om inskription. "777: DEN 25: te: OCHTOBER: HAR : JAG: ELIAS: LUNDQWI: ST: GIORT: DENNA: KAFWEL: FJÖL: ÅT: ANNA: MIN: FLICKA: WAR: FLITIG: OCH: SNÄLL: BÅDE: MORGON:----WAR: BITIDA: UPPE: OCH. SENT. UTI SÅNG: SÅ----

Maskstungen, träbortfall. Bruks- och färgslitage.

Mangelbräde eller kavelbräde är ett redskap av trä som använts för mangling av textilier. Mangelbrädet användes tillsammans med en kavel, en slät rulle av trä. Den textil, som skulle manglas, lades på ett bord eller annat slätt underlag. Under hårt tryck rullades kaveln med hjälp av mangelbrädet fram och tillbaka över tyget. (Wikipedia)
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Mangelbräde i brunbetsad gran. Handtag i form av häst med dekor av bladrosetter. Brädets kanter fasade. Längs brädet snidade rosor, virvelhjul, kvadrater och stiliserade växter. Runt om inskription. "777: DEN 25: te: OCHTOBER: HAR : JAG: ELIAS: LUNDQWI: ST: GIORT: DENNA: KAFWEL: FJÖL: ÅT: ANNA: MIN: FLICKA: WAR: FLITIG: OCH: SNÄLL: BÅDE: MORGON:----WAR: BITIDA: UPPE: OCH. SENT. UTI SÅNG: SÅ----

Maskstungen, träbortfall. Bruks- och färgslitage.

Mangelbräde eller kavelbräde är ett redskap av trä som använts för mangling av textilier. Mangelbrädet användes tillsammans med en kavel, en slät rulle av trä. Den textil, som skulle manglas, lades på ett bord eller annat slätt underlag. Under hårt tryck rullades kaveln med hjälp av mangelbrädet fram och tillbaka över tyget. (Wikipedia)
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Mangelbräde i brunbetsad gran. Handtag i form av häst med dekor av bladrosetter. Brädets kanter fasade. Längs brädet snidade rosor, virvelhjul, kvadrater och stiliserade växter. Runt om inskription. "777: DEN 25: te: OCHTOBER: HAR : JAG: ELIAS: LUNDQWI: ST: GIORT: DENNA: KAFWEL: FJÖL: ÅT: ANNA: MIN: FLICKA: WAR: FLITIG: OCH: SNÄLL: BÅDE: MORGON:----WAR: BITIDA: UPPE: OCH. SENT. UTI SÅNG: SÅ----

Maskstungen, träbortfall. Bruks- och färgslitage.

Mangelbräde eller kavelbräde är ett redskap av trä som använts för mangling av textilier. Mangelbrädet användes tillsammans med en kavel, en slät rulle av trä. Den textil, som skulle manglas, lades på ett bord eller annat slätt underlag. Under hårt tryck rullades kaveln med hjälp av mangelbrädet fram och tillbaka över tyget. (Wikipedia)
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Mangelbräde i brunbetsad gran. Handtag i form av häst med dekor av bladrosetter. Brädets kanter fasade. Längs brädet snidade rosor, virvelhjul, kvadrater och stiliserade växter. Runt om inskription. "777: DEN 25: te: OCHTOBER: HAR : JAG: ELIAS: LUNDQWI: ST: GIORT: DENNA: KAFWEL: FJÖL: ÅT: ANNA: MIN: FLICKA: WAR: FLITIG: OCH: SNÄLL: BÅDE: MORGON:----WAR: BITIDA: UPPE: OCH. SENT. UTI SÅNG: SÅ----

Maskstungen, träbortfall. Bruks- och färgslitage.

Mangelbräde eller kavelbräde är ett redskap av trä som använts för mangling av textilier. Mangelbrädet användes tillsammans med en kavel, en slät rulle av trä. Den textil, som skulle manglas, lades på ett bord eller annat slätt underlag. Under hårt tryck rullades kaveln med hjälp av mangelbrädet fram och tillbaka över tyget. (Wikipedia)
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Mangelbräde i brunbetsad gran. Handtag i form av häst med dekor av bladrosetter. Brädets kanter fasade. Längs brädet snidade rosor, virvelhjul, kvadrater och stiliserade växter. Runt om inskription. "777: DEN 25: te: OCHTOBER: HAR : JAG: ELIAS: LUNDQWI: ST: GIORT: DENNA: KAFWEL: FJÖL: ÅT: ANNA: MIN: FLICKA: WAR: FLITIG: OCH: SNÄLL: BÅDE: MORGON:----WAR: BITIDA: UPPE: OCH. SENT. UTI SÅNG: SÅ----

Maskstungen, träbortfall. Bruks- och färgslitage.

Mangelbräde eller kavelbräde är ett redskap av trä som använts för mangling av textilier. Mangelbrädet användes tillsammans med en kavel, en slät rulle av trä. Den textil, som skulle manglas, lades på ett bord eller annat slätt underlag. Under hårt tryck rullades kaveln med hjälp av mangelbrädet fram och tillbaka över tyget. (Wikipedia)
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Mangelbräde i brunbetsad gran. Handtag i form av häst med dekor av bladrosetter. Brädets kanter fasade. Längs brädet snidade rosor, virvelhjul, kvadrater och stiliserade växter. Runt om inskription. "777: DEN 25: te: OCHTOBER: HAR : JAG: ELIAS: LUNDQWI: ST: GIORT: DENNA: KAFWEL: FJÖL: ÅT: ANNA: MIN: FLICKA: WAR: FLITIG: OCH: SNÄLL: BÅDE: MORGON:----WAR: BITIDA: UPPE: OCH. SENT. UTI SÅNG: SÅ----

Maskstungen, träbortfall. Bruks- och färgslitage.

Mangelbräde eller kavelbräde är ett redskap av trä som använts för mangling av textilier. Mangelbrädet användes tillsammans med en kavel, en slät rulle av trä. Den textil, som skulle manglas, lades på ett bord eller annat slätt underlag. Under hårt tryck rullades kaveln med hjälp av mangelbrädet fram och tillbaka över tyget. (Wikipedia)
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet

Mangelbräde

Share to