• Brev skrivet den 1874-07-26 av Fredrique Hammarstedt till sin dotter Nini (Ellen) Hammarstedt. Brevet består av sex sidor text på ett vikt och ett ovikt pappersark. Brevet hittades i ett kuvert som syns på sista bilden. Handskrivet i svart bläck.

Brevavskrift:

[Sida 1]
Norrtälje den 26 juli 1874.
Min innerligt älskade Nini!
Det första jag nu säger är "ett varmt välkommen hem igen till vårt kära Sverige." Ja, välkommen hem, att åter fylla det stora tomrummet, som du lemnade i din kära, kära familjikretsen, oxh jag tycker, att ingen evara kärleken stor eller liten, kan få saknas, utan der det just är Så hjuvligt att se eder allra önskan, hvar och en så skört fylla sin felato, tillsammans bildarne ett så fullkomligt

[vänstra marginalen]
des det ej från en öfvernattar skör sten, när du åkte fjärr äfven hemmets tröskel? Tänk huru mycket skönan skall vet då ej känns när hela resans resa genom endarnäs öken är slut, om ni då

[Sida 2]
helt, ja, du älskligaste tafla, som man kan tänka sig. Ack, att jag nu åtminstone får en stund, kunna få sitta i din ora. Käras

Fortsättning på väg
  Photo: Postmuseum
 • Brev skrivet den 1874-07-26 av Fredrique Hammarstedt till sin dotter Nini (Ellen) Hammarstedt. Brevet består av sex sidor text på ett vikt och ett ovikt pappersark. Brevet hittades i ett kuvert som syns på sista bilden. Handskrivet i svart bläck.

Brevavskrift:

[Sida 1]
Norrtälje den 26 juli 1874.
Min innerligt älskade Nini!
Det första jag nu säger är "ett varmt välkommen hem igen till vårt kära Sverige." Ja, välkommen hem, att åter fylla det stora tomrummet, som du lemnade i din kära, kära familjikretsen, oxh jag tycker, att ingen evara kärleken stor eller liten, kan få saknas, utan der det just är Så hjuvligt att se eder allra önskan, hvar och en så skört fylla sin felato, tillsammans bildarne ett så fullkomligt

[vänstra marginalen]
des det ej från en öfvernattar skör sten, när du åkte fjärr äfven hemmets tröskel? Tänk huru mycket skönan skall vet då ej känns när hela resans resa genom endarnäs öken är slut, om ni då

[Sida 2]
helt, ja, du älskligaste tafla, som man kan tänka sig. Ack, att jag nu åtminstone får en stund, kunna få sitta i din ora. Käras

Fortsättning på väg
  Photo: Postmuseum
 • Brev skrivet den 1874-07-26 av Fredrique Hammarstedt till sin dotter Nini (Ellen) Hammarstedt. Brevet består av sex sidor text på ett vikt och ett ovikt pappersark. Brevet hittades i ett kuvert som syns på sista bilden. Handskrivet i svart bläck.

Brevavskrift:

[Sida 1]
Norrtälje den 26 juli 1874.
Min innerligt älskade Nini!
Det första jag nu säger är "ett varmt välkommen hem igen till vårt kära Sverige." Ja, välkommen hem, att åter fylla det stora tomrummet, som du lemnade i din kära, kära familjikretsen, oxh jag tycker, att ingen evara kärleken stor eller liten, kan få saknas, utan der det just är Så hjuvligt att se eder allra önskan, hvar och en så skört fylla sin felato, tillsammans bildarne ett så fullkomligt

[vänstra marginalen]
des det ej från en öfvernattar skör sten, när du åkte fjärr äfven hemmets tröskel? Tänk huru mycket skönan skall vet då ej känns när hela resans resa genom endarnäs öken är slut, om ni då

[Sida 2]
helt, ja, du älskligaste tafla, som man kan tänka sig. Ack, att jag nu åtminstone får en stund, kunna få sitta i din ora. Käras

Fortsättning på väg
  Photo: Postmuseum
 • Brev skrivet den 1874-07-26 av Fredrique Hammarstedt till sin dotter Nini (Ellen) Hammarstedt. Brevet består av sex sidor text på ett vikt och ett ovikt pappersark. Brevet hittades i ett kuvert som syns på sista bilden. Handskrivet i svart bläck.

Brevavskrift:

[Sida 1]
Norrtälje den 26 juli 1874.
Min innerligt älskade Nini!
Det första jag nu säger är "ett varmt välkommen hem igen till vårt kära Sverige." Ja, välkommen hem, att åter fylla det stora tomrummet, som du lemnade i din kära, kära familjikretsen, oxh jag tycker, att ingen evara kärleken stor eller liten, kan få saknas, utan der det just är Så hjuvligt att se eder allra önskan, hvar och en så skört fylla sin felato, tillsammans bildarne ett så fullkomligt

[vänstra marginalen]
des det ej från en öfvernattar skör sten, när du åkte fjärr äfven hemmets tröskel? Tänk huru mycket skönan skall vet då ej känns när hela resans resa genom endarnäs öken är slut, om ni då

[Sida 2]
helt, ja, du älskligaste tafla, som man kan tänka sig. Ack, att jag nu åtminstone får en stund, kunna få sitta i din ora. Käras

Fortsättning på väg
  Photo: Postmuseum
 • Brev skrivet den 1874-07-26 av Fredrique Hammarstedt till sin dotter Nini (Ellen) Hammarstedt. Brevet består av sex sidor text på ett vikt och ett ovikt pappersark. Brevet hittades i ett kuvert som syns på sista bilden. Handskrivet i svart bläck.

Brevavskrift:

[Sida 1]
Norrtälje den 26 juli 1874.
Min innerligt älskade Nini!
Det första jag nu säger är "ett varmt välkommen hem igen till vårt kära Sverige." Ja, välkommen hem, att åter fylla det stora tomrummet, som du lemnade i din kära, kära familjikretsen, oxh jag tycker, att ingen evara kärleken stor eller liten, kan få saknas, utan der det just är Så hjuvligt att se eder allra önskan, hvar och en så skört fylla sin felato, tillsammans bildarne ett så fullkomligt

[vänstra marginalen]
des det ej från en öfvernattar skör sten, när du åkte fjärr äfven hemmets tröskel? Tänk huru mycket skönan skall vet då ej känns när hela resans resa genom endarnäs öken är slut, om ni då

[Sida 2]
helt, ja, du älskligaste tafla, som man kan tänka sig. Ack, att jag nu åtminstone får en stund, kunna få sitta i din ora. Käras

Fortsättning på väg
  Photo: Postmuseum
 • Brev skrivet den 1874-07-26 av Fredrique Hammarstedt till sin dotter Nini (Ellen) Hammarstedt. Brevet består av sex sidor text på ett vikt och ett ovikt pappersark. Brevet hittades i ett kuvert som syns på sista bilden. Handskrivet i svart bläck.

Brevavskrift:

[Sida 1]
Norrtälje den 26 juli 1874.
Min innerligt älskade Nini!
Det första jag nu säger är "ett varmt välkommen hem igen till vårt kära Sverige." Ja, välkommen hem, att åter fylla det stora tomrummet, som du lemnade i din kära, kära familjikretsen, oxh jag tycker, att ingen evara kärleken stor eller liten, kan få saknas, utan der det just är Så hjuvligt att se eder allra önskan, hvar och en så skört fylla sin felato, tillsammans bildarne ett så fullkomligt

[vänstra marginalen]
des det ej från en öfvernattar skör sten, när du åkte fjärr äfven hemmets tröskel? Tänk huru mycket skönan skall vet då ej känns när hela resans resa genom endarnäs öken är slut, om ni då

[Sida 2]
helt, ja, du älskligaste tafla, som man kan tänka sig. Ack, att jag nu åtminstone får en stund, kunna få sitta i din ora. Käras

Fortsättning på väg
  Photo: Postmuseum

Brev

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to