• Postdiligens. Fyrhjulig, fjädrad vagn. Öppen vagn, med suflett bak och vindskydd av svart läder. Kuskbock fram. Bakom sufletten täckt bagageutrymme för postpaket. Vagnen märkt med nummer 73 på bockdynans undersida.

Enligt Postmuseums lista över kaleschvagnar framgår att nr 73 var stationerad på paketpost-kontoret i Stockholm och gick i trafik mellan Stockholm & Grisslehamn. Användes 1859-1864. När järnvägen öppnade år 1864, indrogs befordran med diligensen. År 1893 sålde postverket sin gamla vagnpark till arméförvaltningen och vagnen hamnade till slut hos Älvsborgs regemente. Vagnen ombyggdes och ommålades för intendentens räkning. Inköptes till Borås museum 1929, för 50 kr på auktion, anordnat av regementet.

Funktion: Postdiligens
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Postdiligens. Fyrhjulig, fjädrad vagn. Öppen vagn, med suflett bak och vindskydd av svart läder. Kuskbock fram. Bakom sufletten täckt bagageutrymme för postpaket. Vagnen märkt med nummer 73 på bockdynans undersida.

Enligt Postmuseums lista över kaleschvagnar framgår att nr 73 var stationerad på paketpost-kontoret i Stockholm och gick i trafik mellan Stockholm & Grisslehamn. Användes 1859-1864. När järnvägen öppnade år 1864, indrogs befordran med diligensen. År 1893 sålde postverket sin gamla vagnpark till arméförvaltningen och vagnen hamnade till slut hos Älvsborgs regemente. Vagnen ombyggdes och ommålades för intendentens räkning. Inköptes till Borås museum 1929, för 50 kr på auktion, anordnat av regementet.

Funktion: Postdiligens
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Postdiligens. Fyrhjulig, fjädrad vagn. Öppen vagn, med suflett bak och vindskydd av svart läder. Kuskbock fram. Bakom sufletten täckt bagageutrymme för postpaket. Vagnen märkt med nummer 73 på bockdynans undersida.

Enligt Postmuseums lista över kaleschvagnar framgår att nr 73 var stationerad på paketpost-kontoret i Stockholm och gick i trafik mellan Stockholm & Grisslehamn. Användes 1859-1864. När järnvägen öppnade år 1864, indrogs befordran med diligensen. År 1893 sålde postverket sin gamla vagnpark till arméförvaltningen och vagnen hamnade till slut hos Älvsborgs regemente. Vagnen ombyggdes och ommålades för intendentens räkning. Inköptes till Borås museum 1929, för 50 kr på auktion, anordnat av regementet.

Funktion: Postdiligens
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Postdiligens. Fyrhjulig, fjädrad vagn. Öppen vagn, med suflett bak och vindskydd av svart läder. Kuskbock fram. Bakom sufletten täckt bagageutrymme för postpaket. Vagnen märkt med nummer 73 på bockdynans undersida.

Enligt Postmuseums lista över kaleschvagnar framgår att nr 73 var stationerad på paketpost-kontoret i Stockholm och gick i trafik mellan Stockholm & Grisslehamn. Användes 1859-1864. När järnvägen öppnade år 1864, indrogs befordran med diligensen. År 1893 sålde postverket sin gamla vagnpark till arméförvaltningen och vagnen hamnade till slut hos Älvsborgs regemente. Vagnen ombyggdes och ommålades för intendentens räkning. Inköptes till Borås museum 1929, för 50 kr på auktion, anordnat av regementet.

Funktion: Postdiligens
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Postdiligens. Fyrhjulig, fjädrad vagn. Öppen vagn, med suflett bak och vindskydd av svart läder. Kuskbock fram. Bakom sufletten täckt bagageutrymme för postpaket. Vagnen märkt med nummer 73 på bockdynans undersida.

Enligt Postmuseums lista över kaleschvagnar framgår att nr 73 var stationerad på paketpost-kontoret i Stockholm och gick i trafik mellan Stockholm & Grisslehamn. Användes 1859-1864. När järnvägen öppnade år 1864, indrogs befordran med diligensen. År 1893 sålde postverket sin gamla vagnpark till arméförvaltningen och vagnen hamnade till slut hos Älvsborgs regemente. Vagnen ombyggdes och ommålades för intendentens räkning. Inköptes till Borås museum 1929, för 50 kr på auktion, anordnat av regementet.

Funktion: Postdiligens
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Postdiligens. Fyrhjulig, fjädrad vagn. Öppen vagn, med suflett bak och vindskydd av svart läder. Kuskbock fram. Bakom sufletten täckt bagageutrymme för postpaket. Vagnen märkt med nummer 73 på bockdynans undersida.

Enligt Postmuseums lista över kaleschvagnar framgår att nr 73 var stationerad på paketpost-kontoret i Stockholm och gick i trafik mellan Stockholm & Grisslehamn. Användes 1859-1864. När järnvägen öppnade år 1864, indrogs befordran med diligensen. År 1893 sålde postverket sin gamla vagnpark till arméförvaltningen och vagnen hamnade till slut hos Älvsborgs regemente. Vagnen ombyggdes och ommålades för intendentens räkning. Inköptes till Borås museum 1929, för 50 kr på auktion, anordnat av regementet.

Funktion: Postdiligens
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Postdiligens. Fyrhjulig, fjädrad vagn. Öppen vagn, med suflett bak och vindskydd av svart läder. Kuskbock fram. Bakom sufletten täckt bagageutrymme för postpaket. Vagnen märkt med nummer 73 på bockdynans undersida.

Enligt Postmuseums lista över kaleschvagnar framgår att nr 73 var stationerad på paketpost-kontoret i Stockholm och gick i trafik mellan Stockholm & Grisslehamn. Användes 1859-1864. När järnvägen öppnade år 1864, indrogs befordran med diligensen. År 1893 sålde postverket sin gamla vagnpark till arméförvaltningen och vagnen hamnade till slut hos Älvsborgs regemente. Vagnen ombyggdes och ommålades för intendentens räkning. Inköptes till Borås museum 1929, för 50 kr på auktion, anordnat av regementet.

Funktion: Postdiligens
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet

Vagn

Share to